Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Dnes sme od primátora dostali viacero dôležitých manuálov

Dnes sme od primátora dostali viacero dôležitých manuálov
MIB spracoval viacero zaujímavých publikácií, ktoré budú pre nás pomôckami pri posudzovaní a tvorbe verejných priestorov s doplneniami o princípy a štandardy osádzania stĺpikov,...

Milí Vajnoráci, dnes sme na mestskom zastupiteľstve dostali do primátora viacero zaujímavých publikácií, ktoré budú pre nás pomôckami pri posudzovaní a tvorbe verejných priestorov s doplneniami o princípy a štandardy osádzania stĺpikov, smetných košov, exteriérových terás, RIS, lavičirk a stojanov na bicykle. Veľmi sa teším že takéto dokumenty vznikli. MIB si odviedol dobrú prácu.

Manifest verejných priestorov je určený pre šitroké publikum počnúc samosprávou, pre ktorú je tento dokent kľúčovým nástrojom pre vyhodnocovanie navrhovaných aj realizovaných verejných priestorov. Súkromným subjektom má slúžiť ako podklad pri tvorbe kvalitnbých zámerov a návrhov verejných priestorov, v súlade s víziou a princípmi mesta. 

Veľmi sa teším na čítanie a ešte sa k tejto téme vrátim, aby som vás o ich obsahu bližšie informovala :)

Pozdravujem vás z Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde sa koná dnešné mestské zastupiteľstvo.