Milí Vajnoráci, pokiaľ ste v poledných dňoch išli okolo starého letiska, iste ste si všimli že sa tam niečo deje. Podľa informácii z Miestneho úradu, vlastník pozemku letiska (Stará tehelňa, s.r.o.) začal práce v súvislosti s jeho oplocovaním, na ktoré má vydané stavebné povolenie. 

Dôvodom sú opakujúce sa čierne skládky a schádzanie sa rôznych asociálnych živlov a iných neželaných aktivít neprispôsobivých občanov. 

Vlastník pozemku však aj napriek tomu, že pozemok oplotí prisľúbil, že ľudia budú môcť areál aj naďalej využívať ako miesto na oddych a rekreáciu a venčiť tam svojich psíkov.

Po novom bude prístup už iba zo strany od OC Vajnoria a pozemok bude zároveň aj monitorovaný, aby sa predišlo ďalším škodám na majetku. 

Zdroj: vajnory.sk, foto: vajnory.sk

Doplňujúca informácia: Čo sa týka prác, spojených s uskladnením výkopovej zeminy na pozemkoch starého letiska, tak na uvedené práce vydal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie súhlas na uskladnenie výkopovej zeminy ešte v roku 2021 a platí až do roku 2024. Následne bude pozemok uvedený do pôvodného stavu.

Žiadna iná stavebná činnosť, ani iné rozhodnutie stavebného úradu vo vzťahu k starému letisku k septembru 2022 vydadné nebolo.