Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Z úvodného stretnutia na pôde Slovenskej technickej univerzity k riešeniu dopravnej situácie vo Vajnoroch

Z úvodného stretnutia na pôde Slovenskej technickej univerzity k riešeniu dopravnej situácie vo Vajnoroch
Milí Vajnoráci, dnes (19.11.2020) som mala na pôde Slovenskej technickej univerzty úvodn stretnutie s doc. Schlosserom za účelom zadefinovania postupných krokov vo veci vypracovania dopravno-kapacitného posúdenia...

Milí Vajnoráci, dnes (19.11.2020) som mala na pôde Slovenskej technickej univerzty úvodné stretnutie s doc. Schlosserom za účelom zadefinovania postupných krokov vo veci vypracovania dopravno-kapacitného posúdenia našej mestskej časti vo vzťahu k statickej i dynamickej doprave. Dokument bude jedným z podkladov pre začatie spracovania Štúdie realizovateľnosti prepojenia električkovej trate od Tuhovskej cez Rybničnú až po Komisárky.