Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

V susednej Rači sa pripravuj ďalšia výstavba. Pripomienky môžete zasielať do 18.1. 2022

Dátum: 01.01.2022
Autor: Monika Debnárová
V susednej Rači sa pripravuj ďalšia výstavba. Pripomienky môžete zasielať  do 18.1. 2022

ide o výstavbu bytových domov + polyfunkčných, vrátane zázemia pre voľný čas v podobe komunitných, relaxačných a športových priestorov pre Račanov.

Milí Vajnoráci, dňa 23. 12. 2021 bol Magistrátu doručený v zisťovacom konaní podľa § 29 zákona zámer navrhovanej činnosti „Hroznový sad Bratislava, m.č. Rača“ navrhovateľa Hroznový sad, s.r.o., Hraničná 24A 821 05 Bratislava.

Účelom zámeru je výstavba bytových domov a vytvorenie zázemia pre voľný čas v podobe komunitných, relaxačných a športových priestorov pre obyvateľov v mestskej časti Bratislava – Rača. Celkovo vznikne 8 objektov s označením A až H rešpektujúcich svahovitosť terénu. Štruktúru objektov je možné rozdeliť do troch celkov, ktoré vzájomne oddeľuje hlavná dopravná tepna.

Prvý celok tvoria 4 polyfunkčné bodové bytové domy, ktoré svojím usporiadaním medzi sebou vytvárajú oddychovú zónu vhodnú pre sedenie, grilovanie, športové a spoločenské aktivity spolu so zónou pre deti s preliezkami a malé susedské námestie.

Druhý celok tvorí skupina 4 malopodlažných bodových bytových domov. Medzi nimi sa vytvára priestor pre komunitné a oddychové aktivity obyvateľov ako je vyhliadka nad dažďovou záhradou, malé námestie alebo oddychové plató slúžiace na spoločenské aktivity a na vybudovanie cyklokaviarne. Kaviareň je bod, ktorý prepája obyvateľov Hroznového sadu a cyklistov využívajúcich trasu vo vinohradoch.

Spoločným znakom všetkých celkov je vytvorenie bývania so silným vzťahom k verejnému priestoru a s kontaktom so zeleňou. Z tohto dôvodu bude celé územie pokryté zelenými a parkovými plochami, zelenými strechami objektov, vegetačnými pochôdznymi strechami podzemných garáží doplnených množstvom vysokej zelene. Pešie prepojenie pozemku tvorí hlavná os prepájajúca bezbariérovo oddychové a spoločenské priestory. Cyklistické prepojenie tvorí meandrujúca cyklotrasa, ktorá kopíruje vrstevnice terénu. Komunikácia pre automobily je ukončená v hornej časti pozemku obratiskom a neumožňuje tranzit cez územie. V súčasnom projektovom rozpracovaní navrhovanej činnosti sa počíta s jeho variantným riešením, ktoré predpokladá alternatívny odvod dažďových vôd z objektov navrhovanej činnosti.

Podľa materiálov plánuje investor začať s výstavbou už v roku 2023.

Záujemci môžu do zámeru nahliadnuť v dňoch od 28. 12. 2021 do 18. 01. 2022 na prízemí budovy Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.

V elektronickej podobe je zámer zverejnený na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/hroznovy-sad-bratislava-m-c-raca .

Verejnosť môže pripomienky k zámeru zasielať Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, do 18. 01. 2022.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil.