Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Revitalizácia verejných priestorov a zlepšovanie kvality života

Krajšie Vajnory pre všetkých, investície do parkov, nové ihriská a rodinné centrum. Keď sa chce, všetko sa dá. Dôležité je, aby sa na realizácii priorít pracovalo celé štyri roky a nielen pár mesiacov pred voľbami. Prečítajte si, aké riešenie ponúkam pre Vajnory...

Pretvoríme nevyužívané a zabudnuté verejné priestory a budovy vo Vajnoroch za účasti spolurozhodovania obyvateľov na verejné parky, ihriská, športoviská a zmysluplné komunitné priestory. Vďaka tomu môže vzniknúť verejný park na Tomanovej, K.Brúderovej, Sprinzlovom majeri, pláže so sociálnym zázemím a službami na Vajnorských jazerách, ale i koncepčne dopracujeme športový areál Alviano s menšími športoviskami a trvalou ľadovou plochou, športovou halou a skateparkom, či oddychová zóna pred ZŠ K. Brúderovej a pri železničnej stanici.

 • Z budovy na Šaldovej vybudujeme nízkoenergetické Centrum voľného času pre deti a mládež.
 • V budove bývalej Pastierne vybudujeme nové Seniorcentrum.
 • Na Sprinzlovom majeri vybudujeme Enviromentálne centrum pre účely rozšírenia enviromentálnej výchoby pre deti materských, základných a stredných škôl z Vajnor a širokého okolia.
 • Dokončíme rekonštrukciu Vajnorského ľudového domu a poskytneme ho miestnym spolkom za účeom realizácie rozvoj voľnočasových aktivít.
 • V spolupráci s Marianumom rozšírime kapacitu miestneho cintorína.
 • Doplníme sociálne zariadenie a nové hracie prvky na detské ihrisko Koniarkova.
 • Ďalej zrevitalizujeme Roľnícku, Príjazdnú a Tomanovu ulicu.
 • Zameriame sa aj na revitalizáciu okolia bytoviek na Rybničnej
 • Vybudujeme venčisko pre psov.

Vo vzťahu k cestám, chodníkom, osvetleniu a čistote:

 • Počas celého roka budeme intenzívne doháňať opravy ciest a chodníkov na území Vajnor (Široká, Za humnami, Príjazdná, Za farou a pod.).
 • Sústredíme sa aj na dobudovanie osvetlenia na miestach kde chýba, vrátane cintorína.
 • V spolupráci s operátormi sa zasadíme o dobudovanie optickej siete na území Vajnor.
 • Pravidelne budeme vykonávať čistenie dažďovej kanalizácie, orezy zelene a dosádzanie novej, kosenie, zimnú údržbu a budeme pokračovať v zabezpečovaní zberu a odvozu odpadu zo záhrad (zelené taxi) a pod.

Podrobnejšie sa dočítate v mojich volebných novinách na stranách 7-10.