OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

MOJE INTERPELÁCIE

Milí priatelia, tu nájdete prehľad mojich podaných interpelácii a podnetov na riešenie...

INTERPELÁCIA NA PRIMÁTORA - RIEŠENIE DOPRAVNEJ SITUÁCIE VAJNORY

Žiadala som o lepšie vyriešenie označenia priechodu pre chodcov na Osloboditeľskej ulici v blízkosti školy, o zabezpečenie kontroly Mestskou políciou nad dodržiavaním pravidiel cestnej premávky vodičmi - konkrétne dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti na Osloboditeľskej ulici hlavne pred priechodom pre chodcov pri škole a na Roľníckej ulici a pred priechodom pre chodcov pri zastávke MHD Hospodárska, vrátane zabezpečenia kontroly dodržiavania zákazu vjazdu veľkým vozidlám, ktoré nemajú povolené jazdiť po Roľníckej ulici.

8.1.2020 | Rubrika: MOJE INTERPELÁCIE

INTERPELÁCIA - ČIERNA STAVBA NA RYBNIČNEJ

Stav vybavenia: v riešení

Podnet sa začal riešiť na základe občianky z Rybničnej, ktorá dňa 10.5. upozornila na čiernu stavbu v areáli pri pumpe na Rybničnej ulici. Na riešenie tohoto podnetu Miestnym úradom som sa informovala na zastupiteľstve, konanom 16.5.2019. 

17.5.2019 | Rubrika: MOJE INTERPELÁCIE

INTERPELÁCIA NA PRIMÁTORA - VODA ZA HUMNAMI

Požiadavka bude zapracovaná do investičného plánu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. V priebehu stretnutia medzi oprávnenými zástupcami hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s., ktoré sa ...

4.8.2019 | Rubrika: MOJE INTERPELÁCIE

INTERPELÁCIA - ZVIDITEĽNIŤ ZVEREJŇOVANIE V ZMYSLE ZÁKONA

Stav vybavenia: v riešení

Vzhľadom na problematické dohľadávanie dokumentov na web stránke mestskej časti som dala požiadavku na zmenu v systéme zverejňovania povinných dokumentov v zmysle zákona tak, aby bola sekcia venovaná zverejňovaniu jasne a viditeľne umiestnená na viditeľnom mieste / na hlavnej stránke webu vajnory.sk

30.12.2018 | Rubrika: MOJE INTERPELÁCIE

INTRPELÁCIA - VEREJNÉ OSVETLENIE POD NADJAZDOM

Stav vybavenia: v riešení

Na podnet obyvateľky Vajnor - na ulici pod nadjazdom v smere od nadjazdu je nedostatočné verejné osvetlenie, oblasť je nebezpečná, pohybuje sa tam ..

20.12.2018 | Rubrika: MOJE INTERPELÁCIE

INTERPELÁCIA - OREZ STROMOV NA VAJNORSKÝCH JAZERÁCH

Stav vybavenia: 

Na základe podnetu obyvateľky Vajnorských jazier som počas MZ MČ, konaného 20.12.2018 interpelovala starostu mestskej časti Bratislava Vajnory, aby zabepečil orez stromov zasahujúcich do elektrického vedenia na Vajnorských jazerách, nakoľko to ľuďom žijúcicm v okolitých domoch a chatkách spôsobuje problémy a vypadáva im elektrika.

20.12.2018 | Rubrika: MOJE INTERPELÁCIE

INTERPELÁCIA - HARMONOGRAV OPRÁV CIEST A CHODNÍKOV NA WEB

Stav vybavenia: vybavené

Dňa 24.1. 2019 prijala MČ moju žiadosť o zverejňovanie harmonogramu opráv ciest a chodníkov v mestskej časti na web stránke mestskej časti. 

24.1.2019 | Rubrika: MOJE INTERPELÁCIE

INTERPELÁCIA - OSADENIE INFO TABULE NA RYBNIČNÚ ULICU PRI BEZKE

Stav vybavenia: zamietnuté

Na januárovom zastupiteľstve som na podnet občanov z Rybničnej požiadala starostu o osadenie informačnej tabule na Rybničnej ulici. 

24.1.2019 | Rubrika: MOJE INTERPELÁCIE

INTEEPELÁCIA - OPRAVIŤ VÝTLKY NA TIBENSKÉHO UL

Stav vybavenia: 

Na podnet očanov z Tibenského ulice poprosím keď sa budú plánovať opravy ulíc po zime, aby zaradil do opráv aj výtlky na Tibenského ulici. Zároveň chcem poprosiť o predloženie plánu opráv ulíc v našej mestskej časti.

30.12.2018 | Rubrika: MOJE INTERPELÁCIE

INTERELÁCIA - ZVIDITELNENIE SEKCIE POVINNÉHO ZVEREJŇOVANIA

Stav vybavenia: v riešení

Dňa 20.12.2018 som interpelovala starostu, aby vykonal zmeny na web stránke mestskej časti formou zviditelnenia sekcie venovanej zverejňovaniu informácií v zmysle zákona tak

20.12.2018 | Rubrika: MOJE INTERPELÁCIE

INTERPELÁCA NA STAROSTU - INFORMÁCIA O VŠETKÝCH ÚVEROCH MČ

Stav vybavenia: vybavené

Na januárovom zastupiteľstve som interpelovala starostu Vajnor o informáciu o všetkých úveroch mestskej časti, vrátane aktuálneho stavu ich čerpania

6.1.2019 | Rubrika: MOJE INTERPELÁCIE

INTERPLÁCIA - ZABEZPEČENIE PRIESTORU - BEZPLATNÁ PRÁV. PORADŇA

Stav vybavenia: v riešení

Na osobnom stretnutí so starostomv januári 2019 som požiadala starostu o spoluprácu pri zabezpečení priestoru na prevádzkovanie bezplatnej právnej poradne pre občanov. Navrhujem, aby sa bezplatná právna poradna konala vždy v čase stretnutí starostu s občanmi, t.j. prvú stredu v mesiaci od 17.00 do 18.00 hod. 

24.1.2019 | Rubrika: MOJE INTERPELÁCIE

INTERPELÁCA NA STAROSTU - ZVERENIE MAJETKU MESTA DO SPRAVY

Stav vybavenia: v riešení

V nadväznosti na materiál predložený na finančnej komisii v meste poprosím o nahlásenie majetku, ktorý mestská časť chce dať zveriť do majetku. Odporúčam, aby sme sa uchádzali o poezemky na vajn orských jazerách a na Šprinclovom majeri.

24.1.2019 | Rubrika: MOJE INTERPELÁCIE

INTERPELÁCIA NA STAROSTU - INFORMÁCIA O STAVE RIEŠENIA ÚZ ŠUTY

Stav vybavenia: vybavené

Na januárovom zastupiteľstve som starostu Vajnor požiadala o predloženie informácie o stave riešenia. územnej zóny "ŠUTY"

8.1.2019 | Rubrika: MOJE INTERPELÁCIE

INTEREPELÁCIA NA STAROSTU - ZAKÚPENIE TIENENIA NAD IHRISKOM

Stav vybavenia: vybavené

Dňa 9.5. 2019 som na podnet rodičov (Jany Besedovej) z novej MŠ požiadala starostu Vajnor o zakúpenie tienenia pre novú škôlku v areáli ZŠ Osloboditeľská vo výške 1296 vrátane DPH.  Zatienenie má plniť dvojitú funkciou, vrátane prekrytia peiskoviska. 

9.5.2019 | Rubrika: MOJE INTERPELÁCIE

INVITES

    

- - - - - - 

VAJNORSKÉ ZAUJÍMAVOSTI

INFORMAČNÝ PORTÁL

ZMENY V SADZBÁCH DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ PRE ROK 2020

25.2.2020

Od 1. januára 2020 nadobudlo účinnosť novoprijaté VZN č. 13/2019 o dani z nehnuteľností, ktoré bolo schválené na decembrovom mestskom zastupiteľstve. Debatu o zvyšovaní daní iniciovali ešte začiatkom decembra 2019 starostovia mestských častí ako ...

BRATISLAVA ČOSKORO PRIVÍTA FLOTILU NOVÝCH AUTOBUSOV

20.12.2019

Desiatky nových moderných kĺbových vozidiel budú znamenať definitívnu rozlúčku so starými Karosami v bratislavských uliciach. Dopravný podnik Bratislava, a. s. ukončil vyhodnocovanie verejného obstarávania ...

BSK PREDSTAVILO NOVÚ APLIKÁCIU O REKONŠTRUKCII CIEST

17.1.2020

Bratislavský samosprávny kraj predstavil novú aplikáciu, kde nájdete rekonštrukcie, uzávierky či hotové úseky regionálnych ciest. To všetko nájdete v novej aplikácii Bratislavského samosprávneho kraja. Je to pomôcka všetkým motoristom, aby mali lepší prehľad o tom, čo ich na cestách v kraji čaká.

VYUŽITE MOŽNOSŤ DAŤ SI CEZ BVS BEZPLATNE PREVERIŤ KVALITU VODY

19.2.2020

Bezplatnú analýzu vzioriek pitnej vody z domácich studní na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov bude BVS vykonávať 23. marca 2020 (pondelok) v čase od 8:00 do 16:00. 

DOČASNÉ UZATVORENIE NÁJAZDU NA PRÍSTAVNÝ MOST Z BAJKALSKEJ ULICE

17.2.2020

Od 15. 2. od 10:00 do 23. 2. 2020 uzatvorí zhotoviteľ projektu D4R7 nájazd z Bajkalskej ulice na Prístavný most v smere do Petržalky.

ELEKTRIČKOVÁ DOPRAVA DO DÚBRAVKY SA OBNOVÍ 22. 2. 2020

17.2.2020

Obyvatelia bratislavskej Dúbravky a priľahlých oblastí sa v sobotu 22. februára 2020 budú môcť prvýkrát odviezť po zmodernizovanej električkovej trati. Sprevádzkovaním úseku Kútiky –...

VEREJNÉ PRIPOMIENKOVANIE KOMUNITENÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

18.2.2020

Pripravený Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta na roky 2020 – 2021 môže verejnosť pripomienkovať od 13. do 25. februára 2020. Následne sa uskutoční verejné prerokovanie, ktoré sa bud...

LEPŠIE CESTY A VEREJNÉ PRIESTORY

23.2.2020

Mesto bude tento rok vďaka vyšším príjmom opravovať výrazne viac ciest, chodníkov a verejných priestorov. Z daní z nehnuteľností každoročne narastú príjmy mestského rozpočtu približne o 12-mil.€. Ďalších 10-mil.€ na tento rok je navyše z finančnej podpory vlády, ktorú kabinet odsúhlasil pre Bratislavu na svojom výjazdovom rokovaní koncom minulého roka.

PREHĽAD ROZKOPÁVOK NA ÚZEMÍ VAJNOR V ROKU 2020

23.2.2020

Prehľad pripravovaných rozkopávok v roku 2020 na území mestskej časti Bratislava - Vajnory

NÁVRH ZOZNAMU REKONŠTRUKCIÍ KOMUNIKÁCIÍ A VEREJ. PRIESTOROV 2020

23.2.2020

Zmenu rozpočtu aj s konkrétnymi návrhmi, ako budú peniaze využité, by mali byť schvaľované na budúcotýždňovom mestskom zastupiteľstve.

archív