Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sadzobník dane za psa pre rok 2022

SÚBOR
Dátum: 13.02.2022
Autor: Monika Debnárová
Sadzobník dane za psa  pre rok 2022

Pribudol do vašej domácnosti nový štvornohý miláčik? Všetky pootrebné dokumenty k jeho prihláseniu nájdete v článku

Milí Vajnoráci, nezabudnite že v prípade že vo vašej domácnosti pribudol nový štvornohý miláčik, je potrebné aby te ho prihlásili do evidencie vedenej na Miestnom úrade našej mestskej časti. Platiť za neho bude potrebné až po zavŕšení 6 mesiacov veku psa. 

Ďakujem mestskej časti, že na základe môjho podnetu zabezpečila zverejnenie Zoznamu prihlásených psov v našej mestskej časti. Nájdete ho tu: https://egov.vajnory.sk/default.aspx?NavigationState=803:0: 

Predmetom dane za psa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobu alebo právnickou osobou na území mestskej časti.

Predmetom dane za psa nie je: pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je: vlastníkom psa alebo, držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základom dane je počet psov.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa ods. 1 a zaniká posledný dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:

  1. v bytových domoch 25,00 €
  2. v bytových domoch pre vlastníka psa, ktorý žije sám a ktorého jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný alebo vdovský/vdovecký dôchodok 8,00 €
  3. v rodinných domoch 10,00 €
  4. v rodinných domoch pre vlastníka psa, ktorý žije sám a ktorého jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný alebo vdovský/vdovecký dôchodok. 2,00 €
  5. v podnikateľských objektoch 70,00 €

Od dane je oslobodený:

  1. daňovník s ťažkým zdravotným postihnutím,
  2. daňovník nad 70 rokov v bytových a rodinných domoch.

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“) ustanovuje daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, predmet dane, správu a sadzby dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, spôsob vedenia preukázanej evidencie na účely dane, spôsob platenia dane a ďalšie podmienky vyberania dane na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory.

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach evidovania a držania psov na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Vajnory (ďalej len "nariadenie") upravuje podmienky vedenia evidencie psov, vymedzuje miesta, na ktorých je voľný pohyb psa zakázaný, miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný a podrobnosti súvisiace so znečisťovaním verejných priestranstiev psími exkrementmi v Mestskej časti Bratislava - Vajnory (ďalej len "mestská časť").

Zdroj: vajnory.sk

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
cestne_prehlasenie_-_odhlasenie_psa_z_evidencie Veľkosť: 33.7 kB Formát: pdf Dátum: 13.2.2022
Priznanie k dani za psa Veľkosť: 943.9 kB Formát: pdf Dátum: 13.2.2022
vzn-o_miestnej_dani_2021_-_schvalene Veľkosť: 180.4 kB Formát: pdf Dátum: 13.2.2022
poucenie_1 Veľkosť: 492.7 kB Formát: pdf Dátum: 13.2.2022
vzn_5_2015_o_podmienkach_drzania_a_evidovania_psov Veľkosť: 310.9 kB Formát: pdf Dátum: 13.2.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.