Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Správa zo stretnutia s obyvateľmi Rybničnej

Správa zo stretnutia s obyvateľmi Rybničnej
Hlavnou témou stretnutia boli možnosti doplnenia parkovania za odplatu v danej lokalite, kosenie a debatovalo sa  aj o potrebe doriešenia prísľubov pre obyvateľov zo strany investora polyfunkčného domu Diamant.

V podelok 28.9.2020 sa konalo v poradí štvrté zo stretnutí s obyvateľmi Rybničnej. Hlavnou témou stretnutia boli možnosti doplnenia parkovania za odplatu v danej lokalite, kosenie a debatovalo sa  aj o potrebe doriešenia prísľubov pre obyvateľov zo strany investora polyfunkčného domu Diamant. Ďakujem obyvateľom za podnety a teším sa,  že o stretnutia javí záujem stále viac obyvateľov.