Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Spustenie triedeného vrecového zberu vo Vajnoroch

Spustenie triedeného vrecového zberu vo Vajnoroch
Milí Vajnoráci, v auguste sa začína s triedeným zberom odpadu aj vo Vajnoroch. Zber je rozdelený do dvoch zón, kde každá zóna má určený svoj termín zberu. Harmonogram jednotlivých zvozov, ako i...

Milí Vajnoráci,

Hlavné mesto spustilo v spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK od augusta novéý spôsob vrecového zberu vytriedeného papiera a plastov zbieraných spolu s kompozitnými obalmi a kovmi v individuálnej bytovej výstavbe, t. j. z rodinných domov. Cieľom je dosiahnuť zvýšenú mieru triedenia a čistejšie verejné priestranstvá aj životné prostredie.

Do prvej etapy vrecového systému zberu triedeného odpadu od domu k domu boli zapojené bratislavské mestské časti Devín, Devínska Nová Ves, Petržalka, Podunajské Biskupice, Staré Mesto, Vajnory a Vrakuňa. Zavedenie vrecového zberu vyrieši aj problémy spojené so znečistenými a preplnenými zbernými hniezdami.

Do nového systému vrecového zberu budú od roku 2021 zapojené aj ďalšie mestské časti. Náklady triedeného zberu sú financované organizáciou zodpovednosti výrobcov. V prípade hlavného mesta je to spoločnosť NATUR-PACK, a.s., s ktorou má mesto uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

Do domácnosti (rodinné domy) boli v mesiaci júl doručené modré a žlté vrecia na triedený zber. So samotným zebrom sa začína v auguste. Vajnory sú rozdelené do dvoch zón, kde každá zóna má vyhradené dátumy, kedy bude prebiehať zber vriec z ulíc.

Harmonogram zberu

ZÓNA A: Baničova, Dorastenecká, Jačmenná, Kataríny Brúderovej, Koncová, Koniarkova, Kratiny, Na doline, Nad jazierkom, Nad Válkom, Nemecká dolina, Ochotnícka, Oslobiditeľská, Pod lipami, Pod Válkom, Pri pastierni, Pri Struhe, Roľnícka, Rybničná, Skuteckého, Šaldova, Šutráková, Za farou, Zátureckého

Dni zvozu pre zóny A: 21.8. / 23.9. / 21.10. / 23.11. / 21.12.

ZÓNA B: Bagrovisko, Buzalkova, Čierny chodník, Hospodárska, Kúkoľová, Na jarku, Pod krížom, Pračanská, Pri mlyne, Pri nadjazde, Pri starom letisku, Pri šanci, Príjazdná, Šachorová, Šinkovské, Široká, Šuty, Tibenského, Tomanova, Uhliská, Vajnorké jazerá, Veľké tepnice, Za humnami, Za mlynom, Zbrody

Dni zvozu pre zónu B: 24.8. / 24.9. / 22.10. / 24.11. / 22.12.