Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zaujímavosti z februárového online mestského zastupiteľstva

SÚBOR
Dátum: 22.02.2021
Autor: Monika Debnárová
Zaujímavosti z februárového online mestského zastupiteľstva

k najzaujímavejším bodom februárového mestského zastupiteľstva patrili: odsúhlasenie Koncepcie mestskej bytovej politiky na najbližších desať rokov, dohoda o odstraňovaní reklamných plôch, ale i návrh na zlúčenie BVS so spločnosťou Infra Services či zámeny pozemkov a budov medzi Magistrátom a Bratislavským samosprávnym krajom...

Milí Vajnoráci, vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sme na mestskom zastupiteľstve opäť zasadali 18. februára 2021 online. Doplnený program v odsúhlasenom znení nájdete TU. Okrem mnžstva majetkových vecí považujem za nazaujímavejšie body programu:

dohodu o odstraňovaní takmer 700 reklamných plôch z mestských pozemkov, v rámci ktorej sa mestu podarilo dohodnúť so spoločnosťoou Akzent BigBoard odstránenie 699 kusov reklmných plôch z mestských pozemkov. S ich odstraňovaním sa začne v najbližších mesiacoch. 

Bratislava sa takto zbaví stoviek bilboardov, megaboardov, informačno-reklamných tabúľ a niekoľko nevhodne umiestnených citylightov. Mesto sa tak vyhne zdĺhavému rozhodovaniu súdov a stavebných úradov, kvôli ktorému odstránenie reklamných stavieb bežne trvá roky. Zároveň spoločnosť Akzent BigBoard zaplatí  mestu nájomné za posledné obdobie vo výške 1 milión Eur. Zoznam a rozmiestnenie reklamných plôch určených na odstránenie si môžete pozrieť na priloženej mape Reklamy v BA (arcgis.com). Doposiaľ mesto odstránilo spolu 377 reklamných objektov a zároveň oslovilo inštitúcie, na ktorých pozemkoch sa nachádza veľké množstvo reklamných plôch s prosbou o súčinnosť, aby nepovoľovali ďalšie reklamné plochy či ukončili zmluvy s už existujúcimi. (www.bratislava.sk)

Ďalším významným bodom rokovania bolo odsúhlasenie Koncepcie mestskej bytovej politiky na najbližších desať rokov (2020-2030). Pripravovala ju pracovná skupina pod vedením Lucie Štasselovej (námestníčky primátora). Nájomné bývanie je ďalšou dlhodobo zanedbávanou oblasťou. Koncepcia definuje ako bude vyzerať mestská bytová politika v najbližšm období a rieši budovanie, správu, údržbu a obnovu mestského bytového fondu, ale aj vízie dostupného sociálneho bývania, ktoré má vzniknúť na základe spolupráce so súkromným sektorom. Na zastupiteľstve odznela v súvislosti s riešením nájomného bývania aj požiadavka o doplnenie materiálu o riešenie náhradného bývania pre reštituentov, ktoré stojí Bratislavu ročne 1,8 milióna Eur. Dokument sa stane súčasťou pripravovaného nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2030 (PHSR 2030). 

S prípravou výstavby mestských nájomných bytov začalo mesto na vlastných pozemkoch na Parkovej ulici, Terchovskj ulici či Muchovom námestí, ktoré rozšíria mestský bytový fond o nové nájomné byty. Súčasne mesto aj naďalej pokračuje v rekonštrukcii eixtsujúcich bytov a budov vo vlastníctve mesta, Za napĺňanie Koncepcie nájomného bývania bude zodpovedné novovzniknutá Sekcia nájomného bývania. (www.bratislava.sk). V tejto súvislosti vydal Magistrát aj nový organizačný poriadok.

Zároveň mesto oznámilo aj zmenu na poste viecprimátorky, nakoľko Lucia Štasselová dchádza na vlastnú žiadosť, aby sa témam rozvoja mesta a bývania mohla naďalej venovať ako expertka, či už ako členka Komisie pre rozvoj mesta, alebo ako členka poradného panelu pre nájomné bývanie v oblasti medzinárodnej spolupráce – financovanie dostupného nájomného bývania na úrovni Európskej únie. Na jej poste ju od marca nahradí Lenka Antalová Plavúchová. (www.bratislava.sk

Takisto sme v rámci programu odsúhlasili aj návrh Bratislavskej vodárenskej spoločnosti na zlúčenie BVS so spločnosťou Infra Services, vďaka čomu ušetrí BVS viac ako tri milióny eur, ktoré budú môcť byť použité na opravy a modernizáciu vodárenskej infraštruktúry, ktorá je vo veľmi zlom stave. Po zlúčení spoločností prejdú do BVS aj všetky stroje, odborníci a výkonní pracovníci. Zrušia sa duplicitné manažérske a administratívne pozície v Infra Services a s tým súvisiace náklady na prevádzku. 

Rozhodnutie zlúčiť obe spoločnosti podporuje aj analýza zistení NKÚ k vzájomným zmluvným vzťahom BVS a Infra Services z minulosti a prijaté legislatívne zmeny inšpirované vzťahom BVS a Infra Services. Celý proces zlúčenia oboch spoločností musia ešte schváliť akcionári BVS na Valnom zhromaždení. (www.bratislava.sk)

V rámci programu sme odsúhlasili aj výmenu na poste člena predstavenstva Dopravného podniku, kde sa Ing. Ivan Bošňák vzdal funkcie a na miesto CFO sme vymenovali Ing,. Andreja Zigmunda. K zmene došlo aj na poste členov Dozornej rady spoločnosti OLO, kde sa Mgr. Gábor Grndel vzdal členstva a na jeho miesto sme vymenovali Ing. Petra Lenča. 

Významným krokom bolo aj odsúhlasenie zámeny pozemkov a budov medzi Magistrátom a Bratislavským samosprávnym krajom, vďaka čomu sa konečne podarilo vyčisiť si veľkp časť rozdrobených a komplikovaných majetkových vzťahov a zárveň sa tým aj významným spôsobom uľahčí správa týchto majetkov. Kompletný materiál k zámene pozemkov nájdete TU.

V bode Rôzne som požiadala pána primátora o pomoc pri ríešení zámeny pozemkov vo Vajnoroch, ktoré sú vo vlastníctve súkromnej osoby. Týka sa to pozemkov pod detským ihriskom a susediacim parkom a pozemkami pod futbalvým štadiónom. Oba priestory sme boli spolu s pánom primátorom a MIBom pzrieť ešte minulý rok. Ďalej som pochválila fungovanie mestských podnikov, ktoré sa vo Vajnoroch prejavujú v podobe výstavby nových vodovodných potrubí, (vodovod Za humnami) či plánovaných opravách existujúcej kanalizácie a takisto aj za vyčistené ulice a dočisťované magistrátne chodníky. Pokroky vidím aj vo fungovaní Metropolitného inštitútu Bratislavy, ktorý sa viditeľne pustil do revitalizácie verejných priestranstiev v jednotlivých mestských častiach a teším sa že čoskoro sa prvej revitalizácie parku dočká aj naša mestská časť. V súvislosti s opravami ciiest a plánovanou rekonštrukciou kanalizačných šácht som požiadala Magistrát, aby pri najbližšej plánovanej oprave kanalizácie (na Dorasteneckej) dohliadli aby BVS postupovala podľa schválených pravidiel zadefinovaných v technických listoch mesta a súbežne sa vyriešila popri opravách ciest aj zeleň.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
msz_zlucenie-ins-a-bvs Veľkosť: 1.01 MB Formát: pdf Dátum: 22.2.2021
akzent_bigboard_reklamy_dohoda Veľkosť: 6.68 MB Formát: pdf Dátum: 22.2.2021
msz_feb_-koncepcia Veľkosť: 2.02 MB Formát: pdf Dátum: 22.2.2021
bsk_zamena_najom Veľkosť: 57.9 MB Formát: pdf Dátum: 22.2.2021
organizacny_poriadok_ucinnost_od_01_01_2021 Veľkosť: 903.5 kB Formát: pdf Dátum: 22.2.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.