Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

O mne

Milí Vajnoráci,

dovoľte sa mi touto cestou poďakovať sa vám za vašu ústretovosť a podporu pri zbieraní podpisov, aby som dostala príležitosť uchádzať sa o post nezávislej poslankyne do mestského zastupiteľstva v Hlavnom meste SR, Bratislave, ako i do miestneho zastuiteľstva. Kombináciu týchto dvoch postov som si zvolila preto, lebo som presvedčená o tom, že je potrebné mať prehľad o aktuálnych vajnorských témach, aby sa dalo lepšie zosúladiť presadzovanie v meste.  

Vyštudovala som krízový manažment, čo je odbor, zameraný na oblasť problematiky verejnej správy a samosprávy. Tvrdé pracovné návyky z podnikateľského prostredia, tretieho sektora i samosprávy ma obohatili o poznatky využívania efektívnych foriem práce v danej oblasti. Vďaka tomu mám bohaté skúsenosti s realizáciou úspešných projektov vo všetkých oblastiach v spojení s využívaním grantov a dotačných systémov.

Tieto skúsenosti by som rada preniesla aj do Vajnôr. Mám množstvo plánov a návrhov na dobré projekty, ktoré by som s vašou podporou rada zrealizovala. Na to, aby som ich vedela uskutočniť však potrebujem vašu pomoc, aby ste ma svojimi hlasmi posunuli ako do miestneho, tak i do mestského zastupiteľstva. Pretože na uskutočnenie mojich vízií je potrebné, aby som vedela presadiť záujmy Vajnôr aj v meste. V meste si ma nájdete pod číslom 1 a vo Vajnoroch pod číslom 2.

Práve moje doterajšie pôsobenie ma priviedlo k názoru, že je správne, aby som sa začala intenzívnejšie zaujímať o veci verejné a s tým spojené možnosti lepšieho, efektívnejšieho a účelnejšieho využitia kompetencií a zdrojov verejnej správy a samosprávy v prospech rozvoja obce a v prospech sociálnych, kultúrnych, športových, či ďalších potrieb občanov. 

Verím, že väčšina z tých, ktorí mi svojim podpisom umožnili kandidovať na post poslankyne - mi dajú dôveru aj v tom rozhodujúcom momente, ktorým sú voľby samotné. Ja sa vynasnažím, aby som vašu dôveru nesklamala. 

Považujem za potrebné pripomenúť, že komunálni poslanci majú síce obmedzené právomoci, avšak pokiaľ majú chuť a vôľu zlepšovať veci okolo nás a prostredie v ktorom žijeme, vždy sa hľadajú riešenia, ktoré prispejú k dosiahnutiu vytýčených cieľov. Zo skúseností viem, že pokiaľ chceme vytýčené ciele dosiahnuť, je potrebné mať záujem hľadať možnosti a zdroje na ich realizáciu, navrhovať, vysvetľovať a presadzovať veci, ktoré ľudia pre spokojný život potrebujú. 

Svoju rolu poslankyne vidím v:

  • dohliadnutí a zabráneniu pokusom o nekontrolovateľné zmeny územného plánu v prospech developerov a neprospech životného prostredia,
  • podporovať napojenia Vajnôr na projekty, naväzujúce na rozvoj a budovanie koľajovej dopravy,
  • spolupráca s podnikateľmi a tretím sektorom pri realizácii projektov a pomoc pri hľadaní finančných zdrojov na ich realizáciu (poradenstvo pri získavaní grantov a dotácií),
  • podpore komunitných projektov (pre občianske združenia na podporu ich záujmových, voľnočasových a rozvojových aktivít),
  • sieťovanie samosprávy s tretím sektorom a podnikateľskou obcou za účelom vytvárania a realizácie spoločných projektov (Dožinkové slávnosti, Vajnorská šarkaniáda, Vajnorská ľadová plocha),
  • podpora a rozvoj udržiavania vajnorských tradícií (publikácie o histórii a zvykoch, vytvorenie prezentačných predmetov, ....),
  • vytváranie nových služieb pre občanov,
  • udržiavanie a rozvoj cezhraničnej  spolupráce,
  • iniciovaní rekonštrukcie verejných priestorov, chodníkov, ciest, záhradok, 
  • podpore priamej demokracie formou podpory referiend v otázkach, dôležitých pre rozvoj Vajnôr.