Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Program novembrového miestneho zastupiteľstva vo Vajnoroch

Dátum: 06.11.2020
Autor: Monika Debnárová
Program novembrového miestneho zastupiteľstva vo Vajnoroch

Milí Vajnoráci, v utorok 12. novembra 2020 bude zasadať Vajnorské miestne zastupiteľstvo, ktoré sa bude tentokrát z dôvodu COVID-19 opatrení konať v Dome kultúry

Milí Vajnoráci, v utorok 12. novembra 2020 bude zasadať Vajnorské miestne zastupiteľstvo, ktoré sa z dôvodu COVID-19 opatrení bude konať vo veľkej sále Domu kultúry Vajnory.

V rámci navrhnutého programu budeme rokovať o  návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa upravuje obdobie, počas ktorého sa mestským častiam umožňuje vydávanie VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Zároveň sa upravuje aj doba, do ktorej sa mestská časť so spusteným pilotným projektom parkovania zapojí do celomestskej parkovacej politiky podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Spolu s týmto návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá zastupiteľstvu aj návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Začiatkom roka 2021 spúšťa hlavné mesto aj prípravu obsahovej úpravy VZN 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, okrem iného napríklad grafické zobrazenie prílohy s úsekmi miestnych komunikácií na spoplatnené parkovanie  a definovanie tzv. prienikových rezidentských zón. Navrhované úpravy budú zohľadňovať skúsenosti z pilotných projektov Petržalky a Nového Mesta. 

Ďalším bodom programu je návrh VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva a k návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta. 

V rámci programu budeme rokovať aj o návrhu na zmenu ceny prenájmu časti budovy bývalej Pizzerie Alviano za účelom prevádzkovania reštaurácie pre spoločnosť Odyseus s.r.o., ktorá pre našu mestskú časť zabezpečuje aj prípravu, porciovanie a rozvoz stavy pre seniorov a prípravu stavy pre zariadenie sociálnych služieb prevádzkovanej v mestskej časti. 

Ďalej prerokujeme aj návrh na združenie finančných prostriedkov za účelom opravy lokálnych bodových nedostatkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch vo Vajnoroch (lokalita ul. Nad jazierkom a ul. K. Brúderovej) formou spolupráce medzi Magistrátom a našou mestskou časťou, financovanej z mojich poslaneckých priorít vo výške 40 000,- €, čo predstavuje 44,98 % z celkovej ceny diela. Zmluvné prostriedky budú použité aj na refinancovanie nákladov spojených s oparavami a ušetrené prostriedky z rozpočtu mestskej časti budú použité na zväčšenie plochy opráv miestnych komunikácii a chodníkov. V prípade nepriaznivého počasia budú začlenené do budúcoročného rozpočtu ako prebytok hospodárenia.

Ďalším bodom programu je aj návrh na schválenie zmluvy o spolupráci k pozemku pre Slovenský zväz ľadového hokeja, za účelom uskutočnenia výstavby jednej alebo viacerých tréningových hokejových hál v katastrálnom území Mestskej časti Bratislava – Vajnory.

Medzi bodmi programu je aj materiál  k návrhu rozpočtovej zmeny v  roku 2020 

Materiály k jednotlivým bodom nájdete TU

Zdroj: Vajnory.sk

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.