Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Čo bolo predmetom utorňajšieho verejného prerokovania UPZ Cepit a aké sú moje pripomeinky

SÚBOR
Dátum: 03.10.2021
Autor: Monika Debnárová
Čo bolo predmetom utorňajšieho verejného prerokovania UPZ Cepit a aké sú moje pripomeinky

Cieľom stretnutia bolo podrobného zadefinovať územie ako také. do budúcna. Na stretnutí však padlo viacero zásadných pripomienok,. Viac v článku...

Milí Vajnoráci, v utorok sa konalo verejné prerokovanie k Správe o hodnotení ÚP Zóny Cepit Vajnory. Cieľom stretnutia bolo podrobné zadefinovanie územia ako takého. do budúcna. Som rada, že sa táto téma otvorila aj preto, lebo ľudia majú záujem vedieť v akom stave riešenia sa pripravovaný investičný zámer nachádza a čo nás čaká v najbližšej budúcnosti.  

Na verejnom stretnutí sa otvorili viaceré nedoriešené otázky, ako napríklad vplyv na životné proszredie, hustota zelene, zastavanosť, výškovosť objektov, zadefinovanie funkcií, riešenie spodných vôd, alebo napojenie územia na komunikácie, ktoré v tomto momente považujem za najpodstatnejšie.

Z môjho pohľadu mala predložená dokumentácia značné nedostatky napríklad vo vzťahu k vyhodnoteniu dopravno-kapacitného posúdenia z roku 2016, ako podkladu pre zhodnotenie aktuálneho stavu dopravy a výhľadov do budúcnosti. 

V dokumentácii a takisto aj priamo na stretnutí odznelo, že výstavba CEPITu nijako neovplyvní dopravnú situáciu na Rybničnej, pretože Spracovateľ s ňou výhľadovo ráta ako so štvrprúdovou komunikáciou. Ďalším dopravným napojením malo byť prepojenie s D4. Odhliadnuc od toho, že D4 stále nie je dokončená a takisto nie je v koridore Rybničnej ani žiadna územná rezerva v územnom pláne pre štvrprúdovú komunikáciu, považujem toto tvrdenie spracovateľa za nezmysel. Situácia na Rybničnej je už teraz neúnosná. Aj preto som presvedčená, že najskôr treba riešiť dopravu a stavať cesty a až potom by mali prísť na rad stavby. 

Aj napriek tomu, že územná rezerva pre nosný dopravný systém (električku) je mimo riešeného územia CEPITu, považujem za legitímne podmieniť začatie výstavby zapracovaním územnej rezervy do zmien a doplnkov ÚP. Týmto by mal celý proces začať a potom sa môžeme venovať detailom, ako sú počty stromov, kríkov, alebo parkovavích miest a podobne. 

Preto som presvedčená o tom, že naša mestská časť mala požadovať už v čase kedy sa prvý krát otvoril CEPIt (2007) na pôde Vajnor - zapracovanie územnej rezervy do Ůzemného plánu mesta pre nosný dopravný systém v koridore Rybničnej, aby bolo možné v budúcnosti zabezpečiť v koridore Rybničnej prepojenie vajnorskej a račianskej radiály. 

Nakoľko však Magistrát z dôvodu iných investičných zámerov vo vzťahu k radiálam neuvažuje v dohľadnej dobe nad prepojením vajnorskej a račianskej radiály, nesmieme strácať čas a pomôcť si sami. Preto som aj požiadala Magistrát o vypracovanie dopravno-kapacitného posúdenia (realizácia september - október 2021), ktoré bude jedným z podkladov pre vypracovanie podkladov pre začlenenie územnej rezervy do ÚP hlavného mesta. 

Veľmi mi záleži na tom, aby sa doprava v našej mestskej časti vyvijala k lepšiemu, preto aj moje pripomienky sú smerované hlavne na dopravné riešenia a napojenie uzemia na komunikácie, kde vidím veľký problém. Preto by som rada vašu pozornosť upriamila na to, že Spracovateľ ráta s výhľadovými investíciami (rozšírenie na štvrpruh a nedostavaná D4), čo je pre nás obrovské riziko a spôsobí nám to hneď od prvého dňa, ako by začali stavať obrovské dopravné problémy. Preto je treba podmieniť začiatok prác zadefinovaním územnej rezervy pre nosný dopravný systém v koridore Rybničnej a nie pre veľkokapacitnú dopravu ako uvádza spracovateľ. 

Takisto v pripomienkach poukazujem na nedostatočne vypracovanie dopravno-kapacitného posúdenia, ktoré nie je spracované podľa normy STN a ani podľa metodiky Magistrátu. Nie len že DKP neuvažuje so všetkými známymi potenciálnymi investíciami na území našej mestskej časti, ale absentujú v ňom aj výhľadové prepočty s výhľadom na najbližších 10 rokov a viac. Opäť sa potvrdilo, že DKP spracované investorom vždy vyjde presne tak ako to teen ktorý investor potrebuje. Oponentským DKP bude DKP (ktoré som dala spracovať Magistrátu pre našu mestskú časť) vďaka čomu už teraz vieme potvrdiť, že denne prejde cez Rybničnú 20 tisíc áut. Takže vyjadrenie spracovateľa že výstavba zásadne neovplyvní dopravu na Rybničnej je nepravdivé. Nehovoriac o tom, že pokiaľ by sa začalo s bytovou výstavbou ako prvou, tak po nasťahovaní nových obyvateľov sa nárast áut takisto výraznee navýši. To isté platí aj pre vyjadrenie že nie je potrebné vybudovanie električky, lebo stačí pripojenie na autobusové linky MHD a pod. Ďalšie podrobnosti uvádzam v mojom stanovisku, doplnenom o konrétne požiadavky na Spracovateľa. 

Kliknite TU: Debnárová - Žiadosť o zapracovanie pripomienok ku Správe o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory“

Prípravné stretnutia k ÚP zóny, tzv. zonálkam netreba podceňovať. Nasleduje totiž po nich územné rozhodnutie a za krátky čas aj výstavba.

Najväčší problém však vidím v tom, že by sa začal CEIT stavať pred tým, ako by bola doriešená doprava a komunikáccie, vrátane absencie územnej rezervy pre nosný dopravný systém (električku). Kým nebude zapracovaná do ÚP, nemali by sme dovolit začať stavať. 
 
Verejnosť môže zasielať pripomienky k SPRÁVE O HODNOTENÍ strategického dokumentu „Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA – VAJNORY“ tak, ako bolo uvedené na verejnom prerokovaní dňa 28.9.2021 do 10 dní odo dňa uskutočnenia verejného prerokovania na adresu: krumpolcova@vajnory.sk, alebo do podateľne mestskej časti Bratislava – Vajnory. Pripomienky budú súčasťou záznamu z verejného prerokovania. (zdroj: vajnory.sk)

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pripomienky Cepit verejne prerokovanie Debnarova Veľkosť: 171.9 kB Formát: pdf Dátum: 4.10.2021
Pripomienky k zmenám a doplnkom 07 Debnarova Veľkosť: 102.1 kB Formát: pdf Dátum: 7.10.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.