Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Prerozdeľovanie financií

Základ pre prerozdeľovanie medzi mestské časti je stanovený Štatútom hl. mesta 

  • DPFO 68:32
  • DZN 50:50
  • Predaj majetku 90:10

Detaily prerozdeľovania financií určuje Materiál o percentuálnych podieloch mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.