Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

O čom sme rokovali na novembrovom miestnom zastupiteľstve vo Vajnoroch

Dátum: 10.11.2021
Autor: Monika Debnárová
O čom sme rokovali na novembrovom miestnom zastupiteľstve vo Vajnoroch

dnes sme rokovali o zmene rozpočtu, odsúhlasili nové názvy ulíc vo Vajnoroch a najvýznamnejším bodom bolo odkúpenie Šaldovej. 

Milí Vajnoráci, na dnešnom vajnorskom zastupiteľstve sme odsúhlasili piatu zmenu Rozpočtu na rok 2021. 

V rámci bežných príjmov znižujeme rozpočet o 11.574,50 €, zníženie vlastných príjmov základnej školy - 13.162,50 € • zvýšenie normatívnych prostriedkov pre základnú školu + 1.588,- €

V rámci bežných výdavkov zvyšujeme výdavky o 64.065,50 €, • na starostov plat + 1.880,- € • na plat kontrolóra + 2.716,50 € •na energie + 20.000,- € • zvýšenie normatívnych prostriedkov pre základnú školu + 1.588,- € • zníženie vlastných príjmov základnej školy - 13.162,50 € • navýšenie výdavkov pre základnú školu z vlastných prostriedkov mestskej časti + 13.162,50 € • navýšenie pre stavebný úrad“ + 1.875,- € • presun prostriedkov na rekonštrukciu a opravu chodníkov vo výške + 36.000,- €

V rámci kapitálových výdavkov znižujeme o 75.640,00 €, • alokácia prostriedkov na nákup pozemkov a budov + 25.700,- €, zvýšenie spolufinancovania projektu „zabezpečenie efektívneho zberu BRKO v mestskej časti Bratislava – Vajnory + 10.000,- € • presun prostriedkov na rekonštrukciu a opravu chodníkov do bežných výdavkov vo výške - 36.000,- € • rozpustenie nevyužitých prostriedkov na urbanistické štúdie – 16.980,- € • zrušenie spolufinancovania „zariadenia pre dôchodcov“ kvôli nevyhláseniu výzvy -96.370,00 € • zníženie prostriedkov na rekonštrukciu verejných priestranstiev - 42.849,58 € • navýšenie spolufinancovania rekonštrukcie Vajnorského ľudového domu + 80.859,58 € 

Najvýznamnejším bodom dnešného rokovania bolo odkúpenie areálu Šaldovej. Mám obrovskú radosť, že sa mestskej časti podarilo dospieť s Ministerstvom vnútra SR k dohode a areál Šaldovej, vrátane priľahlých pozemkov bude opäť vo vlastníctve mestskej časti. Všeobecná hodnota uvedených nehnuteľností bola stanovená na základe Znaleckého posudku MIN V č. 70/2021 zo dňa 14.09.2021 vo výške 256 000,00 €, avšak vzhľadom na jej využitie na verejnoprospešné účely ju budeme odkupovať za 1/10 z ceny určenej znaleckým posudkom, t.j. za 25.700 €. Tento krok ma veľmi teší, pretože som na túto budovu upozorňovala ešte bývalé vedenie, nášho starostu a aj magistrát, aby sa ju snažili získať do vlastníctva. Preto som rada, že sa to podarilo. Ak by sa budovu podarilo zrekonštruovať a rozšíriť, bola by ideálnym miestom pre rodinné centrum, ktoré vo Vajnoroch veľmi chýba. 

Návrh Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi Mestský parkovací systém, spol. s r. o., Mestská časť Bratislava-Vajnory a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava bol presunutý na ďalšie zasadnutie zastupiteľstva.

V rámci programu sme odsúhlasili aj názvy pre nové ulice v lokalite Pri majeri, ktoré bolo potrebné pomenovať, aby budovy nachádzajúce sa v tejto lokalite dostali riadne označenie. Nové názvy ulíc sú: Ulica pri pekárni, Ulica pri majeri a Ulica pri rybníku.

Nasledovala Správa miestneho kontrolóra a po nej interpelácie. 

V rámci interpelácií som sa dotazovala na stav riešenia rodinného domu na Roľníckej, ktorý bol zverený do správy mestskej časti, ktorý by sme mohli po rekonštrukcii využívať na nájomné bývanie napríklad pre učiteľky v našej škole. 

Takisto som sa spýtala na spokojnosť s obedmi v našich škôlkach, nakoľko v susednej cirkevnej škôlke sa rieši nevhodná strava (napr. párky a vyprážané, čo je pre materské školy zakázané legislatívou Ministerstva školstva SR). Kedže naše materské škôlky majú toho istého dodávateľa ako cirkevná. Zaujímalo ma aj prečo je strava pre deti v MŠ Koniarkova drahšia, ako v MŠ K. Brúderovej. 

Informovala som sa aj na Projekt revitalizacie Dorasteneckej ulice, ktorá bude v rozpočte Magistrátu na rok 2022.

Moja pochvala patrí zamestnankyni MÚ, ktorá veľmi promptne zaregovala na moju požiadavku doriešenia vlastníckych vzťahov k osvetleniu na Širokej ulici a ich príprave na odovzdanie mestskej časti a následne Magistrátu do verejného osveetlenia.

V rôznom nás starosta informoval o podpísaní zmluvy medzi mestskou časťou a urbarom, vďaka čomu bude možné začať stavať pumtrack pre deti v areáli Alviano.

Ďalej som sa informovala na stav príjazdnej cesty k Lidlu od nadjazdu, ktorý si vybudoval príjazdovú rampu k nadjazdu - ako ju majú vyriešenú a dozvedela som sa, že vlastník pozemku podpísal v tejto súvislosti s Magistrátom dohodu s podmienkami. 

Otvorila sa aj otázka revitalizácie Roľníckej ulice, o ktorú som požiadala Magistrát ešte v roku 2020. Nieje k tomu však pripravená žiadna dokumentácia a takúto investíciu je potrebné poriadne naplánovať aj so všetkými súvislosťami. Následne sa ju budem snažiť presadiť aj do mestského rozpočtu 2023.

Na záver som informovala prítomných, že od 1.12. budeme mať v našej mestskej časti pravidelnú službu Mestskej polície, čiže dostaneme prideleného okrskára. Prisľúbil mi to náčelník Mestskej polície miroslav Antal a takisto aj veliteľ MsPBa III - pán Kočiš. Úradné hodiny nám oznámia po tom, ako budú schválené vedením MsP.  

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.