Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Revitalizácia Rakús parku

Milí Vajnoráci, všetkým Vám patrí obrovská vďaka za podporu. pretože aj vďaka Vám sa nám podarilo dospieť k momentu, kedy sa dostávame k realizácii veľmi peknej myšlienky, ktorá prišla od našich seniorov. 

Ako to všetko prebiehalo? 

na januárovom miestnom zastupiteľstve MČ Vajnory 2021 som predstavila pánovi starostovi i mojim kolegom poslancom návrh na vybudovanie Petangoového ihriska pre našich vajnorských seniorov z Jednoty dôchodcov Vajnory, ktorá funguje pod vedením Jána Krištofiča.

Petangové ihrisko navrhli seniori umiestniť v Rákus parku, ktorý je z dvoch tretín v majetku hlavného mesta SR - Bratislavy a zvyšnú tretinu vlastní  Poľnohoospodárske družstvo a súkromní vlastníci.

Rákus park má z môjho pohľadu obrovský potenciál aj vďaka svojej plohe, pretože sa nachádza v blízksti detského ihriska a Júrskej cesty, kde sa počas roka koná viacero významných športových podujatí.

Môže byť ideálnym priestorom na aktívne trávenie voľného času pre seniorov, ale i širokú verejnosť. Mohlo by tam byť nie len petangové ihrisko, ale i pitná fontánka, šachové stolíky, lavičky, masážny chodník a pingpongový stôl, vrátane zázemia pre našich seniorov. Potrebná bude aj revitalizácia zelene a pozrieme sa aj na nefunkčnú fontánu. 

Táto moja  iniciatíva vyústila v diskusiu o zámeroch využitia celého priestoru Rákus parku. V rozhovore padlo viacero dobrých návrhov, preto som sa tejto myšlienky ujala ako celku. O spoluprácu a konzultácie som požiadala MIBm ktorý mi pomohol  zadefinovať spomínaný zámer s cieľom predložiť ho na pripomienkovanie mestskej časti. 

V nadväznosti na pripomienky Stavebnej komisie a mestskej časti sme v spolupráci s veľmi šikovnou mladou architektkou Luciou Grigovou sme dali dohromady podklady pre Jedotu dôchodcov na projekt, s cieľom získať grant na finanancovanie. 

Predložený projektový zámer bol odsúhlasený a získal podporu 2000 Eur od Nadácie Bratislava, za čo touto cestou vyjadrujeme nadácii veľkú v'daku. 

Súvisiace články

20.08.2021 Novinky z projektu Rákusov park - miesto pre seniorov

06.05.2021 Podarí sa vajnorským seniorom vybudovať v Rákus parku petangové ihrisko?

07.02.2021 Rakúsov park by sa mohol stať miestom pre aktívne trávenie voľného času našich seniorov.

31.01.2021 Petangové ihrisko v Parku pod lipami je pre seniorov nevyhovuje z pohľadu bezpečnosti. Poďme s tým niečo urobiť a podporme jeho vybudovanie v rakús parku

28.01.2021 Správa z januárového miestneho zastupiteľstva vo Vajnoroch