Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Od septembra začne fungovať dvojtýždenný interval zvozu triedeného odpadu

SÚBOR
Dátum: 07.07.2021
Autor: Monika Debnárová
Od septembra začne fungovať dvojtýždenný interval zvozu triedeného odpadu

Milí Vajnoráci, od septembra budú platiť nové rozpisy zvozu triedeného odpadu. Odvozy budú v nepárne týždne v utorky od  14.9.2021

Milí Vajnoráci, minulý týždeň bolo ukončené doručovanie vriec na triedený zber do rodinných domov, ktoré sú zapojené do systému zberu zmesového komunálneho odpadu.

Každé zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu má nárok iba na jednu sadu vriec bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome. Nárok na viac sád vriec vzniká iba tým rodinným domom, v ktorých je registrovaných viac zapojení do systému zberu odpadu.

Ak vám náhodou neboli vrecia doručené, nahláste to prosím priamo spoločnosti OLO

Pre našu mestskú časť bude zabezpečovaný odvoz triedeného odpadu KAŽDÝ NEPÁRNY UTOROK, s tým, že za prvý nepárny týždeň sa považuje týždeň je od 13. do 17. septembra 2021. 

Na základe prieskumu z prvej etapy vrecového zberu triedeného odpadu navýšilo OLO počet modrých vriec na papier a počet žltých vriec na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny a zvýšila sa aj frekvencia odvozu oboch komodít na dvakrát mesačne.

V deň odvozu odpadu môžu obyvatelia vykladať zviazané vrecia aj vo vlastných modrých a žltých nádobách s objemom do 240 l. Pracovníci pri odvoze odpadu budú vyberať vrecia z nádob, preto je potrebné, aby boli vrecia riadne uzatvorené. Zbierať sa budú iba vrecia distribuované spoločnosťou OLO. V prípade väčšej produkcie triedeného odpadu môžu obyvatelia požiadať o ďalšie vrecia na zákazníckej linke OLO 02/50 110 111.

Ako to teraz vyzerá na mieste bývalých zberných miest?

Od augusta 2020 OLO spolu s hlavným mestom sledovali správnosť triedenia a čistotu vytriedeného odpadu, čistotu okolia na bývalých zberných hniezdach aj mieru zapojenia domácností do nového spôsobu zberu papiera a plastu. Systém bol vyhodnotený ako úspešný, preto bol od februára 2021 zavený aj v ďalších troch mestských častiach a od septembra 2021 bude spustený aj v zostávajúcich mestských častiach Bratislavy.

Ako dopadol prieskum spokojnosti so zavedením triedeného vrecového zberu?

Z prieskumu spokojnosti na vzorke 501 zapojených domácností vyplýva, že až pre 76,8 % z opýtaných je systém vrecového zberu pohodlnejší ako zberné hniezda a až 85,4 % z nich je presvedčených, že ľudia takto triedia lepšie. Tieto výsledky potvrdila aj následná analýza vzoriek odpadu z vriec zo zapojených mestských častí; znečistenie vytriedeného plastu bolo 11 %, čo je v porovnaní s kontajnerovým zberom pokles znečistenia o 71 %; pri papieri boli znečistené 4 % odpadu, čo je v porovnaní s kontajnerovým zberom pokles znečistenia
o 60 %.

Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov.

Vrecový zber triedeného odpadu prináša nielen čistejšiu surovinu, vhodnejšiu na následnú recykláciu, ale aj čistejšie verejné priestory.

Súvisiace články

Súbory na stiahnutie