RSS Monika DEBNÁROVÁ http://monikadebnarova.sk RSS kanál obce Monika DEBNÁROVÁ sk info@moderneobce.sk Copyright 2022 Ak došlo minulý rok ku zmene vo vzťahu k vašej nehnuteľnosti, nezabudnite k tomu podať daňové priznanie. http://monikadebnarova.sk/novinka/27557/n 27557 všetci čo minulý rok kúpili, predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosť, alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť, majú do konca januára povinnosť podať daňové priznanie http://monikadebnarova.sk/data/news/monikadebnarova.sk/2022/peniaze-mena-euro_ac96e1_sm.jpg Čoskoro sa dozvieme, či sa bude na Sprinzlovom majeri realizovať aj architektonicko - historický prieskum http://monikadebnarova.sk/novinka/27560/n 27560 na rokovaní so zástupkyňou Mestského ústavu ochrany pamiatok - pani Hamškovo, sme diskutovali. o  potrebách ochrancov pamiatok http://monikadebnarova.sk/data/news/monikadebnarova.sk/2022/sprinzlov_majer_-_navsteva_so_spravcom_mesta_1f6b9b_sm.png V susednej Rači sa pripravuj ďalšia výstavba. Pripomienky môžete zasielať do 18.1. 2022 http://monikadebnarova.sk/novinka/27408/n 27408 ide o výstavbu bytových domov + polyfunkčných, vrátane zázemia pre voľný čas v podobe komunitných, relaxačných a športových priestorov pre Račanov. http://monikadebnarova.sk/data/news/monikadebnarova.sk/2022/hroznove_sady_0c3e18_sm.png Prihláste sa na Výberové konanie na pozíciu: predseda predstavenstva CEO spoločnosti METRO Bratislava a. s. http://monikadebnarova.sk/novinka/27409/n 27409 podklady do výberového konania je potrebné zaslať do 09.01.2022  http://monikadebnarova.sk/data/news/monikadebnarova.sk/2022/magistrat_foto_77f64f_md_56a459_md_e5324f_sm.jpg Vďaka antibyrokratickému zákonu už nebudeme musieť na úradoch predkladať ďalší balík dokumentov http://monikadebnarova.sk/novinka/27415/n 27415 zamestnanci verejnej správy sú povinní overovať si nižšie uvedené dokumenty a ich výpisy v existujúcich IS verejnej správy  a tak ich od vás už nebudú požadovať k predloženiu http://monikadebnarova.sk/data/news/monikadebnarova.sk/2022/antibyrokraticky_zakon_63f64c_md_01bb07_sm.png Deň pred Vianocami bolo vydané Rozhodnutie pred nadobudnutím platnosti - na Priemyselný park Na pántoch v Rači http://monikadebnarova.sk/novinka/27406/n 27406 Rozhodnutiepred nadobudnutím platnosti vydal Okresný úrad Bratislava  http://monikadebnarova.sk/data/news/monikadebnarova.sk/2022/priemyselny_park_na_pantoch_762ae7_sm.png Sprinzlov majer sa dostal do Celomestského zoznamu pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy http://monikadebnarova.sk/novinka/27139/n 27139 podarilo sa to vďaka riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave - PhDr. Ivovi Štasselovi,, ako aj PhDr. Jane Hamšíkovej http://monikadebnarova.sk/data/news/monikadebnarova.sk/2021/sprinzlov_majer_stassel_65326b_sm.jpg V rámci mestského rozpočtu sa dostane aj na Vajnory. Opraví sa Dorastenecká, doplnia svietidlá na Príjazdnej a ďalšie iné http://monikadebnarova.sk/novinka/27039/n 27039 Dorastenecká, park K. Brúderovej, prístrešky MHD, osvetlenie na na nadjazde a na Príjazdnej... http://monikadebnarova.sk/data/news/monikadebnarova.sk/2021/bager-oprava-cesta-obmedzenie_0b9ad9_sm.jpg Ako budú vyzerať značenia v zaregulovaných zńach http://monikadebnarova.sk/novinka/26985/n 26985 Na uľahčenie orientácie vyznačuje mesto vodorovné dopravné značenie a postupne ho dopĺňa informačnými tabuľami, ktoré vodičom uľahčia orientáciu. http://monikadebnarova.sk/data/news/monikadebnarova.sk/2021/znacenie_ulic_v_regulvanej_zne_8f9b09_sm.jpg Ako bude vyzerať parkovacia politika v praxi http://monikadebnarova.sk/novinka/26986/n 26986 tu nájdete aktuálne informácie k sspusteniu parkovacej politiky http://monikadebnarova.sk/data/news/monikadebnarova.sk/2021/2668078parkovanie_rezidenti_dff5fc_sm.jpg