Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Vajnorské rúško na októbrovom mestskom zastupiteľstve

Vajnorské rúško na októbrovom mestskom zastupiteľstve
Ako sa prejavili protipandemické opatrenia na zasadnutiach mestského zastupiteľstva...

Milí Vajnoráci, 

keď som sa uchádzala o post poslankyne, ani vo sne ma nenapadlo aké to bude pre nás všetkých komplikované obdobie. Všetci teraz zažívame situácie, s krorými nik pred nami skúsenosti nemal. Najdôležitejšie je, aby sme boli všetci disciplinovaní a chránili seba i ostatných nosením rúška a dodržiavaním opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Priznám sa, že mne nosenie rúšok vôbec nevadí a dokonca som naň hrdá. Je to aj preto, lebo na tých, ktoré nosím ja sú naše prekrásne vajnorské ornamenty a vlastnoručne ich zdobila Erika Fogašová, za čo jej touto cestou  veľmi pekne ďakujem :) Verím, že aj vďaka noseniu rúšok zvyšujeme naše šance prežiť toto obdobie v zdraví.

Opatrenia COVID_19 sa prejavili aj na našich zasadnutiach, ktoré sa teraz konajú v náhradných priestoroch Starej tržnice.  Včera som sa zúčastnila preventívneho antigenoveho testovania na COVID-19, v Divadle P.O. Hviezdoslava, kam sme boli pozvaní pred zasadnutím dnešného mestského zastupiteľstva a som rada, že mám negatívny výsledok. Poviem vám, že je tu neskutočná zima, preto som rada že som si nezabudla zobrať so sebou aj deku :)

V rámci programu sme rokovali o zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020, v rámci ktorého bolo schválený aj trasfer pre našu mestskú časť vo  výške 40 000 EUR v rámci mojich poslaneckých priorít ako mestskej poslankyne na rekonštrukciu ulice Nad jazierkom. Takisto sme schvaľovali aj podmienky návratnej finančnej výpomoci pri uzatvorení zmluvy s MF SR, odsúhlasovali sme návrhy VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených VZN, ako i VZN o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V rámci majetkových bodov patril k najvýznamnejší predaj mestského pozemku spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, vďaka ktorému mesto získa nie len príjem za predaj pozemku, ale bude podpísané aj Memorandum o tom, že významná časť pozemku sa tak po realizácii fakticky vráti v prospech mesta a bude verejne prístupná, takisto zainvestujú 1.5 mil EUR do revitalizácie Vodnej veže a jej okolia, ako i fragmentov Kempelenovho vodovodu. 

Na záver by som vám všetkým chcela povedať že viem, že to pre nikoho z vás nie je v týchto dňoch jednoduché. Ohrozené sú nie len životy nás všetkých, ale aj stabilita v zamestnaniach, či príjmy domácností. Bohužiaľ ešte nejaký čas uplynie, kým sa veci dostanú späť do normálu.

Preto vám aspoň touto cestou všetkým posielam veľa dobrej energie, aby ste to s ľahkosťou zvládli, zostali zdraví a takisto želám všetkým, aby sa naše životy čoskoro dostali do starých koľají bez obmedzení. Spolu to dokážeme!

Krásny deň vám všetkým želám. 

Monika