Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vajnory boli vyhodnotené ako najlepšia mestská časť, kde sa do triedeného vrecového zberu zapojili takmer všetky domácnosti

VIDEO
Dátum: 29.11.2020
Autor: Monika Debnárová
Vajnory boli vyhodnotené ako najlepšia mestská časť, kde sa do triedeného vrecového zberu zapojili takmer všetky domácnosti

Milí Vajnoráci, do dotazníka k vrecovému zberu triedeného odpadu sa zapojilo 189 respondentov z Vajnor. Nižšie nájdete jeho vyhodnotenie.

Milí Vajnoráci, do dotazníka k vrecovému zberu triedeného odpadu z rodinných domov, ktorý prináša nielen čistejšiu surovinu, ale aj čistejšie verejné priestory, sa zapojilo 189 respondentov. Všetkým, ktorí ste si našli čas na vyplnenie dotazníka veľmi pekne touto cestou ďakujem a nižšie nájdete jeho vyhodnotenie.

So zavedením zmeny v triedení odpadu sa začalo preto, lebo každoročne množstvo odpadu pribúda a na zberných hniezdach sa odpad hromadil. Navyše aj vytriedené suroviny boli zneistené a vemi asto nesprávne roztriedené. Cieom nového spôsobu zberu papiera a plastu je dosiahnu zvýšenú mieru triedenia, istejšie verejné priestranstvá a životné prostredie, čo sa prejavilo aj na čistejších zberných hniezdach. Skúsenosti z iných krajín a miest ukazujú, že tento systém je efektívnejší a prináša surovinu podstatne istejšiu a vhodnejšiu na následnú recykláciu a napokon sa tak tento systém stáva motivujúcejší aj pre spotrebiteľov. 

Do prvej etapy vrecového systému zberu triedeného odpadu z rodinných domov, ktorý začal v auguste boli zapojené bratislavské mestské časti Devín, Devínska Nová Ves, Petržalka, Podunajské Biskupice, Staré Mesto, Vajnory a Vrakuňa. Celkovo sa do pilotného projektu triedeného zberu z rodinných domov zapojilo 78% z celkových domácností a podľa Kataríny Bednarikovej z Magistrátu boli Vajnory ukážkové. Dokonca po zavedeí triedeného zberu triedi až 85% domácností odpad lepšie. Tento spôsob zberu bude od februára 2021 zavedený aj v ďalších troch mestských častiach: v Rači, Novom Meste a Ružinove a od septembra 2021 v ostatných mestských častiach Bratislavy.  

Vyhodnotenie prieskumu:

V úvode dotazníku som sa sústredila na otázky, ktoré sú zamerané na získanie informácií, týkajúcich sa vašich zvykov vo vzťahu k triedeniu odpadu. Zo skúmanej vzorky 94,2% triedilo komunálny odpad aj pred zavedením vrecového zberu. Z výsledkov vyplynulo, že do pilotného projektu sa zapojilo 96,8 %, 1,6 % sa ešte len plánuje do neho zapojiť a 1,6% nad zapojením doň neuvažuje vôbec. Do času zavedenia vrecového zberu triedeného odpadu 5,3% domácností odpad netriedila vôbec a vyhadzovali ho spolu s komunálnym odpadom do smetných nádob. Do najbližšieho zberného dvora OLO ho odvážalo 1,1% domácností a 93,7% domácností ho odvážalo do kontajnerov v zberných hniezdach. Bohužiaľ do zberných hniezd nám svoj odpad vyvážali aj obyvatelia z iných mestských častí a okolitých obcí, čím spôsobovali nie len neporiadok na zberných miestach a preplnené kontajnery, ale aj zvýšené náklady na upratovanie priestorov pre mestskú časť.

Je dokázané, že zavedenie vrecového zberu ako alternatívy voči zberným hniezdam prinieslo prvé výsledky v podobe čistejších verejných priestorov. Zaujímalo ma aj to, koľko vriec s triedeným odpadom zaplníte za mesiac. Z vašich odpovedí vyplynulo, že väčšina z vás 84,1% má v priemere 2 vrecia plastu, alebo papiera, čo je často spôsobené aj viacpočetnými domácnosťami v spoločných dvoroch. Viac ako 3 vrecia s plastovým odpadom má 32,3 % zo zapojených respondentov a 15,9% s papierom. Počet dodaných vriec na plasty a papier vyhovoval 36% a zvyšok by uvítal dodanie väčšieho počtu vriec, hlavne na plast. Zmeny v triedenom zbere odpadu z domácností nastanú od roku 2022, kedy sa začnú zálohovať plasty a kovové obaly. Stále však platí, že ak ste v Pokiaľ domácnosti vyprodukovali viac triedeného odpadu, bolo umožnené vyložiť toľko vriec, koľko ste zaplnili.   

Keďže  sa prieskumu zúčastnilo iba necelých 9% z celkového počtu vajnorských domácností, nedá sa to považovať za názor väčšiny a dá sa predpokladať, že zvyšok domácností je s pilotným systémom spokojných.

Vzhľadom na uvedené vychádza, že zber do kontajnerov uprednostňuje 8 percent a mesačný interval zvozu nepostačuje  necelým tridisaatim percentám. (MAG).

Aj napriek tomu si však myslím, že názory a postrehy zúčastnených sú dôležité a podnetné. Preto vám za ne ešte raz veľmi pekne ďakujem a posúvam ich ďalej na Magistrát. Čoskoro nám bude Magistrát prezentovať vyhodnotenie pilotného systému v nadväznosti na výsledky z jednotlivých mestských častí, o výsledkoch ktorého vás budem obratom informovať.  Z môjho pohľadu je zavedenie triedeného zberu výborná vec a z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že začala som si aj viacej všímať čo do odpadu vyhadzujem a hlavne sa správame zodpovednejšie k životnému prostrediu. Od budúceho roku dôjde k prestaveniu systému zberu pre rodinné domy. Systém nového fungovania bude čoskoro predstavený Magistrátom prostredníctvom komunikačných kanálov mesta. V lete bude prebiehať ďalšie vyhodnotenie pilotného projektu a doladia sa posledné drobnosti. Nasledovať bude pripojenie všetkých mestských častí Bratislavy.

V nadväznosti na vaše odpovede v dotazníku a výsledky prieskumu som 31.11.2020 požiadala Magistrát o nasledovné:

  • zabezpečiť častejší zvoz triedeného odpadu (2x za mesiac) aspoň v čase Vianoc a v letných mesiacoch, kedy je produkcia odpadu zvýšená. 
  • dodať do domácností väčší počet vriec na triedenie odpadu
  • zosúladiť harmonogramy jednotlivých zvozov - hlavne zvozu zmesového odpadu so zvozom triedeného doapadu na tých ktorých konkrétnych uliciach.
  • do času kým sa dorieši vyhláška ku financovaniu triedeného zberu umožniť ľuďom využívanie kontajnerov na triedený zber s tým, že si ľudia budú mať možnosť umiestniť sáčky s vytriedneným odpadom
  • urobiť medzi obyvateľmi prieskum záujmu o dodanie kontajnerov na triedený zber (očakáva sa vyriešenie vyhláškou ku financovaniu triedeného zberu)
  • zabezpečiť, aby v čase zberu bolo OLO ochotné tie sáčky z košov vyťahovať. 

Dovoľte mi na záver aby som vám všetkým, ktorí ste sa do prieskumu zapojili ešte raz za váš čas úprimne poďakovala. Verím, že po vyhodnotení pilotného projektu sa Magistrátu (mesta) v spolupráci so spoločnosťou Natur Pack, ktorá uvedenú službu zabezpečuje pre obyvateľov bezplatne podarí celý systém nastaviť tak, aby vyhovoval čo najväčšiemu množstvu ľudí. Zároveň chcem vysloviť obrovské poďakovanie aj vedeniu mesta, ako i oddeleniu životného prostredia, kde pracujú veľmi usilovní ľudia a venujú všetku svoju energiu tomu, aby pilotný projekt dobre zhodnotili a následne ho nastavili k spokojnosti obyvateľov Bratislavy. Tento krok bolo treba urobiť už dávno. Preto som rada, že aj napriek tomu že ide o zložitý proces sa na to mesto dalo a pracuje na jeho vylepšovaní. 

Viac informácií a jednotlivé harmonogramy nájdete na: https://bratislava.sk/sk/zmena-sposobu-zberu-a-odvozu-vytriedeneho-odpadu-z-rodinnych-domov 

Vyhodnotenie pilotného projektu Magistrátom zverejním čoskoro.

Pekný deň vám želám

Monika

 

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.