Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prečo potrebujú Vajnory vypracovanie dopravno-kapacitného posúdenia?

Dátum: 16.03.2021
Autor: Monika Debnárová
Prečo potrebujú Vajnory vypracovanie dopravno-kapacitného posúdenia?

Doplňujúca informácia na základe vyžiadania poslancami k dopravno-kapacitnému posúdeniu pre Vajnory:

Doplňujúca informácia na základe vyžiadania poslancami k dopravno-kapacitnému posúdeniu pre Vajnory:

Všetci vieme, že dopravné preťaženie v našej mestskej časti je neúnosné. V praxi však nestačí veci skonštatovať, ale je potrebné sa opierať aj o fakty. V minulosti boli vypracované dopravno -kapacitné posúdenia, no nakoľko si ich dávali vypracovávať samotné developerské spoločnosti, je samozrejmé že odrážajú ich potreby. 

Z tohoto dôvodu je viac ako nutné mať vypracované vlastné dopravno-kapacitné posúdenie dopravy na území našej mestskej časti, vrátane všetkých križovatiek a vstupov do územia. Skrátka mať v rukách dokument, ktorý bude zachytávať skutočné preťaženie jednotlivých úsekov a bude jedným z podkladov pre vypracovanie štúdie pre zokruhovanie električkového spojenia Vajnor so Zlatými pieskami a Komisárkami v Rači. 

Treba si uvedomiť, že naše dopravné problémy nie sú spôsobené presunmi Vajnorákov, alebo Bratislavčanov, ale presunmi vozidiel z Chorvátskeho a Slovenského grobu, Sv. Júra, Pezinka a pod. priamo cez územie našej mestskej časti. A bude to ešte horšie, pretože v okolí sa pripravuje obrovská výstavba na Čiernej vode a takisto aj na Triblavine. 

Pokiaľ chceme pomôcť Vajnorákom, aby pri presune za prácou a do škôl nestrávili polovicu svojho života, musíme im na to vytvoriť aj patričné podmienky. Riešenie vidím v koľajovej doprave. Aj preto treba venovať všetku energiu do návrhov jej riešení. Vo vzťahu k riešeniam koľajovej dopravy sa nám núka viacero riešení:

  • v podobe napojenia na existujúce železničné prepojenie z vlakovej stanice,
  • zokruhovaním električkovej trate v smere od Zlatých pieskov cez Vajnory až na Komisárky. Pretože ak sa začne s výstavbou v rozvojových územiach, vtedy už bude neskoro a
  • predĺžením električkovej radiály zo Zlatých pieskov až na konečnú autobusu č, 53 ku D4R7, kde by bolo vhodné vybudovať záchytné parkovisko (ešte pred vstupom do Vajnor) aby sa podarilo odchytiť všetkých, ktorí smerujú do mesta.

Nč sa však neurobí samo a netreba strácať čas čakaním. Vzhľadom na to, že mesto má momentálne priority smerované na petržalskú radiálu, električku pred SND a Vrakunskú radiálu, považujem za potrebné využiť tento čas a príležitosť na spracovanie všetkých potrebných dokumentov, ktoré v čase keď príde na rad severovýchodná časť Bratislavy budú všetky materiáály pripravené a mesto na ne bude môcť nadviazať.

DKP - V prvej fáze pôjde o prieskum a posúdenie cestnej siete už aj s potenciálnymi developerskými projektmi, ktoré boli na mestskej časti riešené. Prieskum sa bude vykonávať v druhej polovici septembra a posudzovať sa bude 5 križovatiek, vrátane križovatky na nadjazde pri NAYke. V tejto etape budeme mať posúdené územia len z hľadiska automobilovej dopravy.

Tento dokument bude tvoriť základ pre všetky strategické dokumenty hlavného mesta, ako aj našej mestskej časti. Zároveň bude podkladom pre vypracovanie štúdie realizovateľnosti prepojenia Vajnor so Zlatými pieskami a Račou, s čím súvisí aj začlenenie územnej rezervy pre električkovú trať v koridore Rybničnej.

Keďže mojim zámerom je riešenie dopravy v našej mestskej časti, ktorá sa nachádza na území hlavného mesta, požiadala som o zvolanie úvodnej odbornej pracovnej skupiny, ktorá zasadala v novembri 2020. Jej cieľom bolo obznámenie sa s možnosťami a postupmi vo vzťahu k začleneniu územnej rezervy pre električku v koridore Rybničnej, vrátane oboznámenia sa s prvým ktorokom smerujúcim k dosiahnutiu tohoto výsledku - k dopravno-kapacitnému posúdeniu. Za Vajnory sa uvedeného pracovného stretnutia okrem mňa zúčastnil aj starosta Vajnor Michal Vlček, šéf stavebnej komisie Stanislav Uhlár, vedúca stavebného úradu pani Krumpolcová a takisto aj Stanislav Schlosser, ktorý je odborníkom v oblasti dopravy. Za Magistrát bola prítomná aj víceprimátorka Tatiana Kratochvílová.

Spojením dopravno-kapacitných posúdení našej mestskej časti a oklitých mestských častí vytvoríme spoločný dokument, ktorý poslúži pre vypracovanie štúdie riešenia dopravy na celom severovýchodnom území hlavného mesta.

V ďalšej etape sa budú posudzovať návrhy električkových liniek do územia s prepojením na žel. stanicu ako aj linku smerom do Rače. Podklad bude vyhotovený v dostatočnej mierke, aby mohol výstup mohol slúžiť na rokovanie pre začlenenie do ZaD ÚPN. Obsahom bude technické preverenie vedenia električkových tratí s napojením na Zlaté piesky a žel. stanicu , prepojenie na trať k letisku ako aj na Komisárky v Rači. Takisto sa posúdi dopravný model automobilovej dopravy pri znížení hodnôt intenzít dopravy z dôvodu zmeny deľby prepravnej práce v prospech električkových liniek a vytvoria sa scenáre kartogramov pre varianty električkových tratí uvedených vyššie. 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.