Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zaujíma vás ako bude fungovať parkovanie v prvých troch zónach Bratislavy ?

SÚBOR VIDEO
Dátum: 26.11.2021
Autor: Monika Debnárová
Zaujíma vás ako bude fungovať parkovanie v prvých troch zónach Bratislavy ?

od decembra spúšťa Magistrát predaj parkovacích kariet pre verejnosť v prvých trovch zónach: Tehelné pole, Krasňany a Dvory 4. spoplatňovanie parkovania v týchto zónach začne od 10. januára 2022. ...

Milé Vajnoráci, od decembra spúšťa Magistrát predaj parkovacích kariet pre verejnosť v prvých trovch zónach:

 • Tehelné pole,
 • Krasňany,
 • Dvory 4.

Jednotlivé zóny si môžete potrieť tu na mape: https://paas.sk/mapa-zon/

Spustenie regulovaného parkovania je naplánované na 10.1.2022. 

Bonusovú kartu na parkovanie v týchto prvých troch zónach si môžete zakúpiť aj vy. Poslúži vám v prípade, že by ste v daných zónach potrebovali zaparkovať. Denne je karta limitovaná dvomi hodinami parkovania. (Obyvatelia s trvalým pobytom v týchto 3 zónach si budú môcť zakúpiť všetky typy kariet.)

Ak máte trvalý pobyt kdekoľvek v Bratislave a preukážete vzťah k vozidlu, máte možnosť získať aj Bonusovú parkovaciu kartu, ktorá vám na konkrétne vozidlo umožní zaparkovať v spoplatnenej zóne na 2 hodiny (v čase regulácie v tarifných pásmach B, C a D). Voľné hodiny sa obnovujú každý deň, nekumulujú sa. To znamená, že aj obyvateľ s trvalým pobytom v mestskej časti, kde zatiaľ nie je spustená žiadna regulovaná zóna, môže požiadať o vydanie bonusovej karty, s ktorou môže parkovať 2 hodiny denne v zónach, ktoré budú spoplatnené.

Jednému žiadateľovi je možné vydať maximálne 3 bonusové karty na 3 vozidlá.

Ako bude fungovať bonusová karta?

bonusova_karta

Jednoducho, do 120 minút parkovania v jeden deň platíte 0 eur. Ak v ten deň budete parkovať dlhšie, zaplatíte len za čas nad prvých 120 minút.

Bonusovú kartu využívate tak, že si zakúpite parkovací lístok, na ktorý máte stopercentnú zľavu. Čas z bonusových 2 hodín sa odčítava po minútach. Nevyčerpané bonusové minúty sa neprenášajú do ďalších dní.

Po vyčerpaní zľavy v danom dni (120 minút so 100% zľavou) sa za parkovanie platí. Minimálna platená transakcia je za 30 minútový parkovací lístok. Parkovanie dlhšie ako 30 minút je následne spoplatnené v 15 minútových intervaloch.

  • Ak parkujem s bonusovou kartou v jeden deň v ktorejkoľvek regulovanej zóne (s výnimkou tarifného pásma A) napríklad 40 minút ráno, 20 minút na obed a 15 minút popoludní, za parkovanie zaplatím 0 €. Vždy si však musím zakúpiť parkovací lístok za 0 €, aby sa moje EČV zaevidovalo v systéme a bolo pri kontrole vyhodnotené ako parkujúce so zaplatením parkovacím lístkom.
  • Ak parkujem s bonusovou kartou 2 hodiny a 20 minút, prvé dve hodiny mám so 100 % zľavou a zaplatím len minimálne parkovné za 30 minút parkovania, napr. v Novom Meste 75 centov (tarifné pásmo B).
  • Ak parkujem s bonusovou kartou 2 hodiny a 35 minút, zaplatím za 45 minút parkovania (minimálna sadzba 30 minút + následný 15 minútový interval), čo by v Petržalke bolo 75 centov (tarifné pásmo C).
  • Ak parkujem s bonusovou kartou 3 hodiny a 10 minút, zaplatím za 1 hodinu a 15 minút, čo by v Rači bolo 63 centov (tarifné pásmo D).

Na začiatku parkovania bude potrebné zvoliť si predpokladaný čas parkovania a na tento čas si zakúpiť parkovací lístok, ktorý (ak sa zmestí do 2 hodín) sa odráta z bezplatných bonusových hodín. Ak v priebehu parkovania zistím, že budem potrebovať parkovať dlhšie, budem si môcť kúpiť nový parkovací lístok, napríklad jednoducho aj na diaľku cez aplikáciu.

Pripravujeme aj funkcionalitu skracovania a predlžovania času (ak si kúpim parkovací lístok napr. na 60 minút, ale reálne parkujem 45 minút, ukončím parkovanie po 45 minútach a tento čas sa odráta z bonusovej karty). Táto funkcionalita však bude dostupná až neskôr.

Na rozdiel od väčšiny slovenských či českých miest, kde sa za parkovné platí po hodinách, bude v Bratislave platenie férovejšie, lebo bude presnejšie reflektovať dĺžku parkovania.

Najčastejšie typy kariet sú:

 • Bonusová karta – ak máte trvalý pobyt kdekoľvek v Bratislave, môžete si za 10eur/rok kúpiť bonusovú kartu, s ktorou môžete v ktorejkoľvek regulovanej zóne parkovať 2 hodiny každý deň bez ďalšieho poplatku (napr. ak vozíte do školy deti na Dvory 4)
 • Rezidentská karta – ak máte trvalý pobyt a parkujete v jednej z troch zón, môžete si zakúpiť rezidentskú kartu, s ktorou budete môcť po 10.1.2022 parkovať v regulovanej zóne neobmedzene.
 • Návštevnícka karta – ak bývate v regulovanej zóne, máte takisto nárok na bezplatnú návštevnícku kartu s voľnými hodinami, ktoré môžete poskytnúť vašim návštevám, aby za parkovanie nemuseli platiť. Ak máte rezidentskú parkovaciu kartu, môžete si požiadať o návštevnícku kartu so 100 voľnými hodinami pre návštevy, ak nemáte rezidentskú kartu (napr. nemáte auto alebo parkujete v garáži), môžete si požiadať o bezplatnú návštevnícku kartu so 150 voľnými hodinami.
Prehľad všetkých kariet nájdete na stránke www.paas.sk,

Ako získate kartu?

Ako prvý krok je potrebné zaregistrovať sa do informačného systému (ParkDots). Vyplňte prosím Váš email, zvoľte si heslo a na email Vám príde žiadosť o potvrdenie registrácie. Po kliknutí na potvrdenie registrácie pokračujete priamo vo vypĺňaní žiadosti o parkovaciu kartu, vypíšete osobné údaje a zvolíte si typ parkovacej karty, o ktorú máte záujem.

Video k registrácii a nákupu kariet môžete nájsť tu

Podrobný návod nájdete tu 

V prípade otázok k registrácii či problémov  kontaktujte PAAS team na infolinke 0800 222 888 (v čase 7:00-19:00) alebo emailom na adrese registracie@paas.sk

Ako správne parkovať?

Parkovanie v rezidentských zónach pre rezidentov

Modrá tabuľa PAAS značí rezidentské parkovanie. Kód PE1 znamená, že tam môžu parkovať majiteľa rezidentských kariet pre zónu Petržalka 1.

modra_tabuľa

Parkovanie v rezidentských zónach pre nerezidentov 

Zelená tabuľa PAAS značí nerezidentské parkovanie s číselným kódom, ktorý označuje danú zónu a slúži na identifikáciu zóny pri platení.
PAAS_parkovacia_zona
Cenník platný pre jednotlivé zóny nájdete TU
 

Parkovanie pre podnikateľov, alebo vlastníkov nehnuteľností v zóne, kde je zavedená parkovacia politika - abonentská karta

abonentska_karta

Ak ste :

- podnikateľ (na základe živnostenského oprávnenia alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a má miesto podnikania, sídlo alebo prevádzkareň v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná a má vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému je parkovacia karta priradená, to znamená že ste 'držiteľom motorového vozidla alebo máte uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu s právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom oprávnenou na prenájom motorových vozidiel, máte nárok na abonentskú parkovaciu kartu

- vlastníkom nehnuteľnosti v zóne (a nemusíte mať trvalý pobyt v zóne), pre ktorú je parkovacia karta vydaná a máte vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému je parkovacia karta priradená, to znamená že ste držiteľom motorového vozidla, máte motorové vozidlo evidované na svoju živnosť, užívate motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely, ste členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely alebo máte uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu s právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom oprávnenou na prenájom motorových vozidiel.

Cenník abonentských kartiet nájdete TU

-------------------------------------------------------------------

Parkovacia politika je nástroj na reguláciu dopravy, zvýšenie kvality života a udržateľný rozvoj. Problém statickej a dynamickej dopravy sa týka aj vozidiel Bratislavčanov aj ľudí z regiónu. Aj Bratislavčania svojimi autami prispievajú k dopravným zápcham, zhoršeniu životného prostredia a pri parkovaní rovnako zaberajú verejný priestor. Navyše, drvivú väčšinu automobilovej dopravy v Bratislave tvoria práve obyvatelia Bratislavy. Napríklad, v lokalite okolo Mlynských nív, kde ľudia dochádzajú za prácou, patrilo zhruba 89% áut parkujúcich cez deň práve obyvateľom nášho mesta. Zaregulovanie iba tých, ktorí dochádzajú do Bratislavy z okolia by zásadne situáciu s parkovaním a dopravou nezlepšilo.

Ako sa zlepší MHD, aby bola adekvátnou alternatívou k automobilovej doprave?

Magistrát stále pracuje na tom, aby MHD bola adekvátnou alternatívou k automobilovej doprave.

 • zlepšila sa kapacita najvyťaženejších spojov,
 • na dôležitých dopravných uzloch sa vytvorila preferencia MHD v križovatkách,
 • zaviedli sa BUS pruhy a tým sa podarilo zrýchliť v určitých úsekoch MHD. Napríklad vďaka zavedeniu BUSpruhu na Vajnorskom nadjazde sa podarilo znížiť aj  meškanie 65ky, ktorá prepája vajnory so Zlatými pieskami a Račou.
 • skrátil aj interval obslužnosti u dôležitých liniek. Napríklad na linke 65 sa skrátil  interval  65ky z pôvodného 20 minútového na 10 minútový.
 • zintenzívnili sa aj intervaly električiek, ktoré teraz jazdia v 2-min. intervaloch
 • obnovuje sa vozový park a čoskoro budeme mať ďalšie nové kvalitné autobusy, trolejbusy aj električky.
 • nasadili sa nové minibusy a zelené linky do lesoparku,
 • pribudlo cez 120 elektronických tabúľ s časmi odchodov, medzi ktorými bola osadená aj inoformačná tabuľa pred zdravotným strediskom
 • všetky nočné linky MHD sú opatrené kamerami, čo pomáha zvyšovať bezpečnosť cestujúcich
 • pokračuje sa v zriaďovaní nových zastávok MHD. 

Rezidentská parkovacia karta bude vydávaná vo vzťahu k
1. trvalému pobytu
2. bytu, v ktorom je tento trvalý pobyt registrovaný
3. konkrétnemu motorovému vozidlu.

Rezident musí preukázať vzťah k vozidlu. Vzťah k vozidlu znamená, že rezident spĺňa jednu z týchto možností:
1. je držiteľom motorového vozidla; v prípade, ak je držiteľom motorového vozidla jeden z manželov, považuje sa za držiteľa vozidla na účely vydávania rezidentskej parkovacej karty, počas trvania manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
2. má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť,
3. užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely,
4. je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely alebo
5. užíva motorové vozidlo na základe leasingovej zmluvy o operatívnom leasingu)

Nákup kariet bude prebiehať prioritne online cez samostatnú webstránku, ktorú plánujeme spustiť v decembri 2021, pred spustením prvých zón regulovaného parkovania. Samozrejme však bude existovať aj možnosť zakúpenia parkovacej karty fyzicky v klientskom centre. V praxi to bude fungovať tak, že sa zaregistrujete do parkovacieho systému, ktorý je napojený na štátne registre. Ten si overí, či máte v zóne trvalý pobyt, vzťah k autu a to či má platnú emisnú a technickú kontrolu a ak áno, budete si môcť zakúpiť kartu, akú potrebujete.

Doplňujúce odpovede na vaše otázky:

Dostanem pri zakúpení parkovacej karty fyzickú kartu?

Karty nebudú vydávané fyzicky, ale budú fungovať ako elektronické oprávnenie, ktoré sa priradí k evidenčnému číslu konkrétneho vozidla.

Bude parkovanie v rezidenčnej zóne spoplatnené 24 hodín denne?
V niektorých zónach de facto áno, spravidla sa to však bude deliť na denný, nočný a víkendový režim. napríklad na sídliskách môže byť spoplatnené nočné parkovanie a ale v centrálnejších štvrtiach s vysokým dopytom (ako v okolí biznis centier) to môže byť zase denné alebo aj denné aj nočné parkovanie.
Budem môcť zaplatiť hodinové parkovné cez SMS?

SMS platby vznikli v dobe, keď neexistovalo dostupné dátové pokrytie a smart-zariadenia a ide o najdrahší platobný kanál (poplatok za platbu cez SMS sa pohybuje na úrovni cca. 20 % z hodnoty transakcie). Preto počítame s platbou prioritne cez mobilné aplikácie. Alternatívou pre ľudí bez dát v mobile/bez mobilu bude platba cez parkomat alebo úhrada parkovného v partnerskej prevádzke. Zoznam prevádzok zverejníme v predstihu.

Ako sa parkovacia politika dotkne ŤZP?

Ak ste odkázaný na IAD a bol Vám vydaný parkovací preukaz FO so zdravotným postihnutím, pripravujeme pre Vás zlepšenie dostupnosti parkovaniavo všetkých zaregulovaných lokalitách.. Po prvé, budú vyznačené nové vyhradené miesta pre ŤZP (pre držiteľov parkovacieho preukazu FO so zdravotným postihnutím), ktoré budú univerzálne použiteľné všetkými držiteľmi preukazu ŤZP. Navyše, ak sa registrujete, získate pre vlastné vozidlo 90 % zľavu z hodinovej sadzby, ak by ste museli zaparkovať na spoplatnenom mieste, v prípade, že by boli miesta vyhradené pre ŤZP v danej lokalite obsadené.

Kde budú parkovať motorky?

Motorky môžu parkovať bezplatne na miestach vyznačených pre motorky alebo na chodníku (pri ponechaní dostatočného miesta pre chodcov, min. 1,5 m) v zmysle zákona o cestnej premávke v parkovacej zóne. Ak budete motorku parkovať na parkovacom mieste pre autá, je potrebné zaplatiť parkovné, tak ako za auto a máte nárok na celé parkovacie miesto. Nie je možné zakúpiť si parkovaciu kartu na motorku.

Ak'výhody budú mať elektromobily? 
Elektromobily budú mať zľavu 50 % z hodinového parkovného (t.j. v cieľovej lokalite). Rezidentská parkovacia karta zvýhodnená nebude, lebo v ponímaní priestoru, ktorý zaberajú rovnaký priestor ako ostatné motorové vozidlá.
Ako sa parkovacia politika dotkne taxi služieb, zásoboovania, kuriérov a podobne?

Súčasťou vyznačenia parkovacích miest bude aj vyznačenie miest pre krátkodobé zastavenie – tzv. drop-off zón (cikcak čiara), ktoré budú určené na krátkodobé zastavenie vozidiel zásobovania, taxislužby, kuriérov, doručenia jedla, či ľudí ktorí potrebujú bezpečne vyložiť spolujazdcov. Na týchto miestach nebude možné stáť, sú určené len pre krátkodobé zastavenie.

Budete parkovanie aj pravidelne kontrolovať?
Áno, kontroly sú kľúčové. Našim kľúčom k úspechu bude objektívna zodpovednosť, ktorú vláda tento rok schválila pre účely kontroly parkovania. Papuče sa postupne stanú minulosťou. Pracovník alebo skenovacie vozidlo rýchlo skontroluje, či každé odparkované auto má buď rezidentskú kartu, alebo zaplatenú hodinovú tarifu. Ak ju nebude mať, pokuta mu príde domov poštou. Vďaka objektívnej zodpovednosti chceme každú zónu kontrolovať viackrát za deň. Aby sme boli pripravení na spustenie prvých zón, kontrolu parkovaniu prostredníctvom objektívnej zodpovednosti už pilotne testujeme v Petržalke.
Kde budú parkovať dodávky, nákladné vozidlá a pracovné vozidlá?

Motorové vozidlá určené na podnikateľskú činnosť majú primárne parkovať v areáli firiem, prípadne na miestach na to určených. Parkovacie karty budú vydané len pre vozidlá s max. dĺžkou 5,3 m. Ako návštevník však môžem zaparkovať a zaplatiť si za parkovné aj s dlhším vozidlom, pokiaľ to dopravným značením nebude zakázané a na miestach kde je parkovanie dlhších vozidiel možné – napr. sú tam vyznačené parkovacie pruhy (nie samostatné parkovacie miesta). V niektorých lokalitách môže byť dopravným značeným zamedzené parkovanie motorových vozidiel s dĺžkou nad 5,3 m úplne.

Kam pôjdu príjmy z parkovania?

Časť peňazí získajú mestské časti (získané na území MČ) a môžu ich použiť na akýkoľvek účel. Veríme, že sa vrátia do udržateľnej mobility vo forme zlepšenia pešej a cyklistickej dopravy alebo budovania parkovísk. Financie získané mestom, budú príjmom do fondu mobility, ktorý je špecificky zriadený pre tento účel. Z fondu mobility budú financované projekty v jednotlivých MČ (parkovacie domy, cyklotrasy) ale aj celomestské projekty ako nákup nízkopodlažných vozidiel MHD, rozširovanie električkových tratí či budovanie záchytných parkovísk.

Zdroj: Magistrát, PAAS

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
paas_noviny_digital (1) Veľkosť: 855.1 kB Formát: pdf Dátum: 29.11.2021

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.