Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dnes sme na mestskom zastupiteľstve odsúhlasili založenie Divadla P.O. Hviezdoslava ako neziskovej organiizácie

Dátum: 26.05.2022
Autor: Monika Debnárová
Dnes sme na mestskom zastupiteľstve odsúhlasili založenie Divadla P.O. Hviezdoslava ako neziskovej organiizácie

Zámer vychádza z Programového vyhlásenia na roky 2019-2022, v ktorom vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy uvádzajú, že Bratislava vytvorí koncepciu fungovania mestskej divadelnej scény a zabezpečí zdroje pre jej rozvoj.

Hlavné mesto bude mať svoju vlastnú mestskú divadelnú scénu, podobne, ako je to bežné aj v iných európskych metropolách. Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava bude od júna 2022 fungovať ako samostatná nezisková organizácia s rozbehnutím činnosti od septembra 2022. Na štvrtkovom zastupiteľstve o tom rozhodli mestskí poslanci a poslankyne. Naplnil sa tak zámer z programového vyhlásenia vedenia mesta a mestského zastupiteľstva na roky 2019-2022.

Niečo z histórie divadla

Od roku 2010 je na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Bratislavy budova Divadla Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) v prenájme Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS). Divadlo sa stalo súčasťou aktivít BKIS, organizácia rozvíjala umeleckú činnosť repertoárom divadelných podujatí Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava. 10 rokov fungovania divadla pod BKIS poukázalo na viaceré rezervy a chýbajúce koncepčné uchopenie činnosti.

Divadlo nie je samostatnou organizáciou, nemá vlastný súbor, správu a manažment. Pre umeleckú obec je fungovanie divadla pod BKIS netransparentné, a preto aj menej atraktívne na účinkovanie. Jedným z hlavných dôvodov odčlenenia divadla od BKIS je aj to, že výrazne limituje možnosti uchádzať sa o externé financovanie. Aj pre potencionálnych donorov a poskytovateľov sponzorských darov, poprípade 2% z daní je takáto štruktúra fungovania divadla ťažko uchopiteľná. Hlavné mesto informovalo začiatkom roka 2020 o zámere delimitácie DPOH z činnosti organizácie a založení samostatnej organizácie a spustilo proces vedúci k nastaveniu budúceho modelu fungovania mestskej divadelnej scény.

Zámer vychádza z Programového vyhlásenia na roky 2019-2022, v ktorom vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy uvádzajú, že Bratislava vytvorí koncepciu fungovania mestskej divadelnej scény a zabezpečí zdroje pre jej rozvoj. Mesto Bratislava si stanovilo najneskorší termín plnohodnotného rozbehnutia výsledného modelu na sezónu 2022/2023. Do tohto obdobia priestory DPOH naďalej prevádzkuje BKIS, ktorému v júni 2020 mestské zastupiteľstvo predĺžilo nájom do 30.8.2022.

Mesto vnímalo posledné 2 roky ako „tranzitné obdobie“, v ktorom BKIS pod novým vedením Oddelenia manažmentu DPOH vyskúšalo a otestovalo nové prístupy aj formáty, ktoré pomohli divadlo čo najviac otvoriť rôznorodým projektom, a tak ho maximálne sprístupniť verejnosti. BKIS počas tohto obdobia prinášalo žánrovo pestré formáty vo vysokej kvalite, ale aj úspešné tituly z predchádzajúceho repertoáru divadla rozšírené o kvalitný sprievodný program.

Počas tohto obdobia sa v divadle realizovalo niekoľko zásadných projektov od divadelných inscenácií súčasných slovenských hier písaných priamo na divadlo, cez inscenácie pre detského a mladého diváka až po nové diskusné formáty. Dramaturgické smerovanie nového vedenia načrtlo akým smerom by sa divadlo mohlo rozvíjať. (materiál k zastupiteľstvu - hl. mesta / máj 2022)

Materiál k tomuto bodu nájdete tu: https://zastupitelstvo.bratislava.sk/mestske-zastupitelstvo-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-zasadnutie-26052022/bod-4/