Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zber komunálneho odpadu s obsahom škodlivín

Dátum: 19.10.2020
Autor: Monika Debnárová
Zber komunálneho odpadu s  obsahom škodlivín

Zber komunálneho odpadu s obsahom škodlivín bude v sobotu 24. októbra od 10.30 do 12.30 zber v Zbernom dvore na ulici Pri Mlyne

Milí Vajnoráci, už tento víkend v sobotu 24. októbra od 10.30 do 12.30 bude prebiehať zber komunálneho odpadu s obsahom škodlivých látok, ktorý pre vás zabezpečuje Magistrát v spolupráci s mestskou časťou a spoločnosťou Argus podľa nižšie uvedených pravidiel:

Na mieste Zberného dvora na ulici Pri Mlyne bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

  • Staré náterové hmoty
  • Odpadové rozpúšťadlá
  • Pesticídy
  • Oleje a tuky

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.

  • Batérie a akumulátory
  • Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
  • Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
  • Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov.

V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Pokiaľ vám stanovený termín nevyhovuje, vyššie uvedený odpad môžete bezplatne odovzdať aj v  priebehu roka na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

!!!! Mestská časť zároveň upozorňuje na svojich web stránkach obyvateľov, že zberný dvor na ulici Pri Mlyne je určený výhradne pre zber biologicky rozložiteľného odpad rastlinného pôvodu (zelený odpad). Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad, najmä tráva, kvety, lístie a konáre. V prípade uloženia iného typu odpadu napr. stavebného alebo domáceho zmiešaného môže to byť vyhodnotené ako založenie nelegálnej skládky a občanovi môže byť vyrubená poriadková pokuta!

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.