Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Investície mesta

Plán opráv komunikácií:

2019 (august)

  • Roľnícka od opraveného úseku po Baničovu  2500 m

2020 (apríl)

  • Rybničná na úseku od Vajnor po KJG 5,200                                                 338,000 EUR

Plánované opravy:

  • Roľnícka na úseku od Baničovej po obratisko autobusov 6,800            442,000 EUR
  • Príjazdná na úseku od ulice Pri mlyne po Železničnú stanicu  3,900   175,500 EUR
  • Rybničná na úseku od KJG po Križovatku Na Pántoch 9,500                 427,500  EUR
  • Pri mlyne

Plán výstavby cyklotrás:

  • Cyklotrasa Pri Mlyne                                                                                                      241 669 EUR

Trasfery na opravu ciest a chodníkov:

  • Transfer MČ Vajnory na rekonštrukciu chodníka na Osloboditeľskej ul.                   19 810 EUR
  • Transfer MČ Vajnory na rekonštrukciu chodníka Nad jazierkom a K. Brúderovej 40 000 EUR