Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Navrhnite osobnosť na "Ocenenia bratislavskej župy"

Navrhnite osobnosť na
Aj tento rok dáva Bratislavský samosprávny kraj obyvateľom možnosť navrhnúť výnimočné osobnosti na získanie Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Nominácie môžu podať obyvatelia kraja,...
Aj tento rok dáva Bratislavský samosprávny kraj obyvateľom možnosť navrhnúť výnimočné osobnosti na získanie Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Nominácie môžu podať obyvatelia kraja, občianske združenia či iné organizácie so sídlom v Bratislavskom kraji. Uzávierka návrhov na kandidátov je 30. septembra 2020

Doposiaľ župa ocenila takmer 150 výnimočných osobností, ktorí úspešne reprezentujú bratislavskú župu, prispievajú k jej rozvoju a šíreniu jej dobrého mena.

Nájdete medzi nimi vedcov, umelcov, pedagógov, lekárov, športovcov, ľudí pôsobiacich v sociálnej oblasti. 

Bratislavský samosprávny kraj každoročne udeľuje ocenenia v kategóriách – Výročná cena Samuela Zocha, Čestné občianstvo BSK, Pamätný list predsedu BSK a Historická osobnosť regiónu.Spestrením je aj špeciálna kategória Cena verejnosti, o ktorej rozhodli obyvatelia kraja prostredníctvom verejného hlasovania. Chýbať nebude ani tento rok.

Podmienky navrhovania osobností:

  • Uzávierka návrhov na Ocenenia BSK 2020  je 30. septembra 2020.
  • Súčasťou nominácie musí byť aj súhlas nominovaného a jeho stručný životopis alebo ekvivalentný záznam aktivít a úspechov v prípade nominovanej organizácie.
  • Vyplnený formulár musí byť vlastnoručne podpísaný nominovaným  aj  navrhovateľom a
    • doručený na Úrad BSK elektronicky na terezia.hudzik@region-bsk.sk alebo 
    • poštou na adresu: Bratislavský samosprávny kraj, Odbor komunikácie a propagácie, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava do 30. 9. 2020.

Prihlasovací formulár a bližšie informácie nájdete na: https://bratislavskykraj.sk/ocenenia-bratislavskeho-samospravneho-kraja/

Výsledné nominácie budú schvaľovať poslanci Bratislavského samosprávneho kraja. Slávnostného vyhlasovanie a odovzdávania cien sa uskutoční  vo februári 2021 na slávnostnom galavečere.

Podrobnejšie info nájdete tu: https://bratislavskykraj.sk/navrhnite-osobnosti-na-ocenenia-bratislavskej-zupy/

Zdroj: BSK, TS 4.8., Foto: BSK