Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Ako funguje triedený zber odpadov z domácností

Ako funguje triedený zber odpadov z domácností
Milí Vajnoráci, v auguste sa začína s triedeným zberom odpadu aj vo Vajnoroch. Zber je rozdelený do dvoch zón, kde každá zóna má určený svoj termín zberu. Harmonogram jednotlivých zvozov, ako i...

Hlavné mesto spustilo v spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK od augusta novéý spôsob vrecového zberu vytriedeného papiera a plastov zbieraných spolu s kompozitnými obalmi a kovmi v individuálnej bytovej výstavbe, t. j. z rodinných domov. Cieľom je dosiahnuť zvýšenú mieru triedenia a čistejšie verejné priestranstvá aj životné prostredie.

Do prvej etapy vrecového systému zberu triedeného odpadu od domu k domu boli zapojené bratislavské mestské časti Devín, Devínska Nová Ves, Petržalka, Podunajské Biskupice, Staré Mesto, Vajnory a Vrakuňa. Zavedenie vrecového zberu vyrieši aj problémy spojené so znečistenými a preplnenými zbernými hniezdami.

Do nového systému vrecového zberu budú od roku 2021 zapojené aj ďalšie mestské časti. Náklady triedeného zberu sú financované organizáciou zodpovednosti výrobcov. V prípade hlavného mesta je to spoločnosť NATUR-PACK, a.s., s ktorou má mesto uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

Do domácnosti (rodinné domy) boli v mesiaci júl doručené modré a žlté vrecia na triedený zber. So samotným zebrom sa začína v auguste. Vajnory sú rozdelené do dvoch zón, kde každá zóna má vyhradené dátumy, kedy bude prebiehať zber vriec z ulíc.

Harmonogram zberu

ZÓNA A: Baničova, Dorastenecká, Jačmenná, Kataríny Brúderovej, Koncová, Koniarkova, Kratiny, Na doline, Nad jazierkom, Nad Válkom, Nemecká dolina, Ochotnícka, Oslobiditeľská, Pod lipami, Pod Válkom, Pri pastierni, Pri Struhe, Roľnícka, Rybničná, Skuteckého, Šaldova, Šutráková, Za farou, Zátureckého

Dni zvozu pre zóny A: 21.8. / 23.9. / 21.10. / 23.11. / 21.12.

ZÓNA B: Bagrovisko, Buzalkova, Čierny chodník, Hospodárska, Kúkoľová, Na jarku, Pod krížom, Pračanská, Pri mlyne, Pri nadjazde, Pri starom letisku, Pri šanci, Príjazdná, Šachorová, Šinkovské, Široká, Šuty, Tibenského, Tomanova, Uhliská, Vajnorké jazerá, Veľké tepnice, Za humnami, Za mlynom, Zbrody

Dni zvozu pre zónu B: 24.8. / 24.9. / 22.10. / 24.11. / 22.12.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čo do modrých vriec patrí ? noviny, časopisy, letáky, katalógy, papierové tašky, papierové a kartónové obaly (stlačené), kancelársky papier, obálky, listy, pohľadnice

Čo do modrých vriec nepatrí ? znečistený, mokrý a mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, nápojovoé kartóny, použité papierové vreckovky a utierky

Čo do žltých vriec patrí?neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), plastové tašky a vrecká, obaly z kozmetiky, plastové obaly z domácností, fólie, tégliky od jogurtov, hliníkové plechovky, neznečistené nápojové kartóny (viacvrstvové obaly od mlieka, džúsov a iných nápojov), kovové obaly, konzervy, plechové obaly z nápojov

Čo dožltých vriec nepatrí?znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok (chemikálií, motorových olejov, farieb a podobne), guma, kabelky, molitan, objemný polistiren, znečistené fólie, plexisklo, bazóny, autopalsty, žalúzie)

Ak máte akékoľvek konštruktívne pripomienky, prípadne vylepšenia, či návrhy, napíšte mi ich prosím do komentára pod tento článok. Vopred vám veľmi pekne ďakujem

Monika Debnárová

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Sklo 63.7 kB pdf 23.8.2020
Papier 61.3 kB pdf 23.8.2020
Plasty 74.7 kB pdf 23.8.2020
Bio_zo zahrad 57 kB pdf 23.8.2020
NP_Alchymia_odpadu_BRATISLAVA_final-1 6.11 MB pdf 26.8.2020
VZN odpady final 330.3 kB pdf 26.8.2020