Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Čo sme prejednávali na septembrovom miestnom zastupiteľstve

Dátum: 18.09.2020
Autor: Monika Debnárová
Čo sme prejednávali na septembrovom miestnom zastupiteľstve

Milí Vajnoráci, na včerajšom miestnom zastupiteľstve nás navštívil zástupca Mestskej polície, prerokovali sme pripravované VZN mesta k hazardu a pohrebiskám, dostali sme  informáciu o hospodárení Mestskej časti, ZŠ Kataríny Brúderovej a MŠ Koniarkova za prvý polrok 2020, odsúhlasovali sme IV. zmenu rozpočtu mestskej časti, navýšenie NFP pre spolufinancovanie projektu, odsúhlasili sme odpredaj dvoch pozemkov na Vajnorských jazerách, prenájom pozemku pri predajni Terna na umiestnenie balíkomatu a odsúhlasili sme aj nové miesto na sobášenie v priestoroch Domu kultúry Vajnory. 

 

Milí Vajnoráci, na včerajšom miestnom zastupiteľstve (17.9. hneď v úvode zablahoželal starosta Michal Vlček pani vicestarostke Soni Molnárovej k jej životnému jubileu. Ďalej v rámci programu vystúpil - zástupca Mestskej polície z 3. okrsku ktorý prítomným odprezentoval činnosť MSP za obdobie prvého polroka. V sledovanom období boli vykonávané kontroly dodržiavania opatrení ÚVZ, problémovej mládeže, poškodzovania majetku. Mestská polícia aktívne spolupracovala aj pri odťahovaní vrakov. Počas prvého polroka bolo v treťom okrese riešených 5186 udalostí, z toho na území Vajnor 197. Najviac sa ich týkalo oblasti v okolí Regrútskej ulice. Okrskári MSP boli vo Vajnoroch prítomní aj v prvé dni začiatku školského roka, opakovane riešia nedodržiavanie predpisov na Vajnorských jazerách, zákazy vjazdov do jednosmeriek, či iné zabezpečenia verejnéjho poriaku - na Tomanovej a na ulici Za humnami. Súčasne pokračujú v monitorovaní Parku pod lipami a Alviana.

V rámci programu nám bolo predložených aj viacero Všeobecne záväzných nariadeí.  Dve z nich sa týkali zákazu prevádzkovania hazardných hier a podmienok umiestňovania herní na území Bratislavy. Tretie Všeobecne záväzné súviselo so zavádzaním ochranného pásma pohrebísk na území Bratislavy.

V rámci programu sme dostali informáciu o hospodárení Mestskej časti, ako i Základnej školy Kataríny Brúderovej a Materskej školy Koniarkova za prvý polrok 2020. Vzhľadom na očakávaný vývoj situácie sme odsúhlasovali aj IV. zmenu rozpočtu mestskej časti, zvolili sme za novú členku redakčnej rady Vajnorských noviniek Katarínu Dobiášovú, odsúhlasili sme navýšenie nenávratného finančného príspevku pre spolufinancovanie projektu na vybudovanie Integrovaného parkoviska pri železničnej stanici a takisto sme dsúhlasili aj odpredaj dvoch pozemkov na Vajnorských jazerách, či prenájom pozemku pri predajni Terna na umiestnenie balíkomatu.

Dobrou správou pre sobášiacich sa Vajnorákov je odsúhlasenie nového miesta na sobášenie v priestoroch Domu kultúry Vajnory. V jeho priestoroch sa dlhodobo koná množstvo svadobných hostín a doplnenie sobášneho miesta o priestor malej sály bude vyhovujúci aj pre viacpočetné obrady. 

Program spolu s materiálmi nájdete tu: https://www.monikadebnarova.sk/sprava/13951/pozvanka-na-zasadnutie-miestneho-zastupitelstva.html

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.