Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

O čom sme rokovali na májovom Mestskom zastupiteľstve hl. mesta SR BratislavyMZ z 29.4.2021

Dátum: 29.04.2021
Autor: Monika Debnárová
O čom sme rokovali na májovom Mestskom zastupiteľstve hl. mesta SR BratislavyMZ z 29.4.2021

k najzaujímavejším bodom mestského zastupiteľstva patrilo odsúhlasenie finančného príspevku vo výške 45 tisíc pre vajnorský pumtrack, odsúhlasenie zálohy na EON vo výške 3.900.000 Eur, interpelácie a bod rôzne.

Milí Vajnoráci, v rámci programu mestského zastupiteľstva hl. mesta sme odsúhlasili:

a) Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pomenovaní verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto predložený názvoslovnou komisiou. Týka sa to pomenovania verejných priestranstiev:

 • Parku Gábora Barossa, pomenovanú po uhorskom ministrovi priemyslu a dopravy,
 • Schodov rabína Armína Friedera
 • Podchodu pamäte
 • Podchodu študentov 16. novembra 1989, ktorý bude svojim názvom pripomínať obyvateľom hlavného mesta Slovenskej republiky a jeho návštevníkom hlas a odvahu mladých ľudí, v roku 1989 študentov bratislavských vysokých škôl, s ktorou verejne vyjadrili svoje postoje k vtedajšiemu dianiu a nespokojnosť s totalitným komunistickým režimom.

b) Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Rača. Týka sa to  „Strapcovej ulice“.

c) Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu predĺženia existujúcej ulice v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Týka sa pomenovania predĺženia existujúcej ulice „Frankovská ulica“.

d) Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Čunovo s drobnými gramatickými opravami

Ďalej sme odsúhlasili návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. vo výške 2.180.000,-EUR z majetku hlavného mesta SR Bratislavy a

Nasledovala diskusia k bodu týkajúcej sa zmeny stanov BVS, kde sme odsúhlasili návrh na zmenu Stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. s doplnením a do najbližšieho zastupiteľstva mesto predloží Štatút spoločnosti, vrátane materiálu o nakladaní s majetkom spoločnosti.

V ďalších bodoch sme:

 • odvolali z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Martina Sevečka a vymenovali na toto miesto Ing. Róberta Kováča
 • odvolali riaditeľa rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny Mgr. Kamila Bartoňa a odsúhlasili vymenovanie riaditeľky Mgr. Jany Hlavačkovej.

Keďže zatiaľ pomoc zo strany štátu zatiaľ stále neprišla, prebehla k tejto téme vašniva diskusia vo vzťahu k nedoriešenej finančnej pomoci zo strany štátu. Následne sme v rámci materiálu zobrali na vedomie Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú situáciu Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť  a v  nadväznosti na predložený materiálo  sme odsúhlasili pre Dopravý podnik zálohovú platbu na úhradu časti ekonomicky oprávnených nákladov spoločnosti nárokovateľných za rok 2020 vo výške 3 900 000,- eur ešte pred schválením záverečného účtu hlavného mesta  a takisto aj uzatvorenie Dodatku č. 9 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 - 2023, ktorá sčasti pomôže túto situáciu vyriešiť.

Veľmi sa teším, že v rámci jedného z bodov, týkajúcich sa podpory športovej infraštruktúry z Grantového programu na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, bol aj projekt našej mestskej časti pre vajnorskú mládež, vďaka ktorému získa naša mestská časť z rozpočtu mesta 45 tisíc EUR na Pumptrack pre vajnorské deti. Podporili sme však aj iné projekty. 

 • UK BA - Centrum aktívneho starnutia UK v Bratislave - dofinancovanie výstavby a rozšírenie kapacít pre osoby so ZP - 30 000,00 Eur
 • SDM DOMINO - Športujme bezpečne na novom kvalitnom povrchu - 25 000,00 Eur
 • Náš Devin - Športový areál Devin - 30 000,00 Eur
 • FK Lamač - Pokračovanie rekonštrukcie a revitalizácie športového areálu FK Lamač - 20 000,00 Eur
 • Pedál, o.z., Holubyho 5, 81103 Bratislava, IČO 42269164-D oplnenie vybavenia areálu PumpPark Petržalka - 20 000,00 Eur
 • Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 82106 Bratislava, IČO 00641383 - Futbalové ihriska, workout a rozvoj športu v mc - 45 000,00 Eur
 • Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Širavská 7, 82107 Bratislava, IČO 00603295 - Tréningová plocha "SA H A R A "- 45 000,00 Eur
 • Mestská časť Bratislava - Vajnory, Roľnícka 109, 83107 Bratislava, IČO 00304565 - Pump track vo Vajnoroch - 45 000,00 Eur
 • Mestská časť Bratislava - Rača, Rubačova 21, 83106 Bratislava, IČO 00304557 - Račianske športoviská v novom šate - 45 000,00 Eur
 • Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 84402 Bratislava, IČO 00603406 - Pumptracková dráha Talichova - 45 000,00 Eur
 • Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 82705 Bratislava, IČO 00603155 - Stavebné úpravy Borodáčova 2, Bratislava - 45 000,00 Eur
 • Mestská časť Bratislava - Jarovce, Palmová 1, 85110 Bratislava, IČO 00304603 - Rekonštrukcia oplotenia športového areálu Jarovce - 12 000,00 Eur
 • DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko BA - Mamateyova, o.z., Mamateyova 4, 85101 Bratislava, IČO 31795323 - Zalejte nás a my porastieme! - 15 000,00 Eur
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 2757/5, 81243 Bratislava, IČO 00397687 - Pumptracková dráha FEI STU - 30 000,00 Eur
 • Mestská časť Bratislava-D evinska Nová Ves, Novoveská 17/A, 84310 Bratislava, IČO 00603392 - Rekonštrukcia a modernizácia športového ihriska pri ZS I. Bukovčana 3 - 4 5 000,00 Eur
 • Mestská časť Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 85110 Bratislava, IČO 00304611 - Voľnočasový priestor, Bratislava-Rusovce - 60 000,00 Eur
 • Nadácia Cvernovka, o.z.. Račianska 78, 83102 Bratislava, IČO 50063421 - Street workout Nová Cvemovka - 13 000,00 Eur
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 2757/5, 81243 Bratislava, IČO 00397687 - Športuj s STU na Mladej Garde - 30 000,00 Eur

V rámci grantového programu na podporu športových a vzdelávacích podujatí sme odsúhlasili ďašiíe projekty: 

 • Slovenská kanoistika -  ICE majstrovstvá sveta vo vodnom slalome a šprinte 2021 - 5 500,00 Eur
 • Heracles - WCT HERACEES Slovakia Cup 2021 - 4 000,00 Eur
 • ProMaya - 26. European Maya Conference Bratislava 2021 - 5 300,00 Eur
 • Asociácia pre mládež, vedu a techniku - Festival vedy a techniky AMAVET 2021 - 4 000,00 Eur
 • SIPKES - lESA-EUSEEAT 2 0 2 1 -5 500,00 Eur
 • Závodisko, štátny podnik - Dostihy poníkov - 4 000,00 Eur
 • BK Inter Bratislava mládež - Európska mládežnícka basketbalová liga v Bratislave - 5 000,00 Eur 
 • Prestigio Realiz team - Superšprint ETVŠ 2021 - 3 400,00 Eur
 • Bratislavský maratón - ČSOB Bratislava Marathon 2021 - 5 500,00 Eur 1
 • SEC, o.z., občianske združenie - Mládežnícký turnaj Slovak Eloorball Cup Young 2021 - 3 500,00 Eur
 • TenSta, občianske združenie - Bratislava open 2021 - 5 500,00 Eur
 • Krasoklub Ondreja Nepelu Slovan Bratislava, - 62. ročník Grand Prix of Bratislava - najstaršie krasokorčuliarske podujatie s medzinárodnou tičasťou - 5 000,00 Eur
 • Slovenský horolezecký spolok JAMES - Slovenský pohár detí v športovom lezení, v disciplíne obtiažnosť, preteky kategórie A - 3 800,00 Eur

Pokračovali sme odsúhlasovaním nájmov nebytových priestorov podľa osobitného zreteľa na  Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, , vrátane predaja majetku v mestských častiach Ružinov, Vinohrady, Dúbravka. Odsúhlasili sme aj zámenou pozemkov podľa osobitného zreteľa v k.u. Petržalka Tatra banke. 

Pokračovali sme schválením prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti zrealizovať investície nájomcom do budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 v sume 79 891,11 Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie

Nasledovali interpelácie, kde som

 • opakovane upozornila na nebezpečný úsek na Osloboditeľskej v blízkosti križovatky pri predajni potravín, kde sa opäť začali vo väčšej miere pohybovať rýchloidúce osobné automobily a ohrozujú deti navštevujúce Základnú školu K. Brúderovej a požiadala o osadenie spomaľovačov a zabezpečenie mestskej polície v ranných hodinách, kedy chodia deti do školy, prípadne osadiť dočasný radar. 
 • Takisto som opakovane upozornila aj na riešenie výtlku na Príjazdnej, ku ktorej poskytla naša mestská časť projektovú dokumentáciu. Ide o úsek kde sa v dôsledku prepadnutej cesty zdržiava voda a ničí to ako osobné autobily, tak i autobusy.

Nasledovala Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, ktorú sme zobrali na vedomie a pokračovalo sa prezentáciou návrhu na transformáciu Bratislavskej mestskej karty s cieľom vytvoriť Bratislavské mestské konto. 

Dlhú diskusiu rozprúdil bod o objektívnej zodpovednosti, kde žiadal starosta Petržalky Ján hrčka zmenu štatútu. Následne bol stiahnutý z rokovania.  Počas tohoto bodu som sa ospravedlnila z účasti z dôvodu rokovania ohľadom Rákus parku, ktoré prebiehalo v tom čase na úrade. 

Bod, týkajúci sa rozvoja cyklistickej dopravy, bo stiahnutý z programu. Doplnený bude následne predložený do najbližšieho zastupiteľstva. Nasledovali ďalšie body..

Návrh na schválenie partnerských dohôd so zahraničnými partnermi v rámci projektu Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove, v areáli kúpaliska a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia na Kúpalisku Rosnička, ul. M. Schneidera-Trnavského 2/C v Bratislave za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 5490, parc. č. 7145, parc. č. 7146, parc. č. 4313 a parc. č. 4314

Návrh na ukončenie nájomného vzťahu dohodnutého Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0773-05-00 výpoveďou prenajímateľa hlavného mesta SR Bratislavy, nájomcovi spoločnosti GLOBAL plus, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Návrh na ukončenie nájomného vzťahu výpoveďou nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov – podzemnej parkovacej garáže na Námestí M. Benku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a nájomcom Jaroslavom Červenkom

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1173/2 a parc. č. 1173/23, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľov, a priľahlých pozemkov parc. č. 1173/22 a parc. č. 1173/24, Toplianska ulica, Tomášovi Balaškovi a spol.

Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v prospech Univerzitnej nemocnice Bratislava

Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2555/661, Pod Zečákom, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

V bode Rôzne prijalo mestské zastupiteľstvo uznesenie, kde žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby požiadal Vládu Slovenskej republiky o prehodnotenie stanoviska k poskytnutiu finančnej pomoci z dôvodu pandémie COVID-19 na finančnú situáciu obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, a dopravných podnikov vo vlastníctve mesta Košice, mesta Prešov a mesta Žilina v rovnakom rozsahu ako pre ostatných prevádzkovateľov verejnej hromadnej dopravy.
 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.