Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

PROJEKTY

Projekty, na ktorých som vo Vajnoroch pracovala

2018 - 2022

Aj napriek pandémii sa mi podarilo splniť takmer všetko, čo som si predsavzala. Cielene som na tom po celý čas pracovala. Okrem toho sa mi podarilo rozbehnúť viacero projektov vo Vajnoroch aj nad rámec mojich predsavzatí.

Mojim hlavným cieľom je, aby sa ľudia z Vajnor dokázali pohodlne dostať z Vajnor do mesta a späť. Naša mestská časť dlhodobo trpí náporom áut zo susednej obce a obchvat D4R7 nám nepriniesol iba čiastočné odľahčenie dopravy. Bohužiaľ, čochvíľa nás čaká ďalší nápor z ďalšej výstavby v Chorvátskom Grobe, kde má v prvej fáze projektu Park city pribudnúť 7000 obyvateľov.

Aj napriek tomu že som vo Vajnoroch vnímaná ako opozičná poslankyňa, po celý čas som podporovala všetky zmysluplné projekty, s ktorými naša mestská časť prichádzala. Niektoré majú však omeškanie a iné nakoniec ani nezrealizovali (seniordom, športová hala, pumptrack mešká s otvorením)

 • Podarilo sa nám odsúhlasiť na Magistráte ako mestkým poslancom aj zverenie viacerých pozemkov do správy mestskej časti – pri mlyne a takisto aj vajnorské jazerá

Z mestského rozpočtu sme: 

 • odsúhlasili 45tisíc na pumptrackovú dráhu
  • https://www.monikadebnarova.sk/novinka/21740/dnes-sme-na-mestskom-zastupitelstve-odsuhlasili-45-tisic-eur-na-pumptrackovu-drahu-pre-vajnorske-deti
 • odsúhlasili sme 85tisíc na novú ľadovú plochu.
 • ďalších 40tisíc z PP išlo na opravu chodníka pri škôlke a na chodník K. Brúderovej.
 • presadzovala som vybudovanie vodovodu na ulici Za Humnami. Postupne sa darí vďaka zmene vedenia v BVSke dobudovávať aj kanalizáciu.

Vďaka spolupráci s obyvateľmi Vajnor, ktorí sa zapojili do môjho dotazníka sa mi podarilo:

 • presadiť zintenzívnenie frekvencie odvozu triedeného odpadu z mesačného intervalu na dvojtýždenný.
 • v najbližšom období bude doplnené aj verejné osvetlenie na Príjazdnej ulici.  

Popri bežných poslaneckých úlohách a činnostiach som pracovala aj na viacerých projektoch pre ľudí. Financovanie projektov a dobrovoľníkov získavam z grantov a dotácií.

 • na môj podnet sa pracuje aj na zámene pozemkov pod futbalovým ihriskom, kde som iniciovala stretnutie samospráv a vlastníka pozemkov pod futbalovým ihriskom
 • a množstvo ďalších vecí v prospech našej mestskej časti...

2008 - 2011

Aj napriek tomu, že som doposiaľ nezastávala poslanecký mandát, aktívne som sa zapájala do kultúrno - spoločenského diania v obci, čo sa premietlo aj na viacerých úspešných projektoch v prospech Vajnôr:

 • S podporou podnikateľského sektora som zabezpečila rekonštrukciu šatní a spŕch v športovom areáli Alviano, čím sa výrazným spôsobom ušetrili financie z rozpočtu mestskej časti,
 • Podarilo sa mi zefektívniť prevádzku Vajnorskej ľadovej plochy, vrátane systému jej fungovania, aby nebola stratová,
 • S podporu Bratislavského samosprávneho kraja sme ako Klub rodičov Vajnory vybudovali preliezkové detské ihrisko pre mamičky s detičkami v areáli vajnorského futbalového štadiónu,
 • Odštartovala som viacero úspešných kultúrno spoločenských podujatí, ktoré sa organizujú až doposiaľ. K najznámejším patrí Vajnorská šarkaniáda, Turnaj o Vajnorský ľadový pohár, alebo Družstevné hodovanie so súťažou o najlepší guláš,
 • Podieľala som sa aj na organizovaní viacerých vzdelávacích seminárov. V spolupráci s MV SR som zabezpečila seminár pre vajnorských seniorov, zameraný na prevenciu kriminality páchanej na senioroch,
 • V spolupráci s orgánmi štátnej správy a samosprávnym krajom v priebehu roka organizujem úspešné semináre pre tretí sektor a podnikateľov na získavanie zdrojov z dotácií a grantov,
 • Už od roku 2012 organizujem s podporou mestských častí Vajnory a Rača úspešné denné letné tábory pre deti vo veku 6-10 rokov, zamerané na aktívne športové, vedomostné, zručnostné a poznávacie aktivity detí,
 • Na podporu aktívneho trávenia voľného času detí, mládeže a celých rodín organizujeme s občianskym združením na sklonku roka korčuľovanie na vajnorskej ľadovej ploche a spoločné plávania v neďalekom SOŠ Na pántoch. 
 • Grafický návrh pečiatky pri príležitosti 20. výročia Vajnorských dožiniek / Pofis

Počas môjho pôsobenia v podnikateľskom prostredí a vo verejnej správe som zrealizovala množstvo úspešných a zaujímavých projektov, z ktorých vyberám tie najznámejšie.

 • Som spoluautorkou viacerých prezentačných publikácií. Realizovala som množstvo projektov pre uchovanie, podporu a rozvoj kultúry, tradícií a zvykov.
 • Aktívne pracujem na rozvoji medzinárodnej spolupráce a spolupodieľam sa na viacerých európskych projektoch. Okrem podpory a spolupráce s klubmi a spolkami mám skúsenosti aj s úspešným zavádzaním nových služieb a získavaním alternatívnych zdrojov  financovania pre projekty, čo prináša finančné prostriedky nad rámec rozpočtu obce.
 • Mám za sebou aj viacero úspešných bratislavských projektov ako Bratislava brand festival, alebo Potulky po bratislavských vínnych pivniciach, ktorých cieľom je propagácia Bratislavy a podpora tradícií a vinohradníctva. Spoluorganizovala som ich v spolupráci s verejnou správou, tretím sektorom a podnikateľskou obcou. 
 • Teší ma, že sa mi podarilo zrealizovať aj projekt zriadenia sociálnej výdajne na pomoc sociálne slabším občanomv spolupráci s podnikateľským sektorom.