Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dopĺňanie verejného osvetlenia

Verejné osvetlenie patrí k najdôležitejším prvkom mesta, nakoľko pllní viacero funkcií. Okrem bezpečnostnej funkcie (osvetlenie nočných ulíc) je aj súčasťou dopravného systému hlavného mesta. 

Všetky poruchy verejného osvetlenia môžu občania nahlásiť na dispečing spoločnosti Siemens, ktorý na základe zmluvy s mestom prevzal aj nepretržitú 24-hodinovú službu na tel. čísle:

Problematiku správy, prevádzky a údržby systému osvetlenia v Bratislave upravuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 9/1998 o verejnom osvetlení na území hlavného mesta. 

Koncom minulého roku vyhlásilo mesto verejné obstarávanie na obnoovu a správu verejného osvetlenia. Po ukončení výberového konania sa pristúpi k opravám a výmene existujúceho verejného osvetlenia a dopĺňaní nového.