Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Minulý rok doplnila mestská časť viacero košov na psie exkrementy. Viete ako sa v iných mestských častiach dá skontrolovať či váš sused platí daň za svojho štvronohého chlpáčika?

SÚBOR
Dátum: 01.07.2021
Autor: Monika Debnárová
Minulý rok doplnila mestská časť viacero košov na psie exkrementy. Viete ako sa v iných mestských častiach dá skontrolovať či váš sused platí daň za svojho štvronohého chlpáčika?

Miilí Vajnoráci, všetkých, ktorých zaujíma téma ohľadom psíčkárskych predpisov, ktorými by sa mali psíčkari na území mestskej časti riadiť, ale aj inovácie vo vzťahu k neplatičom dane za psa a množstva ďalších užitočných informácií, Viac sa dozviete z článku...

Milí Vajnoráci, iste ste si všimli, že pred časom Miestny úrad Vajnory postupne doplnil na viacerých miestach koše na psie exkrementy. Urobil tak preto, aby zvýšil zabezpečenie čistoty na území našej mestskej časti. 

Je to jeden z krokov, ktorý za predpokladu že majitelia psíkov, ktorí svojich štvornohých miláčikov venčia na verejných priestranstvách budú tieto koše aj  používať. Zisťovala som, ako sme na tom s čistotou v porovnaní s inými mestskými časťami a veľmi ma potešilo, že máme medzi sebou veľké množstvo uvedomelých “psíčkarov“, ktorým záleží na ich psíkoch, ale i okolí. Tiež ma teší, že aj na naše podnety dal v krátkej dobe pán starosta doplniť koše na psie exkrementy.

Psíčkari majú dnes k dispozícii 37 takýchto košov, kde sú pravidelne dopĺňané vrecúška.

Každá vec však niečo stojí. Keďže náklady na zabezpečenie týchto služieb boli príliš vysoké, na podnet poslanca Vaša Feketeho  sa tým zaoberal- aj miestny kontrolór a z jeho tohtoročnej marcovej správy vyplynulo, že minulý rok (2020) náklady na túto službu sú pomerne vysoké:

 • náklady na zabezpečenie vyvážania košov na psie exkrementy sa vyšplhali na výšku 12 261 EUR. Vzhľadom na uvedené mestská časť uvažuje zabezpečovať si tieto služby vo vlastnej réžii.
 • je zaevidovaných iba 520 psov,takže je zrejmé, že nie všetci psíčkari v našej mestskej časti platia dane za svojich štvornohých miláčikov, avšak služby mestskej časti využívajú. Preto som na miestnom zastupiteľstve navrhla, aby sme na web stránke vajnory.sk zriadili sekciu venovanú Evidencii prihlásených psov, vďaka čomu si bude môcť každý obyvateľ Vajnôr bez problémov skontrolovať či psíci v jeho okolí sú  zaregistrovaní k plateniu dane.
 • príjem z dane za psa vo vzťahu k nahláseným psom bol v sledovanom období 2020 vo výške 6529 EUR. V tejto súvislosti kontrolór otvoril aj otázku prehodnotenia výšky tejto dane, ktorá sa za posledných 15 rokov nezmenila.

Táto téma zaujala aj Transparency international, ktorá potvrdila, že "mnohé mestá začali v ostatných mesiacoch zverejňovať zoznamy psov, ktoré ich majitelia prihlásili a zároveň za nich platia príslušné poplatky.Podľa odhadov je registrovaný len každý tretí až druhý pes, čo pre väčšie samosprávy znamená únik desiatok tisíc eur ročne.  Publikovaním prihlásených psov mestá dúfajú, že zvýšia tlak na majiteľov, ktorí držia svojich psov načierno.  Prvé skúsenosti ukazujú, že to môže byť úspešná stratégia". Celý článok nájdete tu

Zisťovala som, ako sa s týmto problémom popasovali v susednej Rači?

Rača si týmto procesom prešla už dávnejšie a systém zverejňovanie Evidencie prihlásených psov tam úspešne funguje už roky. Preto som na poslednom zastupiteľstve navrhla, aby sme sa susednou mestskou časťou v tejto veci inšpirovali a zaviedli obdobný systém aj v našej mestskej časti. Kvôli ochrane osobných údajov však mohla mestská časť uviesť na webe iba ulice s orientačným číslom a plemenom psa. Každý obyvateľ si tak môže skontrolovať dokonca aj to, či počet psov vo vchode paneláka sedí s realitou. Po zavedení tohoto systému zverejnenia nahlásených psov sa výber dane za psa u susedov zvýšil takmer o 40%. 

Akými predpismi a nariadeniami sa musia riadiť majitelia psíkov?

Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „zákon"). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Daň za psa je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec (správca dane). Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení najmä sadzbu dane, prípadne viacero sadzieb v závislosti od jednotlivých kategórií predmetu dane, napr. veľkosti psa, alebo stanoví podmienky oslobodenia, alebo zníženia dane.

Sadzby dane za psa:

Daň sa platí za psíkov starších ako šesť mesiacov, a to bezhotovostným bankovým prevodom. Upravuje ho VZN o miestnej dani

 1. a) v bytových domoch                       25EUR
 2. b) v bytových domoch pre vlastníka, ktorý je sám, na dôchodku, alebo invalidnom dôchodku                       10 EUR
 3. c) v rodinných domoch                     10 EUR
 4. d) v rodinných domoch pre vlastníka, ktorý je sám, na dôchodku, alebo invalidnom dôchodku                     2,50 EUR
 5. e) v záhradách, záhradkárskych a rekreačných chatách  25 EUR
 6. f) v podnikateľských objektoch       65 EUR

O oslobodenie od dane, alebo o znížnie dane za psa môže Správcu dane (Miestny úrad Bratislava - Vajnory) požiadať:

 1. a) ťažko zdravotne postihnutá osoba
 2. b) obyvateľ nad 70 rokov v bytových a rodinných domoch.

Postup je uvedený vo Všeobecne záväznom nariadení mestkej časti - paragraf 2

Do Evidencie psov sa zapisuje

každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mestskej časti podlieha evidencii psov v mestskej časti (ďalej len "evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete tohto odseku na Miestnom úrade mestskej časti Bratislavy – Vajnory (ďalej len "Miestny úrad"). Tlačivo k registrácii do Evidencie nájdete TU. Ak náhodou ešte nemáte svojho štvornohého miláčika nahláseného, alebo ste zabudli zaň zaplatiť povinnú daň, urobte tak čím skôr, vyhnete sa pokute. 

Údaje potrebné k zápisu psa do Evidencie:

 1. a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo názov a sídlo držiteľa psa,
 2. b) IČO držiteľa psa (právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie),
 3. c) telefónne číslo a e-mail držiteľa psa,
 4. d) evidenčné číslo psa,
 5. e) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
 6. f) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území mestskej časti zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
 7. g) počet psov v držbe
 8. h) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nejde o použitie psa v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
 9. i) zmena evidencie psa,
 10. j) pohlavie psa
 11. k) plemeno psa,
 12. l) účel chovania psa,
 13. m) úhyn psa,
 14. n) strata psa. 

Keďže celý článok je o našich štvornohých miláčikoch, nezabudli ste dať tých svojich štvornohých miláčikov zaočkovať proti besnote a infekčným chorobám, ktoré musia byť riadne zaevidované v jeho očkovacom preukaze. V prípade, že pes pohryzie iného psa alebo človeka, majiteľ psa pri vyšetrovaní prípadu povinne predkladá jeho očkovací preukaz. Pokiaľ ho nemáte, je dobré si dať tieto veci do poriadku a vyhnúť sa tak prípadným sankciám a pokutám.

Verím, že bol tento článok pre vás užitočný a ak máte doplňujúce otázky, píšte, volajte, pýtajte sa. :)

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Priznanie k dani za psa Veľkosť: 629.1 kB Formát: pdf Dátum: 1.7.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.