Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Vzdelanie

VZDELANIE

  • Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva - Ing.
    • Študijný odbor – Občianska bezpečnosť – Krízový manažment

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI, ODBORNOSŤ

  • reštrukturalizácie obchodných spoločností a nastavovanie systému ich fungovania
  • vytváranie nových produktov a služieb pre podporu rozvoja cestovného ruchu
  • sieťovanie verejného sektora s tretím sektorom a podnikateľmi

VZDELÁVANIE

  • vzdelávanie neziskových organizácií pri získavaní dotácií a grantov
  • doktorantské štúdium zamerané na vytváranie nových služieb mestských obchodných spoločností za účelom získavania mimorozpočtových zdrojov pre podporu rozvoja miest a obcí

ZÁUJMOVÉ OBLASTI

  • rodina a priatelia
  • deti, mládež, seniori