Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sprinzlov majer vo Vajnoroch

594x1050mm

Súvisiace články a dokumenty:

Aká budúcnosť čaká Sprinzlov majer?

  • Lokalita má pre Vajnory obrovský potenciál nie len ako priestor na relex, ale aj na aktívne trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie. Po prehodnotení predložených revitalizačných zámerov okolia a s ním spojených funkcií, ich následnom spracovaní a doplnení Metropolitným inštitútom Bratislavy predložíme materiál na verejné prerokovanie. 
  • Budúcnosť Sprinzlovho majera bude spracovaná do revitalizačnej štúdie, ktorú pre mesto ako vlastníka vypracuje Metropolitný inštitút Bratislavy.
  • Pracujeme na získavaní informácií o lokalite, jeho histórií a pôvodných funkcií, vrátane zhromažďovania starých fotografií. 
  • V spolupráci s MUOPom sa mi podarilo začleniť Sprinzlov majer do zoznamu pamätihodností mesta 
  • Na doplnenie uvádzam, že na marcovom (2021) Mestskom zastupiteľstve bol predstavený materiál o Brownfieldoch, nachádzajúcich sa na území hlavného mesta, medzi ktoré bol zaradený aj Sprinzlov majer. 
  • Na jar 2022 plánujeme zorganizovať prvé brigády na vyčistenie okolia a ak všetko pôjde podľa plánov, tak na jeseň zorganizujeme na nádvorí majera prvý benefičný koncert, vďaka ktorém usa pokúsime vyzbierať protriedky na opravu strechy, aby  nedochádzalo k jej ďalšej deštrukcii. 

Pracovné skupiny

Pre každú z tém zriaďůjeme pracovné skupiny z dobrovoľníkov a odbornej verejnosti, kde sa budeme venovať jednotlivým témam, ako je potenciálu a využitia budovy, budúcnosti parku a s ním spojených atrakcií a revitalizácii sieti rybníkov.

Do jednotlivých skupín sa môžete nahlásiť prostredníctvom formulára: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTJp28wqX7eJkrQziC9Tc78IBEV00f2UHFrc0LuQHjgALFBA/viewform

Vaše návrhy a pripomienky mi môžete posielať aj na mail pre tieto potreby zriadený: sprinzlovmajer@gmail.com

História Sprinzlovho majera

Sprinzlov majer sa rozprestiera na najkvalitnejšej Vajnorskej pôde. Založilo ho mesto v roku 1727 a ustanovilo si k nemu aj správcu. Prislúcha k nemu aj Rybník, ktorý mesto vybudovalo v roku 1726. Slúžil na napájanie panského dobytka. (Publikácia Naše Vajnory)

Krátky, ale zároveň veľmi zaujímavý exkurz jeho históriou spracoval šéf Mestského ústavu ochrany pamiatok - Ivan Štassel. Spomínaný dokument nájdete TU: str1, str2.

Po tom, ako mestská rada predala majer aj so všetkými okolitými pozemkami a rybníkmi bratislavskému podnikateľovi Môricovi Sprinzlovi začal byť majer známy pod názvom "Sprinzlov majer".

Rodina Sprinzlovcov bola v čase 1918 - 1945 najvplyvnejšou rodinou v obci. Vlastnili majer, na ktorom sa nachádzali hospodárske budovy, pálenica, chovný a lovný rybník a domčeky pre birešov (zamestnancov). Súčasťou majera bol aj kaštieľ, slúžiaci k obytným, kancelárskym a skladovým účelom. Rodina vlastnila približne 400 ha poľnohospodárskej pôdy, 100 ha pasienkov, 2 ha lesa, dobytok aj kone. Neskôr si Sprinzl zriadil v objekte aj liehovar.  (Naše Vajnory, str. 42, 52). 

V roku 1948 bol majetk Sprinzlovcov zoštátnený a späť vrátený mestu a Sprinzlovci boli pre svoju nemeckú národnosť vyhnaní z republiky. 

Po roku 1989 sa rátalo s tým, že v okolí jazera pri Sprinzlovom majeri mala popri zeleni vyrásť občianska vybavenosť celomestského významu, ktorá by za Rybničnou ulicou mala pokračovať areálom CEPIT-u (komplexu s dátovým centrom, vzdelávacím a technologickým centrom, budovami administratívy, bývania, miestneho zádsobovania, ale aj materskou školou, školou a službam)i. (str. 62). 

V roku 1997 sa mesto pokúšalo Sprinzlov majer predať, no nepodarilo sa mu to. Podarilo sa mu to však o niekoľko rokov neskôr. Neskôr v rokoch 2015 a 2016 bol Sprinzlov majer zverený do správy mestskej časti Bratislava - Vajnory.  

Lokalita Sprinzlovho majera sa nachádza v dotyku s Národnou prírodnou rezerváciou Šúr (mokraď s pôvodným jelšovým lesom, obklopeným mokrými lúkami, tokmi a kanálmi a Panónskym hájom - zvyškom nižinného teplomilného dubovo-hrabového lesa, s rybníkom a štrkoviskami), ktorá je zaradená do siete európsky významných chránených území NATURA 2000. Spolu s Vajnorskou dolinou, Vajnorskými jazerami, Račianskym kanálom a potokom Struha a zaradená je medzi regionálne biocentrá. 

Zvyšná časť budovy Sprinzlovho majera, vrátane niektorých pozemkov v jeho okolí sú v súkromnom vlastníctve . Medzi nimi aj pozostatok historickej koniarne z čias neskorého baroka. Zvyšná časť rozsiahlej budovy, ktorá sa nachádza bližšie k jazeru , vrátane časti pozemkov a polovica jazera zostala aj naďalej v majetku mesta. Časť priestoru, kde sa nachádza bývalý včelín a vrátnica má vo vlastníctve Poľnohospodárske družstvo Vajnory a momentálne slúži na ubytovanie jeho zamestnancov. 

História Sprinzlovho majera zachytená na mapách

Vedeli ste o tom, že prvá písomná zmienka o dnešnom Sprinzlovom majeri pochádza z roku 1727?

Vedeli ste o tom že Vajnory sú už aj v starých mapách z r. 1782 a pre porovnanie, ako vyzerali na mapách z r. 1819, 1873, 1934, 1941 a 1955. Označené sú starými názvami: Pracsa, Szölös, Weinern, Vajnory, Pozsony – Szöllös i Dvorník. Tieto mapy, ale aj veľa ďalších zaujímavostí je na weboch: Zdroje: https://mapire.eu/hu/map/firstsurvey-hungary/ https://www.staremapy.sk

Zdroje:

  • Monika Debnárová
  • kniha "Naše Vajnory"
  • Mapy:https://mapire.eu/hu/map/firstsurvey-hungary/ https://www.staremapy.sk/Foto
  • Fauna, flora, operenci: Peter Dlhoš

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
SPRINZLOV MAJER_594x1050mm Veľkosť: 4.92 MB Formát: png Dátum: 16.2.2022