Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Vyplňte prosím dotazník k prebiehajúcemu vrecovému zberu triedeného odpadu

Vyplňte prosím dotazník k prebiehajúcemu vrecovému zberu triedeného odpadu
Milí Vajnoráci, zaujíma ma ako hodnootíte zavedenie vrecového zberu triedeného odpadu. Preto mi dovoľte požiadať Vás o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka.

Milí Vajnoráci, zaujíma ma ako hodnootíte zavedenie vrecového zberu triedeného odpadu. Preto mi dovoľte požiadať Vás o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka.

Tento mesiac Magistrát v spolupráci s Natur packom vyhodnocuje pilotné zavedenie triedeného zberu vo vybraných mestských častiach, kde sa sústreďuje pozornosť predovšetkým na samotný proces zberu a objem odvezeného odpadu.

Nakoľko sa blíži čas, kedy nám budú prezentované výsledky pilotného projektu, rada by som poznala aj Váš názor na samotný zber a budem rada ak sa so mnou vyplnením tohoto dotazníka podelíte aj o Vaše postrehy, prípadne vylepšenia.

Zároveň si Vás dovoľujem touto cestou aj veľmi pekne požiadať o pomoc pri šírení tohoto dotazníka, aby ho zodpovedalo čo najviac Vajnorákov z dôvodu zachovania objektívnych výsledkov. Odpovede mi poslúžia ako podklad v diskusii, keď budem na mestskom zastupiteľstve žiadať o skráteniie intervalu oodvozu z mesačného na dvojtýždňový interval.
Vopred Vám za Váš čas veľmi pekne ďakujem a pekný deň Vám prajem :)

Monika