Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Priority mesto

Ako mestská poslankyňa hájim záujmy Vajnôr

Hájenie vajnorských záujmov, fungujúca doprava, revitalizácia verejných priestorov, nastavenie plánu systematických opráv ciest a chodníkov, posilnenie mestskej polície, spolupráca s občanmi a lepšie služby pre občanov sú mojimi prioritami.

Okrem piatich nosných okruhov je mojim cieľom aj zefektívnenie spolupráce medzi subjektami verejnej správy, tretieho sektora a podnikateľského sektora za účelom plnenia spoločných cieľov a vízií, spolupráce na projektoch a vytvárania nových služieb pre občanov. 

Mám v pláne zmeniť neviditeľnosť mestských poslancov, o ktorých činnosti sme doposiaľ nemali žiadne informácie.  Preto, aby ste mali pravidelný prehľad o mestských témach, týkajúce sa našich Vajnôr budem na svojej stránke zverejňovať informácie o materiáloch týkajúcich sa Vajnôr, o ktorých sa bude rokovať na mestskom zastupiteľstve.

 


1. Fungujúca doprava

> ELEKTRIČKA DO VAJNOR  A JEJ ZOKRUHOVANIE S RAČOU

 
 • Uvedomujem si, že k zlepšeniu dopravy v našej mestskej časti by okrem zriadenia prednostných bus pruhov na celom území mesta výrazne dopomohlo aj dobudovanie koľajovej dopravy.
 • Preto budem iniciovať a podporím potiahnutie električky zo Zlatých pieskov až do Vajnôr a zasadím sa aj o jej zokruhovanie s Račou. 

POSILNENIE SPOJOV MHD A ICH NAPOJENIE NA KOĽAJOVÚ DOPRAVU

 
 • Iniciujem doplnenie (skrátenie) intervalov liniek MHD, čo významne napomôže k zlepšeniu dostupnosti 
 • Podporím využitie Železničnej stanice (zastávky) ako dopravného prestupového uzla v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy
 • Zasadím sa o spoluprácu na dopravných projektoch s Bratislavským samosprávnym krajom a BID.

DOPLNKOVÉ SHUTTLE BUSY / POSILNENIE LOKÁLNOU LINKOU

 
 • Iniciujem posilnenie dopravy formou zriadenia kyvadlovej dopravy v rámci mestskej  časti so zbernými zastávkami s cieľom zrýchlene prepraviť Vajnorákov v čase dopravných špičiek na železničnú zastávku vo Vajnoroch.

SEMAFOR NA KONCI ROĽNÍCKEJ ULICE A BEZPEČNÉ PRECHODY

 
 • Iniciujem vybudovanie semaforu/ variantne ostrovčeka na vstupe do Vajnôr v smere z Čiernej vody, čím sa súčasne zvýši aj bezpečnosť chodcov v čase dopravných špičiek.
 • Iniciujem doplnenie výstražného osvetlenia na prechodoch pre chodcov so zacielením na nebezpečné úseky (Roľnícka ulica, zastávka Hospodárska)
 • Iniciujem prehodnotenie umiestnenia problémových prechodov pre chodcov 

OŽIVENIE VLAKOVÉHO SPOJENIA VAJNORY – VÝCHODNÉ – NOVÉ MESTO

 
 • Zasadím sa o oživenie vlakového spojenia z roku 2013 s vyústením na Filiálke v spolupráci so starostami a poslancami okolitých mestských častí. 

 


2. Revitalizácia verejných priestorov

ŠPRINCLOV MAJER A JEHO REVITALIZÁCIA

 
 • Iniciujem získanie Šprinclovho majera a jeho okolia do správy mestskej časti, jeho revitalizáciu z mimorozpočtových zdrojov, grantov a príspevkov s cieľom vytvoriť na jeho území verejný park ako miesto oddychovej a rekreačnej zóny.

VAJNORSKÉ JAZERÁ A ICH REVITALIZÁCIA 

 
 • Iniciujem získanie Vajnorských jazier do správy mestskej časti a zasadím sa o ich následnú revitalizáciu s cieľom vybudovať miestnu pláž pre Vajnorákov s doplnením o sociálne zázemie.

REVITALIZÁCIA VLAKOVEJ ZASTÁVKY

 
 • Iniciujem u kompetentných orgánov revitalizáciu vlakovej zastávky vo Vajnoroch, aby sa stala dôstojným nástupným miestom pre obyvateľov našej mestskej časti.
 • Podporím zriadenie parkoviska v blízkosti konečnej zastávky MHD pri vlakovej stanici.

 


3. Miestny rozvoj

VYSPORIADANIE POZEMKOV POD FK VAJNORY

 
 • Zasadím sa o majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom FK Vajnory, aby sa futbalisti mohli uchádzať o rozvojové granty.

OSVETLENIE, CHODNÍKY, CYKLOTRASY A VODA

 
 • Zasadím sa aj o dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry v jednotlivých vajnorských lokalitách (Rybničná, Za humnami, ...).

 


4. Lepšie služby pre Vajnorákov

OPRAVY CIEST A CHODNÍKOV

 
 • Zasadím sa o systematické a plánované opravy ciest a chodníkov v správe mesta tak, aby sa opravovali priebežne pravidelne a nie len rok pred voľbami. 
 • Budem zverejňovať plány rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov na území našej mestskej časti

VYTVÁRANIE NOVÝCH SLUŽIEB V MESTSKÝCH PODNIKOCH

   
 • Iniciujem vytváranie nových služieb v mestských podnikoch 

SYNERGIA PLÁNOV ÚDRŽBY ZELENE S MESTOM

 
 • Zasadím sa o synergiu v plánoch údržby zelene a spolupráce pri zimnej údržbe medzi mestom a Vajnormi.

BIKESHARING

 
 • Zasadím sa o zavednenie služby bikesharing vo Vajnoroch ako i vybudovanie bezpečných odkladísk, či mini parkovacích domov pre bicykle.

MESTSKÁ POLÍCIA

 
 • Zasadím sa podporím posilnenie mestskej polície na problémových miestach vo Vajnoroch.

 


5. Podpora tradícií a rozvoj cestovného ruchu

PODPORA A ROZVOJ VINOHRADNÍCTVA

 
 • Zasadím sa o naštartovanie projektov na podporu a rozvoj miestnych vinohradníkov a vinárov s cieľom zatraktívniť vinohradníctvo vo Vajnoroch.

PROPAGÁCIA A ZVIDITEĽŇOVANIE VAJNôR

 
 • Zasadím sa o propagáciu Vajnôr a ich nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska – „Vajnorského ornamentu“ doma i v zahraničí.
 • zasadím sa o propagáciu Vajnorského ľudového domu

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.