Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

ÚVZ zverejnil pravidlá nosenia rúšok, platné od štvrtka

ÚVZ zverejnil pravidlá nosenia rúšok, platné od štvrtka
Úrad verejného zdravotníctva vydal nové opatrenie OLP/8323/2020, v zmysle ktorého od štvrtka 15. októbra 2020 musia všetky osoby povinne nosiť prekryté horné dýchacie cesty

Úrad verejného zdravotníctva vydal nové opatrenie OLP/8323/2020, v zmysle ktorého od štvrtka 15. októbra 2020 musia všetky osoby povinne nosiť prekryté horné dýchacie cesty (ústa a nos) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, alebo šatkou bez ohľadu na to či sa osoby pohybujú na verejnosti v exteriéroch, v interiíri budov, alebo v prostriedkoch MHD.

Výnimku z nosenia majú:

  • deti do 6 rokov. Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou.
  • osoby pohybujúce sa v intraviláne obce - pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
  • žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
  • osoby pri výkone športu,
  • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania a zamestnanci, ktorí sa nachádzajú na vnútornom pracovisku sami.
  • nevesty a ženíchovia pri sobáši (Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva)

 Opatrenie platí až do odvolania. 

Kompletné znenie opatrenia ŮVZ nájdete tu