Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výsledky októbrového dopravného prieskumu - Vajnory

SÚBOR
Dátum: 08.12.2021
Autor: Monika Debnárová
Výsledky októbrového dopravného prieskumu - Vajnory

Pozrite si najzaujímavejšie výsledky októbrového dopravného prieskumu vo Vajnoroch

Milí Vajnoráci, prinášam vám aktuálny prehľad stavu vyťaženia našich ciest a križovatiek na území Vajnor, spracovaný Slovenskou technickou univerzitou. 

Predmetom dopravného prieskumu boli nasledovné komunkácie a križovatky:

 • Vajnorský nadjazd – KON-RAD
 • Vajnorský nadjazd - Tuhovská
 • Vajnorský nadjazd – Pri starom letisku – obchvat
 • obchvat Vajnoor - Rybničná
 • Roľnícka – Rybničná
 • Roľnícka – Pri Mlyne
 • Pri mlyne - Príjazdná
 • Vajnoria – Pri starom letisku

DKP_STU_Schlosser_Riešené_územie

Zdroj. DKP Vajnory - 2021, Schlosser a kol., STU – Stavebná fakulta, str. 9

Vybrané výsledky:

Aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii a s tým súvisiacimi obmedzeniami (home offices, online výučba u vysokoškolákov a pod.) spracovateľ skonštatoval, že 

 1. ak by sa v minulosti pri projektovaní križovatiek a Vajnorského nadjazdu zohľadnili skutočné požiadavky na dopravu (4-pruh na Vajnorskom nadjazde s mimoúrovňovými križovatkami KON-RAD, Tuhovská a okružnej križovatke s mimoúrovňovým vedením pre smer Diaľnica – Rača ako vonkajší mestský okruh v súčasnosti by neboli problémy na ceste Vajnorský nadjazd – Rybničná ul.,

 2. nevhodný stav v obci Vajnory z hľadiska tranzitnej dopravy vyrieši obchvat mesta D4 v prípade, že „všetci vodiči tranzitnej dopravy“ cez obec z Čiernej vody a zázemia Chorvátskeho Grobu si zakúpia diaľničnú známku na využívanie diaľnice D4 a nebudú jazdiť cez obec,

 3. odporúča sa po kompletnom spojazdnení diaľnice D4 s podjazdom popod diaľnicu D1 (bez funkčnosti MÚK D1-D4) získať údaje od prevádzkovateľa diaľnice D4 a znova vykonať prieskum ASD na Roľníckej ako aj na Rybničnej ul. Podrobnou analýzou sa bude môcť definovať prípadný pokles dopravy cez MČ Vajnory zdvoch hlavných smerov.

 4. Nefunkčnosť MÚK D1-D4 spôsobí naďalej tranzitnú dopravu cez MČ Vajnory. Jej hodnotu však treba overiť dodatočným prieskumom. (Zdroj: DKP Vajnory - 2021, Schlosser a kol., STU – Stavebná fakulta, str. ľ0)

DKP_STu_Tabuľka_3_–_Zhodnotenie_scenárov_na_základe_posúdenia_kapacity

Zdroj. DKP Vajnory - 2021, Schlosser a kol., STU – Stavebná fakulta, Tabuľka 3 – Zhodnotenie scenárov na základe posúdenia kapacity, str. 10

Grafické vyobrazenie intenzity dopravy v dopoludňajšej a popoludňajšej špičke

DKP-STU_Obrázok_4_–_Kartogram_intenzity_dopravy_pre_dopoludňajšiu_špičku

Zdroj: DKP Vajnory - 2021, Schlosser a kol., STU – Stavebná fakulta, Obrázok 4 – Kartogram intenzity dopravy pre dopoludňajšiu špičku, str. 11

 DKP_STU_Obrázok_5_–_Kartogram_intenzity_dopravy_pre_popoludňajšiu_špičku

Zdroj: DKP Vajnory - 2021, Schlosser a kol., STU – Stavebná fakulta, Obrázok 5 – Kartogram intenzity dopravy pre popoludňajšiu špičku, str. 11

Priebeh dennej intenzity dopravy na Roľníckej 

DKP_STU_Obrázok_29_–_Priebeh_dennej_intenzity_pre_celé_sledované_obdobie_21.09._-_05.10.2021_na_Roľníckej_-_III:1082Zdroj: DKP Vajnory - 2021, Schlosser a kol., STU – Stavebná fakulta, Obrázok 29 – Priebeh dennej intenzity pre celé sledované obdobie 21.09. - 05.10.2021 na Roľníckej - III/1082, str. 18

Priebeh dennej intenzity dopravy na Vajnorskom nadjazde

 DKP_STU_denna_intenzita_Vajnorsky_nadjazd

Zdroj: DKP Vajnory - 2021, Schlosser, STU, Obrázok 15 – Priebeh dennej intenzity pre celé sledované obdobie 20.09. - 03.10.2021 na Vajnorskom nadjazde, str. 14 

V závere dokumentu spracovateľ Dopravno kapacitného posúdenia Tibor Schlosser skonštatoval , že v ďalšej fáze bude nutné pre potreby preukázania preťaženia siete miestnych komunikácií , ako aj pre potreby dopravného modelovania preveriť aj vplyv na dopravu po spustení diaľnice D4 do prevádzky, spodrobniť podklady všetkých pripravovaných investičných projektov vo funkčnom usporiadaní územia aj s príslušnými objemami obyvateľov a pracovných príležitostí, jednotlivé investičné projekty preukázať v priestorovom usporiadaní územia aj so sieťou miestnych komunikácií z týchto investícií a ich napojenie na existujúcu cestnú mestskú sieť, pripraviť sa na stav keď OK Roľnícka-Rybničná po realizácii 1. väčšej investície v MČ Vajnory nebude vyhovovať kapacitne, pripraviť technické riešenia zvýšenia kapacity v jednotlivých križovatkách, ktoré nevyhovujú a riešiť ich ako svetlene riadené križovatky prípadne s významnými úpravami okružných križovatiek až po posúdenie s riešením mimoúrovňovej križovatky a rozšírenia ciest na 4 pruhové komunikácie,  posúdiť kapacitne výhľadovú sieť miestnych komunikácií aj s investíciami, komplexne predostrieť návrh nosného systému koľajovej dopravy (NS KD) do MĆ Vajnory v etape podľa platného územného plánu a s návrhom nových trás na komplexnú obsluhu územia, (DKP, Schlosser a kol., STU – Stavebná fakulta, str. 30)

Aké budú ďalšie kroky, vedúce k zapracovaniu územneej rezervy do ÚP hl. mesta Bratislavy?

Na základe vykonaného dopravného prieskumu a analýzy súčasného stavu z roku 2021 sa s výhľadom na najbližších 10-20 rokov v ďalšej fáze posúdi dopravným modelovaním územie MČ Vajnory zaťažením známych rozvojových investícií: na existujúcu sieť miestnych komunikácií a navrhnú sa v prípadoch kapacitných disproporcií riešenia vhodného šírkového usporiadania miestnych komunikácií a križovatiek. 

Druhou časťou dopravného modelu bude preverenie možnosti technického riešenia Nosného systému MHD na území MČ Vajnory vo viacerých osiach, nadväzujúc na dávnejšie spracovanú štúdiu Remingu. 

Na záver mi dovoľte poďakovať oddeleniu dopravy na Magistráte, ako aj spracovateľovi dokumentu - pánovi Schlosserovi za spoluprácu pri vyhotovvovaní tohoto materiálu, ktorý nás dostáva o krok bližšie k zapracovaniu územnej rezervy pre nosný dopravný systém (električku) do zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. O priebehu spracovania ďalšej časti vyššie uvedenej dokumentácie, potrebnej pre zapracovanie do zmien a doplnkov úP hlavného mesta vás budem priebežne informovať. 

Aktualizácia 14.02.2022

Výsledky dopravného prieskumu boli odprezentované doc. Tiborom Schlosserom členom stavebnej komisie, ktorá sa konala 9.2.2022 a nasledovať bude aj prezentácia výsledkov dopravného prieskumu na miestnom zastupiteľstve vo Vajnoroch, ktoré sa bude konať 17.02.2022. 

Aktualizovanú verziu dokumentu nájdete nižšie

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výsledky dopravného prieskumu - 2022-0211-VAJNORY SPRAVA Veľkosť: 3.37 MB Formát: pdf Dátum: 14.2.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.