Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Novinky v zavádzaní parkovacej politiky - február 2021

Novinky v zavádzaní parkovacej politiky - február 2021
mesto pokračuje v mapovaní lokalít a pozemkov vhodných pre vytvorenie dodatočných parkovacích kapacity. Robí tak v spolupráci s mestskými časťami a po jeho kompletizácii bude zoznam týchto...

Milí Vajnoráci,

mesto v spolupráci s mestskými časťami aj naďalej pokračuje v mapovaní lokalít a pozemkov vhodných pre vytvorenie dodatočných parkovacích kapacity a po jeho kompletizácii bude zoznam týchto potenciálnych miest predstavený aj verejnosti. Zatiaľ ide iba o zoznam možných pozemkov v nadväznosti na potreby parkovania v jednotlivých lokalitách.

Prvým krokom pred napredovaním projektov v ktorejkoľvek z vytypovaných lokalít, bude participácia priamo s obyvateľmi danej lokality, aby projekty čo najviac vychádzali z potrieb rezidentov v priamom okolí.  Pri vytypovaných lokalitách kladie mesto dôraz na využitie už dnes spevnených plôch s čo najmenším záberom zelene. 

Regulácia parkovania nie je len o spoplatnení parkovania, ale aj o zriadení dodatočných parkovacích kapacít pre rezidentov, na miestach, kde bude táto kapacita nedostatočná aj po zavedení regulácie (Magistrát). 
 

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek