Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mesto spustilo pripomienkové konanie k zmenám a doplnkom Územného plánu hl. m. SR Bratislavy 07

Dátum: 12.11.2020
Autor: Monika Debnárová
Mesto spustilo pripomienkové konanie k zmenám a doplnkom Územného plánu hl. m. SR Bratislavy 07

Milí Vajnoráci, Magistrát hl. mesta  SR Bratislavy pripravuje obstarávanie zmien a doplnkov Územného plánu 07 (ZaD07), do ktorého sa môžete zapojiť aj VY!!!

Milí Vajnoráci,
Magistrát hl. mesta  SR Bratislavy pripravuje obstarávanie zmien a doplnkov Územného plánu 07 (ZaD07), ktorých súčasťou je predovšetkým:
-              Nová trasa električkovej trate v úseku Pribinova – Košická,
-              Regulácia reklamných stavieb,
-              Územné plány zón – podľa aktuálnych potrieb mestských častí,
-              Adaptácia na klimatické zmeny,
-              Územia pre zriadenie mestských kompostární,
-              Zmena polohy križovatky na diaľnici pri Čunove – podnet NDS,
-              Podnety zo ZaD 06 (ochrana prírody, technická infraštruktúra).
 

Kompletný návrh Zmien a doplnkov Územného plánu hl. m. SR Bratislavy O7 nájdete TU

V tlačenej forme sú vystavené k nahliadnutiu na prízemí budovy Magistrátu na Primaciálnom námestí 1 v priestoroch Služieb občanom
  • v pondelok od 8.00 - 12.00 a od 12.30 - 17.00 hod.
  • v utorok a štvrtok od 8.00 - 12.00 a od 12.30 - 16.00  hod.
  • v piatok od 8.00 - 12.00 a od od 12.30 - 15.00 hod.

Verejná prezentácia k pripravovanému materiálu s odborným výkladom sa uskutoční 19.11.2020 o  9.00 hodine online na odkaze: https://www.bigmarker.com/metropolitny-institut-bratis/Zmeny-a-doplnky-zemn-ho-pl-nu-07-verejn-online-prerokovanie

Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa prezentácie, nezabudnite sa vopred zaregistrovať na vyššie uvedenom linku! 

Verejnosť môže uplatniť pripomienky písomnou formou v termíne do 18.12.2020 vrátane, na adresu:

  • Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, alebo
  • elektronickou poštou na adresu: uzemnedokumenty@bratislava.sk

Na pripomienky podané po uvedenom termíne sa nebude prihliadať (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke). Vyhodnotené budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii. (Zdroj: Magistrát)

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.