Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Spomedzi uchádzačov o post náčelníka Mestskej polície vybrala komisia Miroslava Antala

Spomedzi uchádzačov o post náčelníka Mestskej polície vybrala komisia Miroslava Antala
V pondelok 14.9.2020 sa v Novej radnici na Primaciálnom námestí uskutočnilo otvorené výberové konanie na náčelníka Mestskej polície. 
V pondelok 14.9.2020 sa v Novej radnici na Primaciálnom námestí uskutočnilo otvorené výberové konanie na náčelníka Mestskej polície. 
 
Do výberového konania na pozíciu náčelníka MsP sa pôvodne prihlásilo šesť uchádzačov. Na pohovory a vypočutie boli prizvaní všetci uchádzači. Dvaja však z výberového konania odstúpili.
 
Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa vypočutie konalo bez fyzickej účasti verejnosti so zabezpečením live streamu a možnosťou kladenia otázok cez aplikáciu sli.do.
Na verejnom vypočutí sa prezentovali:
  1. Miroslav Antal
  2. Peter Krajčírovič
  3. Ján Palkovič
  4. Róbert Široký
Po ukončení výberového konania odporučila komisia primátorovi navrhnúť mestskému zastupiteľstvu do funkcie náčelníka Mestskej polície Miroslava Antala. 
 
Mgr. Miroslav Antal je aktívny v bezpečnostnej oblasti. Dlhodobo sa venuje problematike ochrany verejného poriadku a parkovacej politike. Výsledok výberobého konania predloží primátor Bratislavy Matúš Vallo poslancom počas septembrového mestského zastupiteľstva na odsúhlasenie.