Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Od dnešného dňa je sprístupnený interiér bývalej lekárne u Salvatora. V jej priestoroch nájdete výstavu starých fotografií.

Od dnešného dňa je sprístupnený interiér bývalej lekárne u Salvatora. V jej priestoroch nájdete výstavu starých fotografií.
Momentálne je v interiéri bývalej lekárne nainštalovaná výstava starých fotografií, ktoré majú verejnosti pripomenúť atmosféru týchto výnimočných priestorov....

Magistrát od dnešného dňa sprístupňuje po 25 rokoch verejnosti Lekáreň u Salvatora bola zatvorená v roku 1995 a jej unikátny mobiliár bol odvezený preč. Od toho času boli jej priestory pre verejnosť neprístupné. Táto ikonická budova z roku 1904 sa nachádza na Panskej ulici. 

Lekáreň fungovala v Adlerovom dome od roku 1904 nepretržite počas monarchie, Československej republiky, Slovenského štátu a aj počas socializmu. V roku 1995 bola sprivatizovaná a spolu s mobiliárom sa dostala do rúk súkromníka, ktorý ho dal odviezť mimo Bratislavy.

Hlavné mesto malo dlhodobo ambíciu vrátiť tento hodnotný priestor verejnosti, ale nemohlo s objektom voľne disponovať pre nevyriešené vlastnícke vzťahy. Tie sa podarilo v júni vyriešiť a mesto sa stalo výlučným vlastníkom objektu. Následne sa rozhodlo tieto prekrásne priestory sprístupniť verejnosti. 

Momentálne je v interiéri bývalej lekárne nainštalovaná výstava starých fotografií, ktoré majú verejnosti pripomenúť atmosféru týchto výnimočných priestorov v minulosti a jej cieľom je upriamiť pozornosť na to, ako priestory lekárne vyzerali v minulosti. 

Výstava bude verejnosti prístupná od soboty 19. septembra do 31.októbra od 10.00 do 18.00 h. a to denne, okrem pondelka. Vstup na výstavu je pre návštevníkov voľný!

Zaujímavosti z histórie lekárne: 

Mobiliár lekárne vznikol v roku 1727, kedy rehoľa jezuitov zriadila lekáreň vo svojej budove jezuitského kolégia na Kapitulskej ul. č. 26. Neskôr bola lekáreň presťahovaná aj s mobiliárom do Csákyho paláca na Panskej ul. č. 33, teda do objektu susediaceho s dnešným domom u Salvatora. Fungovala tam celé 19. storočie, až kým jej mobiliár neodkúpil začiatkom 20. storočia známy bratislavský mešťan, doktor Rudolf Adler. Lekárnik si dal postaviť v roku 1904 firmou Kittler a Gratzl nájomný dom u Salvátora na Panskej ul. č. 35 hneď vedľa Csákyho paláca a dal tam preniesť lekárenský nábytok. Priestor oficíny dal lekárnik vydláždiť ozdobnou keramickou dlažbou, ktorá je zachovaná dodnes. (Zdroj: TS, Magistrát)