Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Doprava a bezpečnosť

Bezpečnejšie Vajnory pre deti, lepšie spoje, križovatky a územná rezerva pre električku. Prečítajte, aké riešenie ponúkam v oblasti dopravy. Základom je nenechať sa odradiť a ísť za vytýčenými cieľmi. Ja ich mám niekoľko...

Zlepšenie dopravy a bezpečnosti vidím v:

 • prehodnotení organizácie kinetickej aj statickej dopravy na celom území Vajnor, vrátane nebezpečných križovatiek (zrkadlová, pri Zdravotnom stredisku),
 • prehodnotení dopravného značenia,
 • vykonaní opatrení na odľahčenie dopravy na Roľníckej ulici s cieľom presmerovať tranzitnú dopravu mimo Vajnor,
 • v zapracovaní územnej rezervy do Územného plánu mesta - pre električku ktorá spojí Vajnory s Račou.  Po 20 rokoch rozprávania o električke sme sa konečne dostali do momentu, kedy na môj podnet a vďaka mojim poslaneckým prioritám kreslí Slovenská technická univerzita prostredníctvom doc. Ing. Tibora Schlossera, PhD. konkrétne trasy pre vedenie nosného dopravného systému (električku) cez naše územie. Ešte bude potrebné pripomienkovanie vedení tejto trasy našou mestskou časťou a jej poradnými komisiami a následné schválenie vajnorským a aj mestským zastupiteľstvom, aby bolo možné začať na zapracovávaní územnej rezervy do zmien a doplnkov územného plánu.
 • v zapracovaní územnej rezervy do Územného plánu mesta pre električku, ktorá bude predĺžením vajnorskej radiály od Zlatých pieskov až ku Vajnorským jazerám
 • v podpore projektu oživenia Filiálky, ktorého cieľom je vypracovať štúdiu realizovateľnosti novej železničnej stanice Bratislava Filiálka s pokračovaním do zóny Mlynských Nív.
 • zlepšení obslužnosti východnej časti Vajnor doplnením zachádzky regionálnych spojov,
 • umiestňovaní záchytných parkovísk pred vstupom do Vajnor a budovaní parkovísk vo Vajnoroch pre potreby ich obyvateľov (jazerá),
 • realizácii odstavného parkoviska pri Železničnej stanici a podpore vybudovania záchytného parkoviska na Triblavine,
 • rozvoji alternatívnych druhov dopravy,
 • budovaní segregovaných cyklotrás spájajúcich Vajnory
  • s mestom,
  • s Račou, BEZkou,
  • s Rendezom a 
  • s jazerami bezpečnými cyklotrasami, vrátane budovania stojísk pre elektromobilitu,
 • umiestňovaní spomaľovacích ostrovčekov, retardérov, meračov rýchlosti a bezpečnostných zábradlí (škola, ihriská),
 • zavedení opatrení na zníženie rýchlosti na exponovaných komunikáciách, vrátane obmedzení vstupu nákladných áut do Vajnor,
 • rozšírení kamerového systému do rizikových oblastí, vrátane umiestnenia kamier s čítačkou ŠPZ na vstupy do. Vajnor, vrátane zriadenia monitorovacieho strediska s 24/7 stálou službou.

Podrobnejšie sa dočítate v mojich volebných novinách na stranách 6-7 a 10.