Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vďaka antibyrokratickému zákonu už nebudeme musieť na úradoch predkladať ďalší balík dokumentov

Dátum: 01.01.2022
Autor: Monika Debnárová
Vďaka antibyrokratickému zákonu už nebudeme musieť na úradoch predkladať ďalší balík dokumentov

zamestnanci verejnej správy sú povinní overovať si nižšie uvedené dokumenty a ich výpisy v existujúcich IS verejnej správy  a tak ich od vás už nebudú požadovať k predloženiu

Milí Vajnoráci, od dnešného dňa už nebudete musieť vďaka antibyrokratickému zákonu 177/2018 predkladať na úradoch a orgánoch verejnej správy ďalší balík dokumentov uvedených nižšie. V praxi to znamená, že zamestnanci verejnej správy sú povinní overovať si nižšie uvedené dokumenty a ich výpisy v existujúcich informačných systémoch verejnej správy (oresi.gov.sk) a tak ich od vás už nebudú požadovať k predloženiu. Týka sa to: 

 • kópie rodného listu
 • kópie sobášneho listu
 • kópie úmrtného listu
 • potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania
 • potvrdenia o pobyte
 • potvrdenia o pridelení IČO
 • výpisu z centrálneho registra hospodárskych zvierat
 • potvrdenia, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie je vyhlásený konkurz
 • výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb
 • výpisu z registra sociálnych podnikov
 • potvrdenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • vybraného okruh právoplatných rozhodnutí súdov
 • výpisu z registra / zoznamu advokátov
 • výpisu z centrálneho registra exekúcií
 • potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi
 • dokladu preukazujúceho ťažké zdravotné postihnutie
 • hlásenia vzťahujúceho sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu (elektronizácia Hlásenia o narodení a Hlásenia o úmrtí)
 • žiadosti a potvrdenia vzťahujúceho sa k Príspevku pri narodení dieťaťa (Proaktívny príspevok)
 • potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom
 • údajov potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 %
 • potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia

Od apríla tohoto roku pribudnú ďalšie domunety, ktoré nebudete musieť orgánom verejnej správy predkladať. Týka sa to:

 • potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • potvrdenie o pomoci v hmotnej núdzi
 • potvrdenie o ťažkom zdravotnom postihnutí
 • potvrdenie z Národného zdravotníckeho informačného systému

a od decembra tohoto roku nebude treba predkladať:

 • právoplatné rozhodnutia súdov
 • potvrdenie z registra úmrtí fyzických osôb
 • potvrdenie o starobnom dôchodkovom sporení
 • potvrdenie z Informačného systému sociálnych služieb                                                                       

Od 1. januára 2024 nebudete musieť predkladať ani

 • potvrdenia z registra sociálnych podnikov
 • potvrdenia o porušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Doposiaľ vyššie uvedený antibyrokratický zákon 177/2018, ktorý vstúpil do platnosti od 01.09.2018 do účinnosti odbremenil občanov (FO a PO) od predkladania:

 • výpisov z obchodného a živnostenského registra
 • výpisov z katastra nehnuteľností
 • kópiií katastrálnej mapy
 • výpisov z registra trestov FO
 • potvrdení o návšteve školy
 • výpisov z registra nadácií
 • výpisov z registra trestov PO
 • výpisov z registra občianskych združení
 • výpisov z registra neinvestičných fondov
 • výpisov z registra neziskových organizácií
 • výpisov z registra organizácií s medzinárodným prvkom
 • potvrdení o nedoplatkoch na zdravotnom poistení
 • potvrdení o nedoplatkoch na sociálnom poistení
 • potvrdení o nedoplatkoch na daniach a cle
 • potvrdení o dávkach nemocenského poistenia
 • potvrdení o dôchodkových dávkach

Zdrj: (MINV SR, vajnory.sk)

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.