Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Magistrát pripravuje strategický materiál ku parkovacej politike

Dátum: 14.10.2020
Autor: Monika Debnárová
Magistrát pripravuje strategický materiál ku parkovacej politike

Magistrát pripravuje strategický materiál ku parkovacej politike

Magistrát pripravuje strategický materiál – koncepciu podľa uznesenia mestského zastupiteľstva: Uznesenie č. 202/2019 časť B bod 1 a bod 2 zo dňa 27.6.2019: Urobil tak na základe Vyhľadávacej štúdie možností realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov v hlavnom meste SR Bratislave (2017) a miestnych šetrení a rokovaní s mestskými časťami.

Materiál rieši vhodné lokalíty pre umiestnenie potenciálnych rezidenčných parkovísk a parkovacích domov v mestských častiach a vytipováva lokalíty pre záchytné parkoviská / parkovacie domy v intraviláne hlavného mesta SR Bratislava.

Jednotlivé lokality ako aj typ stavieb (parkovisko / parkovací dom) sa priebežne konzultujú so zástupcami mestských častí s ohľadom na plánovaný rozpočet 2021-2023. 

Pre už predrokované projekty bol požiadaný Generálny investor Bratislavy (GIB) zabezpečiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre tieto projekty. Ďalšie sa plánujú projektovať a stavať v koordinácii s výstavbou nájomných bytov a cez spoločnosť Metro a.s. Schválenú projektovú dokumentáciu ešte nemá žiaden plánovaný parkovací dom okrem dvoch v Karlovej Vsi (Veternicová ul a záchytné parkovisko  ZOO), ktoré majú prerokované procesy EIA.

Čo sa týka záchytných parkovísk, v zozname sú vytipované záchytné parkoviská z každého smeru prístupu do Bratislavy. Zároveň Magistrát rokuje aj s vybranými súkromnými spoločnosťami (obchodnými reťazcami a inými vlastníkmi) a majiteľmi vhodných pozemkov o možnosti spolupráce a využívaní ich jestvujúcich parkovísk ako záchytných a možnosti realizácie nových záchytných parkovísk.

Záchytné parkoviská sú navrhované umiestniť prioritne v okolitých obciach a na území Bratislavy tam, kde možno uplatniť funkciu záchytného systému (P + R v denných hodinách) aj funkciu hromadnej garáže (v nočných hodinách).

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.