Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Doprava a bezpečnosť

Zlepšenie dopravy v našej mestskej časti je pre mňa jednou z najdôležitejších tém, ktoré Vajnory potrebujú v súčinnosti s mestom riešiť. Riešenie vidím v napojení na existujúcu koľajovú dopravu a využití nevyužitých koľajísk napríklad pre S-Bahn po vzore Stuttgartu. Veľký potenciál vidím v zokruhovaní Vajnor s Račou a Zlatými pieskami v koridore Rybničnej, preto sa tejto téme intenzívne venujem. Dopravu je však potrebné riešiť koncepčne a s dlhodobými víziami aj v závislosti od plánovaného urbanizmu a na to nadimenzovať nosný dopravný systém. 
 

Riešenie nosného dopravného systému:

Problém s dopravou majú všetky mestské časti Bratislavy. Ani Vajnory nie sú výnimkou. Sme súčasťou územia, ktoré sa dlhodobo neriešilo. Nie je to však preto že by Magistrát nechcel, ale preto, lebo doposiaľ všetku energiu venoval Dúbravsko-Karloveskej radiále a momentálne sa všetky sily a prostriedky presunuli na ďalšie rozpracované dopravné projekty v nadväznosti na aktuálne potreby hustejšie obývaných oblastí. Prioritu má Petržalská radiála, električka okolo nového SND a na svoju príležitosť čaká aj Vrakuňa a Podunajské Biskupice, či Bory. Preto je dôležité, aby sme v čase, keď príde na rad aj naša severovýchodná časť Bratislavy, vedeli poskytnúť mestu relevantné dáta a názor na urbanizáciu v nadväznosti na aktuálne potreby našich mestských častí a tak spoločne vytvorili základ pre plánovanie nosného dopravného systému v tejto oblasti.

Integrovaná doprava

Veľkou výzvou je naučiť ľudí využívať okrem MHD aj regionálne linky integrovanej dopravy. V tejto súvisloosti je potrebné doriešiť aj vhodné nastavenie prepojenia regionálnych linike a liniek MHD s koľajovou dopravou. Verím že v spolupráci s Dopravným podnikom a BID sa nám do leta 2021 podarí zaviesť zachádzku na trase regionálneho spoja 525 na Železničnú stanicu Vajnory, vďaka čomu sa budú môcť aj ľudia zo severnej časti Vajnor (v smere od Čiernej vody) pohodlne dostať na Železničnú stanicu. 

Mestská hromadná doprava

Doprave ako takej (statickej aj dynamickej) sa potrebujeme venovať v širších súvislostiach. Dopravu je potrebné plánovať v kontexte urbanizmu a funkcií mesta. Nejde len o to či cez Vajnory povedie, alebo nepovedie električka. Potrebujeme analyzovať využívanie mestskej hromadnej dopravy a alternatívnych druhov dopravy v porovnaní s MHD, riešiť celkové napojenie na dopravné uzly tzv. TIOPy s preferenciou na koľajovú dopravu ako takú, identifikovať potenciál nevyužitých koľajísk, oživiť staré trasy, vyhodnotiť vplyv prichádzajúcich osobných áut trasujúcich cez Vajnory z okolitých miest a obcí berúc do úvahy trasy pre zásobovanie územia, siete cyklotrás, vstupy do územia, parkovanie. 

  • jún - júl 2020 - Stetnutia za účelom vyhodnotenia ekonomických dopadov navrhovaných riešení prepojenia severnej časti Vajnor so Železničnou stanicou prostredníctvom zachádzky MHD spoja 53, variantne regionálneho spoja 525
  • november 2019 - Stretnutie na Magistráte ohľadom návrhov riešenia prepojenia severnej časti Vajnor so Železničnou stanicou

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Kroky ˇMĆ Vajnory vo vzťahu k električke Veľkosť: 164.2 kB Formát: iinterpelacia januar odpoved k elektricke Dátum: 17.3.2021