Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Už túto sobotu je zber odpadu s obsahom škodlivín a o týždeň neskôr pristaví mestská časť prvý veľkokapacitný kontajner na jarné upratovanie

Dátum: 16.04.2021
Autor: Monika Debnárová
Už túto sobotu je zber odpadu s obsahom škodlivín a o týždeň neskôr pristaví mestská časť prvý veľkokapacitný kontajner na jarné upratovanie

o zbere odpadu s obsahom škodlivín, o pristavení vľkokapacitných kontajnerov na jarné upratovanie a zbere zeleného odpadu ...

Milí Vajnoráci, 

ZBER ODPADU S OBSAHOM ŠKODLIVÍN

už tento víkend v sobotu 17.4.2021 bude v Zbernom dvore na ul. Pri mlyne prebiehať v čase od 10.30 - 12.30 h. Zber domového odpadu s obsahom škodlivín. Zber škodlivín zabezpečuje Magiistrát v spolupráci s OLOm a ARGUSSom. Preberať budú staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky (Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.)

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov - fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady: batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.). V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

PRISTAVENIE VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV NA JARNÉ UPRATOVNIE

Zároveň tak, ako po minulé roky, aj tento rok pre vás zabezpečila mestská časť pristavenie veľkokapacitných kontajnerov pre potreby jarného upratovania

  • 23.4. - 24.4. 2 ks Zberný dvor, objekt bývalej zberne druhotných surovín Pri mlyne ( 7 m3 )
  • 30.4. – 1.5. 2 ks Zberný dvor Pri mlyne ( 7 m3 )
  • 7.5. – 8.5. 2 ks Zberný dvor Pri mlyne ( 7 m3 ) 2 ks 7m3 Vajnorské jazerá
  • 14.5. – 15.5. 2 ks Zberný dvor Pri mlyne ( 7 m3 ) 2 ks bytovky na Rybničnej ul.č. 61 (oproti BEZ – ke)
  • 21.5. – 22.5. 2 ks Zberný dvor Pri mlyne ( 7 m3 )

ZBER ZELENÉHO ODPADU

Zelený odpad môžete aj naďalej odovzdávať v Zbernom dvore  na ul. Pri mlyne, ktorý je otvorený: 

  • v piatky od 14:00 - 18:00 hod
  • v soboty od 8:00 - 16:00 hod. (obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30)

Upozorňujeme, že zberný dvor je určený výhradne pre zber biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu (zeleného odpadu).
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad, najmä tráva, kvety, lístie a konáre. V prípade uloženia iného typu odpadu napr. stavebného alebo domáceho zmiešaného môže to byť vyhodnotené ako založenie nelegálnej skládky a občanovi môže byť vyrubená poriadková pokuta.

Podmienky fungovania zberného dvora:
  • Do zberného dvora môžu voziť odpad iba občania s trvalým pobytom v MČ Bratislava-Vajnory!
  • Pri vstupe a pri pobyte v zbernom dvore musia mať návštevníci prekryté horné dýchacie cesty (napríklad rúškom, šálom alebo šatkou) a vstupovať do priestoru zberného dvora po jednom.
  • Osoba sa na vyzvanie preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 123 zo dňa 28. februára 2021.

(zdroj: vajnory.sk

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.