Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Nezabudnite si dnes (4.5.) vyložiť pred dom hnedú nádobu na BIO odpad. Zajtra ju vyvážajú.

Nezabudnite si dnes (4.5.) vyložiť pred dom hnedú nádobu na BIO odpad. Zajtra ju vyvážajú.
Nezabudnite, túto stredu opäť vyvážajú hnedé kontajnery 
Hnedá zberná nádoba na BRO slúži na odvoz: kvetov, štiepky, pilín, pokosenej trávy, malých kusov konárov do priemeru       5 cm, lístia, odpadu z ovocia a zeleniny, buriny.

V zbernej nádobe na BRO sa nemôžu nachádzať: sáčky, a to ani biodegradovateľné a biologicky rozložiteľné, odpady nebiologickej povahy a zmesový komunálny odpad, iné cudzorodé predmety; kamene, palety, fľaše, črepníky, kov a pod.

Ak nádoba bude obsahovať odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nebude vyprázdnená a odvoz sa bude považovať za vykonaný. Držiteľ odpadu bude povinný na svoje náklady odpad vytriediť a odovzdať ho na miesto určené pre tieto odpady.

Zdroj: OLO