OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

O MNE 

Ako mestská poslankyňa hájim záujmy Vajnôr

Hájenie vajnorských záujmov, fungujúca doprava, revitalizácia verejných priestorov, nastavenie plánu systematických opráv ciest a chodníkov, posilnenie mestskej polície, spolupráca s občanmi a lepšie služby pre občanov sú mojimi prioritami.

Okrem piatich nosných okruhov je mojim cieľom aj zefektívnenie spolupráce medzi subjektami verejnej správy, tretieho sektora a podnikateľského sektora za účelom plnenia spoločných cieľov a vízií, spolupráce na projektoch a vytvárania nových služieb pre občanov. 

Mám v pláne zmeniť neviditeľnosť mestských poslancov, o ktorých činnosti sme doposiaľ nemali žiadne informácie.  Preto, aby ste mali pravidelný prehľad o mestských témach, týkajúce sa našich Vajnôr budem na svojej stránke zverejňovať informácie o materiáloch týkajúcich sa Vajnôr, o ktorých sa bude rokovať na mestskom zastupiteľstve.


1. Fungujúca doprava

ELEKTRIČKA DO VAJNOR  A JEJ ZOKRUHOVANIE S RAČOU

 • Uvedomujem si, že k zlepšeniu dopravy v našej mestskej časti by okrem zriadenia prednostných bus pruhov na celom území mesta výrazne dopomohlo aj dobudovanie koľajovej dopravy.
 • Preto budem iniciovať a podporím potiahnutie električky zo Zlatých pieskov až do Vajnôr a zasadím sa aj o jej zokruhovanie s Račou. 

POSILNENIE SPOJOV MHD A ICH NAPOJENIE NA KOĽAJOVÚ DOPRAVU

 • Iniciujem doplnenie (skrátenie) intervalov liniek MHD, čo významne napomôže k zlepšeniu dostupnosti 
 • Podporím využitie Železničnej stanice (zastávky) ako dopravného prestupového uzla v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy
 • Zasadím sa o spoluprácu na dopravných projektoch s Bratislavským samosprávnym krajom a BID.

DOPLNKOVÉ SHUTTLE BUSY / POSILNENIE LOKÁLNOU LINKOU

 • Iniciujem posilnenie dopravy formou zriadenia kyvadlovej dopravy v rámci mestskej  časti so zbernými zastávkami s cieľom zrýchlene prepraviť Vajnorákov v čase dopravných špičiek na železničnú zastávku vo Vajnoroch.

SEMAFOR NA KONCI ROĽNÍCKEJ ULICE A BEZPEČNÉ PRECHODY

 • Iniciujem vybudovanie semaforu/ variantne ostrovčeka na vstupe do Vajnôr v smere z Čiernej vody, čím sa súčasne zvýši aj bezpečnosť chodcov v čase dopravných špičiek.
 • Iniciujem doplnenie výstražného osvetlenia na prechodoch pre chodcov so zacielením na nebezpečné úseky (Roľnícka ulica, zastávka Hospodárska)
 • Iniciujem prehodnotenie umiestnenia problémových prechodov pre chodcov 

OŽIVENIE VLAKOVÉHO SPOJENIA VAJNORY – VÝCHODNÉ – NOVÉ MESTO

 • Zasadím sa o oživenie vlakového spojenia z roku 2013 s vyústením na Filiálke v spolupráci so starostami a poslancami okolitých mestských častí. 


2. Revitalizácia verejných priestorov

ŠPRINCLOV MAJER A JEHO REVITALIZÁCIA

 • Iniciujem získanie Šprinclovho majera a jeho okolia do správy mestskej časti, jeho revitalizáciu z mimorozpočtových zdrojov, grantov a príspevkov s cieľom vytvoriť na jeho území verejný park ako miesto oddychovej a rekreačnej zóny.

VAJNORSKÉ JAZERÁ A ICH REVITALIZÁCIA 

 • Iniciujem získanie Vajnorských jazier do správy mestskej časti a zasadím sa o ich následnú revitalizáciu s cieľom vybudovať miestnu pláž pre Vajnorákov s doplnením o sociálne zázemie.

REVITALIZÁCIA VLAKOVEJ ZASTÁVKY

 • Iniciujem u kompetentných orgánov revitalizáciu vlakovej zastávky vo Vajnoroch, aby sa stala dôstojným nástupným miestom pre obyvateľov našej mestskej časti.
 • Podporím zriadenie parkoviska v blízkosti konečnej zastávky MHD pri vlakovej stanici.


3. Miestny rozvoj

VYSPORIADANIE POZEMKOV POD FK VAJNORY

 • Zasadím sa o majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom FK Vajnory, aby sa futbalisti mohli uchádzať o rozvojové granty.

OSVETLENIE, CHODNÍKY, CYKLOTRASY A VODA

 • Zasadím sa aj o dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry v jednotlivých vajnorských lokalitách (Rybničná, Za humnami, ...).


4. Lepšie služby pre Vajnorákov

OPRAVY CIEST A CHODNÍKOV

 • Zasadím sa o systematické a plánované opravy ciest a chodníkov v správe mesta tak, aby sa opravovali priebežne pravidelne a nie len rok pred voľbami. 
 • Budem zverejňovať plány rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov na území našej mestskej časti

VYTVÁRANIE NOVÝCH SLUŽIEB V MESTSKÝCH PODNIKOCH

 • Iniciujem vytváranie nových služieb v mestských podnikoch 

SYNERGIA PLÁNOV ÚDRŽBY ZELENE S MESTOM

 • Zasadím sa o synergiu v plánoch údržby zelene a spolupráce pri zimnej údržbe medzi mestom a Vajnormi.

BIKESHARING

 • Zasadím sa o zavednenie služby bikesharing vo Vajnoroch ako i vybudovanie bezpečných odkladísk, či mini parkovacích domov pre bicykle.

MESTSKÁ POLÍCIA

 • Zasadím sa podporím posilnenie mestskej polície na problémových miestach vo Vajnoroch.


5. Podpora tradícií a rozvoj cestovného ruchu

PODPORA A ROZVOJ VINOHRADNÍCTVA

 • Zasadím sa o naštartovanie projektov na podporu a rozvoj miestnych vinohradníkov a vinárov s cieľom zatraktívniť vinohradníctvo vo Vajnoroch.

PROPAGÁCIA A ZVIDITEĽŇOVANIE VAJNôR

 • Zasadím sa o propagáciu Vajnôr a ich nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska – „Vajnorského ornamentu“ doma i v zahraničí.
 • zasadím sa o propagáciu Vajnorského ľudového domu

INVITES

    

- - - - - - 

VAJNORSKÉ ZAUJÍMAVOSTI

INFORMAČNÝ PORTÁL

ZMENY V SADZBÁCH DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ PRE ROK 2020

25.2.2020

Od 1. januára 2020 nadobudlo účinnosť novoprijaté VZN č. 13/2019 o dani z nehnuteľností, ktoré bolo schválené na decembrovom mestskom zastupiteľstve. Debatu o zvyšovaní daní iniciovali ešte začiatkom decembra 2019 starostovia mestských častí ako ...

BRATISLAVA ČOSKORO PRIVÍTA FLOTILU NOVÝCH AUTOBUSOV

20.12.2019

Desiatky nových moderných kĺbových vozidiel budú znamenať definitívnu rozlúčku so starými Karosami v bratislavských uliciach. Dopravný podnik Bratislava, a. s. ukončil vyhodnocovanie verejného obstarávania ...

BSK PREDSTAVILO NOVÚ APLIKÁCIU O REKONŠTRUKCII CIEST

17.1.2020

Bratislavský samosprávny kraj predstavil novú aplikáciu, kde nájdete rekonštrukcie, uzávierky či hotové úseky regionálnych ciest. To všetko nájdete v novej aplikácii Bratislavského samosprávneho kraja. Je to pomôcka všetkým motoristom, aby mali lepší prehľad o tom, čo ich na cestách v kraji čaká.

VYUŽITE MOŽNOSŤ DAŤ SI CEZ BVS BEZPLATNE PREVERIŤ KVALITU VODY

19.2.2020

Bezplatnú analýzu vzioriek pitnej vody z domácich studní na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov bude BVS vykonávať 23. marca 2020 (pondelok) v čase od 8:00 do 16:00. 

DOČASNÉ UZATVORENIE NÁJAZDU NA PRÍSTAVNÝ MOST Z BAJKALSKEJ ULICE

17.2.2020

Od 15. 2. od 10:00 do 23. 2. 2020 uzatvorí zhotoviteľ projektu D4R7 nájazd z Bajkalskej ulice na Prístavný most v smere do Petržalky.

ELEKTRIČKOVÁ DOPRAVA DO DÚBRAVKY SA OBNOVÍ 22. 2. 2020

17.2.2020

Obyvatelia bratislavskej Dúbravky a priľahlých oblastí sa v sobotu 22. februára 2020 budú môcť prvýkrát odviezť po zmodernizovanej električkovej trati. Sprevádzkovaním úseku Kútiky –...

VEREJNÉ PRIPOMIENKOVANIE KOMUNITENÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

18.2.2020

Pripravený Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta na roky 2020 – 2021 môže verejnosť pripomienkovať od 13. do 25. februára 2020. Následne sa uskutoční verejné prerokovanie, ktoré sa bud...

LEPŠIE CESTY A VEREJNÉ PRIESTORY

23.2.2020

Mesto bude tento rok vďaka vyšším príjmom opravovať výrazne viac ciest, chodníkov a verejných priestorov. Z daní z nehnuteľností každoročne narastú príjmy mestského rozpočtu približne o 12-mil.€. Ďalších 10-mil.€ na tento rok je navyše z finančnej podpory vlády, ktorú kabinet odsúhlasil pre Bratislavu na svojom výjazdovom rokovaní koncom minulého roka.

PREHĽAD ROZKOPÁVOK NA ÚZEMÍ VAJNOR V ROKU 2020

23.2.2020

Prehľad pripravovaných rozkopávok v roku 2020 na území mestskej časti Bratislava - Vajnory

NÁVRH ZOZNAMU REKONŠTRUKCIÍ KOMUNIKÁCIÍ A VEREJ. PRIESTOROV 2020

23.2.2020

Zmenu rozpočtu aj s konkrétnymi návrhmi, ako budú peniaze využité, by mali byť schvaľované na budúcotýždňovom mestskom zastupiteľstve.

archív