Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Novinky v zavádzaní parkovacej politiky

Dátum: 14.10.2020
Autor: Monika Debnárová
Novinky v zavádzaní parkovacej politiky

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy pripravuje strategický materiál – koncepciu podľa uznesenia mestského zastupiteľstva: Uznesenie č. 202/2019 časť B bod 1 a bod 2 zo dňa 27.6.2019:

Milí Vajnoráci, ke'dže viacerí z vás sa zaujímajú o informácie okolo parkovacej politiky, prekladám vám krátke zhrnutie stavu príprav jej zavádzania, ako aj informáciew o plánovaných výstavbách parkovísk, či parkovacích domov. Informácie pochádzajú priamo z Magistrátu a sú aktuálne k septembru 2020.

Magistrát pripravuje strategický materiál – koncepciu podľa uznesenia mestského zastupiteľstva: Uznesenie č. 202/2019 časť B bod 1 a bod 2 zo dňa 27.6.2019: Urobil tak na základe Vyhľadávacej štúdie možností realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov v hlavnom meste SR Bratislave (2017) a miestnych šetrení a rokovaní s mestskými časťami.

Materiál rieši vhodné lokalíty pre umiestnenie potenciálnych rezidenčných parkovísk a parkovacích domov v mestských častiach a vytipováva lokalíty pre záchytné parkoviská / parkovacie domy v intraviláne hlavného mesta SR Bratislava.

Jednotlivé lokality ako aj typ stavieb (parkovisko / parkovací dom) sa priebežne konzultujú so zástupcami mestských častí s ohľadom na plánovaný rozpočet 2021-2023. 

Pre už predrokované projekty bol požiadaný Generálny investor Bratislavy (GIB) zabezpečiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre tieto projekty. Ďalšie sa plánujú projektovať a stavať v koordinácii s výstavbou nájomných bytov a cez spoločnosť Metro a.s. Schválenú projektovú dokumentáciu ešte nemá žiaden plánovaný parkovací dom okrem dvoch v Karlovej Vsi (Veternicová ul a záchytné parkovisko  ZOO), ktoré majú prerokované procesy EIA.

Čo sa týka záchytných parkovísk, v zozname sú vytipované záchytné parkoviská z každého smeru prístupu do Bratislavy. Zároveň Magistrát rokuje aj s vybranými súkromnými spoločnosťami (obchodnými reťazcami a inými vlastníkmi) a majiteľmi vhodných pozemkov o možnosti spolupráce a využívaní ich jestvujúcich parkovísk ako záchytných a možnosti realizácie nových záchytných parkovísk.

Záchytné parkoviská sú navrhované umiestniť prioritne v okolitých obciach a na území Bratislavy tam, kde možno uplatniť funkciu záchytného systému (P + R v denných hodinách) aj funkciu hromadnej garáže (v nočných hodinách).

Inmplementácia parkovacej politiky

Pri implementácii parkovacej politiky v Bratislave je základným pilierom parkovanie rezidentov - teda obyvateľov s trvalým pobytom, ktorých parkovanie v rezidenčných zónach (“domáce parkovanie”) bude zvýhodnené oproti ostatným typom parkovania (abonentské - pravidelne parkujúci nerezidenti, napr. pravidelná dochádzka do zamestnania; alebo krátkodobé - návštevné parkovanie za hodinové tarify).

So zámerom opodstatnenosti a otvorenia niektorých záchytných parkovísk Magistrát pripravuje aktuálne projektovú dokumentáciu za účelom regulácie súčasného parkovania na priľahlých komunikáciách tak, aby boli záchytné parkoviská využívané (napr. Lokalita Petržalka – sever / Viedenská cesta)

Príprava parkovacej politiky intenzívne pokračuje vo zvýšenom tempe aj napriek reštrikciám spôsobeným dopadmi koronavírusu., Tím parkovacej politiky bol posulnený aby sa príprava akcelerovala.

Aktuálne prebieha verejné obstarávanie IT jadra parkovacieho systému, prebehlo obstaranie zhotoviteľov projektov organizácie dopravy (pre projektovanie parkovania v zónach) a pripravujú sa obstarávania dopravných prieskumov a analýz v niektorých budúcich zónach, obstarávanie modulu vymáhania a kontroly parkovacej politiky, obstarávania mobilnej aplikácie či parkovacích automatov.

Keďže kľúčové obstarávania nie sú ukončené, ešte nie sú známe harmonogramy dodávateľov, na základe ktorých by sme vedeli presnejšie určiť harmonogram spúšťania. Každopádne snaženie smerujeme na spustenie celomestskej parkovacej politiky v roku 2021 (skôr v druhej polovici).

Spúšťanie po mestských častiach nie je len v rukách Magistrátu, keďže vymedzenie zón vznikne z podnetov mestských častí. Zatiaľ sa rozbehli v rôznych formách pilotné parkovacie zóny v Petržalke (čisto rezidenčné parkovanie orientované na nočné parkovanie registrovaných rezidentov), v Ružinove je funkčná rezidenčná zóna 500 bytov s príparavou rozšíreniana Nivy s Starý Ružinov (po Bajkalskú ul.),  V Rači – Krasňanoch, v Novom Meste sa finišuje s prípravou zóny Tehelné pole. Regulácie v Novom meste už kopírujú celomestské pravidlá.

Predpokladom v rámci plánu spúšťania celomestskej parkovacej politiky je, že práve tieto mestské časti resp. Ich pilotné budú prvými spustenými. V prvej vlne plánujeme pridať po dohode s vedením mestských častí aj Staré Mesto(predbežne vytipovaná zóna Mýtna – Blumentálska – Krížna), Karlovu Ves (Dlhé Diely) a severnú časť Petržalky. Spúšťanie v ostatných mestských častiach ešte bude predmetom doopravných analýz a prieskumov a rokovaní s mestskými časťami.

Dôležitou časťou prípravy je aj rozbeh riešenia majetkoprávnych vzťahov a zaraďovanie do siete miestnych komunikácií, pretože len na nich je možné aplikovať parkovaciu politiku podľa VZN. Upratanie majetkoprávnych vzťahov je dlhodobý proces, ktorý bol takmer 30 rokov zanedbaný a teda tu máme veľký dlh, do ktorého riešenia sme sa tiež pustili a vytvorili dedikovaný riešiteľský tím.

Zdroj: Magistrát 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.